III Sejmik Senioralny województwa Mazowieckiego

III Sejmik Senioralny województwa Mazowieckiego

Sejmik Senioralny Województwa Mazowieckiego na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń senioralnych w regionie. Przewodząca naszego lokalnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Warce Krystyna Pączek brała udział w tym wydarzeniu, które odbyło się 15 czerwca w Warszawie.

Ideą Sejmiku jest aby każdego roku przekazać pomocną w codziennym życiu wiedzę praktyczną jak również naukową. Główna idea to integracja przedstawicieli środowisk działających na terenie Mazowsza na rzecz osób starszych. Wymiana wzajemnych doświadczeń, podtrzymywanie istniejących i nawiązywanie nowych relacji społecznych. W ciągu ostatnich 25 lat obserwujemy w Polsce spowolnienie rozwoju demograficznego oraz znaczące zmiany w strukturze wieku jej mieszkańców. W obecnej rzeczywistości społecznej pielęgnowanie relacji międzypokoleniowych w rodzinie i jej przestrzeni publicznej coraz bardziej zatraca swoje znaczenie. Coraz dłużej żyjemy i coraz dłużej jesteśmy aktywni zawodowo. W woj. mazowieckim mamy w tej chwili ponad 1,2 mln osób, w tym 24 % na Mazowszu, które przekroczyły 60 rok życia. W rodzinach zmniejsza się liczba dzieci, a zwiększa ilość osób starszych. Jeżeli chodzi o obyczajowość społeczną, mamy mniejszy kontakt z sąsiadami, rzadziej się wspólnie bawimy i śpiewamy. Mniej jest zabaw na dworze, w obejściu. Dorośli zapatrzeni w telewizor, a młodzi w internet. A tak naprawdę, wszystkie pokolenia są sobie potrzebne. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej regularnie współpracuje z gminnymi Radami Seniorów, Uniwersytetami Trzeciego Wieku, Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów z innymi organizacjami, które statutowo zajmują się działalnością na rzecz seniorów. Na Mazowszu w kategoriach priorytetowych w Polityce Senioralnej w tym roku mówiono o takich strefach jak:

– szkolenie liderów, animatorów,

– powołanie zespołów roboczych w trefach; zdrowia, edukacji, usług socjalnych, aktywności społecznej, turystyki, kultury.

Nasze działania mają służyć poprawie jakości życia osób starszych w regionie. To zagadnienie stanowiło myśl przewodnią III Sejmiku. Senioralnego Województwa Mazowieckiego. Propozycja ciekawych wykładów i aktywny w nich udział podczas obchodów Europejskiego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej przed studentami UTW z Warki.

 UTW w Warce

Udostępnij:
← Kronika policyjna i dwa słowa Komendanta Plac zabaw w Konarach – inwestycja czas start! →

Dodaj komentarz