Więcej
  Strona głównaInstytucjeModernizacja dróg w gminie Warka

  Modernizacja dróg w gminie Warka

  W gminie Warka rozpoczęły się działania modernizacyjne kilku dróg.

  • Modernizacja dróg dojazdowych do pól w Starej Warce

  Firma PRID w Grójcu wykona za kwoty 89.225,58 zł brutto i 50.545,22 zł brutto dwa odcinki dróg w Starej Warce o długości 573 mb i 250 mb. Modernizacja obejmować będzie podbudowę z kruszywa łamanego (wyrównanie istniejącej podbudowy), wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej oraz uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym.

  • Przebudowa drogi powiatowej Klonowa Wola – Stara Warka

  Wspólną inwestycją Gminy Warka i Powiatu Grójeckiego, wyczekiwaną przez mieszkańców jest przebudowa drogi powiatowej numer 1681 Klonowa Wola – Stara Warka na odcinku około 1200 metrów. W sierpniu został ogłoszony przetarg na wykonanie tej inwestycji – niebawem poznamy wykonawcę. W ramach inwestycji wykonane zostaną: na długości 640 metrów remont cząstkowy istniejącej nawierzchni, położona zostanie warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno–asfaltowej, warstwa ścieralna z mieszanki mineralno–asfaltowej, powstaną pobocza o szerokości 0,5 metra. Na odcinku 525 metrów wykonane zostaną podbudowy z kruszywa łamanego oraz górnej warstwy z destruktu układarką do kruszywa o grubości 8 centymetrów.

  Wartość inwestycji to około 350 tysięcy złotych. Gmina Warka i Powiat Grójecki przeznaczą na ten cel po 150 tysięcy złotych a 50 tysięcy to wkład mieszkańców. Przewidywany termin realizacji to koniec października.

  • Remont drogi gminnej we wsi Klonowa Wola – etap I

  Gmina Warka rozpoczyna remont drogi we wsi Klonowa Wola na odcinku ok. 100 mb. W pierwszym etapie wykonane zostanie mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy, wykonanie warstwy wyrównawczej oraz położenie warstwy podbudowy z destruktu. Zadanie wykona firma DROGMAR z Grójca za kwotę 8.966,70 zł brutto.

  • Remont drogi gminnej we wsi Niwy Ostrołęckie – etap I

  Na odcinku 630 mb wykonane zostanie mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy, położenie warstwy wyrównawczej oraz wykonanie warstwy podbudowy z destruktu. To zadanie, również wykona firma DROGMAR z Grójca. Koszt inwestycji 67.509,17 zł brutto.

  • Modernizacja dróg gruntowych kruszywem i żwirem

  W najbliższym czasie w ramach funduszy sołeckich rozpocznie się realizacja dostaw kruszywa łamanego kamiennego (sortowanego) i żwiru. Ponad 5000 ton kruszywa dolomitowego i co najmniej 110 ton żwiru na łączną kwotę 293.010,60 zł brutto dostarczy firma DROGMAR z Grójca.

  Redakcja Warka24.pl
  Redakcja Warka24.pl
  Naszą redakcję tworzą mieszkańcy Warki, instytucje oraz organizacje. Jeśli interesujesz się naszym miastem, lubisz pisać artykuły, śledzisz na bieżąco wyniki sportowe bądź uczestniczysz w kulturalnym życiu miasta to zapraszamy Cię do współpracy z portalem. Dołącz do naszego grona!

  NAJPOPULARNIEJSZE