Jabłkowa Warka – jak uczyć się to… od najlepszych

Jabłkowa Warka – jak uczyć się to… od najlepszych

Jabłkowa Warka to inicjatywa, która miała na celu uczynić z jabłka symbol naszego miasta promując turystykę jabłkową, ożywiając warecki rynek i wspierając przyjazną obecność jabłka w przestrzeni publicznej. Projekt zainicjowała grupa liderów z gminy Warka reprezentujących różne organizacje i instytucje, dla których priorytetem są działania na rzecz społeczności lokalnej.

Grupa inicjatywna pozyskała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Projekt zyskał uznanie w oczach jurorów nie tylko na etapie przyznania dotacji,  ale także po zakończeniu jego realizacji. Rozmach i różnorodność przeprowadzonych działań, a przede wszystkim zaangażowanie lokalnej społeczności sprawiły, że przedsięwzięcie zostało powtórnie zauważone i docenione przez PAFW. Jabłkowa Warka okazała się jednym z najlepszych Lokalnych Partnerstw w Polsce.  W dowód uznania grupa inicjatywna z Warki: Dorota Lenarczyk, Lidia Grzegorek, Małgorzata Dąbrowska i Andrzej Zaręba wzięli udział w wizycie studyjnej (9-13 grudnia) zorganizowanej  dla najbardziej efektywnych Grup Inicjatywnych V edycji Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”. Wyjazd dawał szansę na poznanie najlepszych praktyk niemieckich organizacji pozarządowych w zakresie budowania dobra wspólnego i zarządzania dobrami wspólnymi. Wizyta była również doskonałą okazją  do wymiany doświadczeń w zakresie inicjowania i utrzymania współpracy pomiędzy organizacjami, a innymi uczestnikami życia społecznego, w tym biznesem oraz do przeanalizowania praktycznych mechanizmów wspierania oddolnych inicjatyw.  Warto wspomnieć o kilku miejscach odwiedzonych podczas wizyty studyjnej.

Holzmarkt – inicjatywa podjęta przez twórców legendarnego berlińskiego Bar 25, który działał nad brzegiem Sprewy od 2004 roku, jednak w 2010 roku został zmuszony do opuszczenia tego terenu. W 2013 roku „biznesmenom hippisom”, jak nazywają siebie pomysłodawcy zamkniętego Baru 25, przy współpracy z lokalną społecznością udało się pozyskać od szwajcarskiego funduszu emerytalnego 2 mln euro pożyczki, na zakup terenu nad Sprewą. Obecnie działa na nim targ ze zdrową żywnością, warsztaty lokalnych rzemieślników, restauracja, klub, ogrody społecznościowe, klubik dla dzieci. W niedalekiej przyszłości mają tu powstać studia dla DJ-ów, szkoła zrównoważonego biznesu, a także kompleks tanich mieszkań.

Impact Hub –  to jednocześnie innowacyjne laboratorium, inkubator biznesu i centrum przedsiębiorczości społecznej. Wszystkich łączy dążenie do rozwiązywania lokalnych i globalnych problemów za pomocą innowacji społecznych.

Jugend Mobil – celem projektu jest integracja młodzieży z różnych środowisk kulturowych. W ramach projektu zbudowano mobilną przestrzeń społeczną, wyposażoną m.in. w składaną scenę, nagłośnienie, małą kuchnię. Jugend Mobil jest wykorzystywany przy okazji lokalnych wydarzeń plenerowych.

Paretz Akademie – Paretz to mała miejscowość na zachód od Berlina z zabytkowym kompleksem pałacowym z XIX w. Historyczne budynki zostały odrestaurowane za sprawą Helgi Breuninger – przedsiębiorcy i filantropa, założycielki Fundacji Breuninger Stiftung. Renowacja była impulsem dzięki któremu udało się zaangażować lokalną społeczność, która obecnie świetnie ze sobą współpracuje. Paretz Akademie to miejsce w którym można ćwiczyć umiejętności z zakresu komunikacji i kreatywności, gdzie ludzie mogą nieformalnie spotkać się, aby poznać siebie nawzajem.

Stowarzyszenie Zamek Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań jest placówką edukacyjną o profilu polityczno‐kulturalnym, która główny nacisk swojej działalności kładzie na międzynarodowe projekty wymian, głównie z Polską i krajami Europy Wschodniej. Stowarzyszenie ponadto prowadzi działania na rzecz aktywizacji wsi. W Trebnitz znajduje się sklepik wiejski i kawiarnia uczniowska.

Dziękujemy organizatorom za możliwość podpatrywania, teraz czas na  przeniesienia wypróbowanych rozwiązań na grunt lokalny.

Redakcja

Udostępnij:
← Wspólnie powitaliśmy Nowy Rok 2018! Wystrzałowy Sylwester w Warce! →

Dodaj komentarz