Więcej
  Strona głównaInstytucjeUrząd Miejski w WarceZasady nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Warki

  Zasady nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Warki

  Na XXX posiedzeniu w dniu 25.10.2012 roku Rada Miejska przyjęła Regulamin nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Warki. Dotychczas tryb nadawania tytułu nie był uregulowany i Rada nadawała go według różnych kryteriów.

  Najważniejsze postanowienia Regulaminu mówią o tym że:

  Honorowe Obywatelstwo nadaje Rada Miejska w Warce na wniosek:

  • co najmniej 8 radnych
  • Burmistrza Warki
  • organizacji społecznych
  • grupy co najmniej 50 mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze

  Wniosek rozpatruje Kapituła w skład której wchodzą jako członkowie stali: Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego Rady a także Przewodniczący stałych komisji Rady. Dodatkowo do rozpatrzenia każdego wniosku Rada desygnuje ze swego grona dwóch członków wybieralnych.

  Wniosek pozytywnie zaopiniowany przez Kapitułę przedstawiany jest Radzie wraz z projektem Uchwały o nadanie Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Warki.

  Wniosek, który nie uzyskał poparcia Kapituły, zwracany jest wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem. Ze szczegółami Regulaminu można zapoznać się na stronie BIP Warka.

  http://warka.bipgminy.pl/public/get_file_contents.php?id=249312 .

  Na stronie http://warka.bipgminy.pl/public/?id=99001 dostępne są uchwały Rady oraz nagrania z posiedzeń. Szczególnie polecam informacje i wyjaśnienia Burmistrza dotyczące bieżących spraw naszej gminy, które stanowią ostatni punkt każdego posiedzenia.

   

  Mirosław Bienias

  Radny Miasta i Gminy Warka

  Redakcja Warka24.pl
  Redakcja Warka24.pl
  Naszą redakcję tworzą mieszkańcy Warki, instytucje oraz organizacje. Jeśli interesujesz się naszym miastem, lubisz pisać artykuły, śledzisz na bieżąco wyniki sportowe bądź uczestniczysz w kulturalnym życiu miasta to zapraszamy Cię do współpracy z portalem. Dołącz do naszego grona!

  NAJPOPULARNIEJSZE