Więcej

  Szczęśliwa 7-ka w Warce

  Przez ostatnie 7 lat Stowarzyszenie W.A.R.K.A. wsparło w ramach Programu Grantowego „Działaj Lokalnie” 146 projektów dotacjami o łącznej wartości ponad 500 tys. zł. W tym roku, w kolejnej edycji Programu dofinansowanie i wsparcie materialne otrzyma kolejnych 20 wniosków. Wszystko dzięki środkom z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i środkom lokalnym. Wśród partnerów lokalnych Programu jest kilka samorządów, kilkadziesiąt prywatnych firm oraz osoby, które przekazały stowarzyszeniu 1% podatku.  Kilkunastoosobowa Komisja Grantowa pod koniec maja przyznała dofinasowanie i wsparcie materialne wartości ponad 70 tys. zł 20  najwyżej ocenionym wnioskom, spośród 29 złożonych. Siedem, spośród nagrodzonych wniosków realizowanych będzie na terenie gminy Warka.

  20 czerwca, w Goszczynie miała miejsce uroczystość rozdania umów dotacyjnych. Około 100 osób, wśród których byli grantobiorcy i zaproszeni goście miało okazję świętować to ważne dla rozwoju aktywności lokalnej wydarzenie.

  Poniżej prezentujemy projekty, które będą realizowane na terenie gminy Warka:

  Projekt 1

  Realizator: Stowarzyszenie Rozwoju wsi Stara Warka

  Tytuł projektu: „Razem – aktywnie i wesoło”

  Głównym celem projektu jest idea aktywnego i bezpiecznego spędzenia wolnego czasu poprzez stworzenie boiska do piłki siatkowei i placu zabaw dla dzieci na terenie przyległym do świetlicy wiejskiej w Starej Warce. Uwieńczeniem prac budowlanych przy budowie i zagospodarowaniu boiska i placu zabaw będzie pikni rodzinny z wieloma atrakcjami.

  Dofinansowanie: 4.900

  Projekt 2

  Realizator: Grupa „Dojrzewający rodzice przy PSP nr 2  w Warce”

  Tytuł projektu: „Inny nie znaczy gorszy”

  Głównym celem projektu jest poszerzenie wiedzy na temat dojrzewania dzieci w wieku 12-13 lat poprzez warsztaty psychologiczne dla dzieci i rodziców z użyciem metod aktywnych dzięki czemu zmniejsza się liczba sytuacji konfliktowych a zwiększa doświadczenie i kompetencja rodziców oraz wzajemna akceptacja u dzieci. Warsztaty zwiększą umiejętności komunikacji i stawiania granic dzieciom a także przyczynia isę do wymiany doświadczeń. Projekt będzie realizowany na terenie PSP nr 2 w Warce i w Gminnej Jednostce Klutury „Dworek na Długiej”.

  Dofinansowanie: 3.650 zł

  Projekt 3

  Realizator: Grupa Wesołe Piaseczno

  Tytuł projektu: „Owocowy raj”

  Projekt polega na zorganizowaniu dwóch imprez integracyjnych, na których obecni będą poznawać  i uczyć się przygotowywania  dania  z owoców i techniki carwingu. W nauce i w gotowaniu  będą uczestniczyły  całe rodziny bez wyłączenia mężów i dzieci.

  Dofinansowanie: 4.000 zł

  Projekt 4

  Realizator: PTTK w Warce

  Tytuł projektu: „Turystyka z zagadkami”

  Cel projektu to popularyzacja aktywnego wypoczynku i spędzenia czasu wolnego poprzez turystykę pieszą, rozbudzenie zainteresowań tradycjami, historią i kulturą naszego najbliższego regionu  a także promocję nowej formy turystyki jaką  jest  Questing. Projekt przewiduje przeprowadzenie trzech  questów, zorganizowanie rajdu do Puszczy Stromieckiej, Jesiennego Złazu Turystów Festynu Wiwat Turyści.

  Dofinansowanie: 2.900 zł     

  Projekt 5

  Realizator: Klub Żołnierzy Rezerwy  w Warce

  Tytuł projektu: „Rozwój postaw patriotyczno-obronnych mieszkańców Warki”

  Projekt odpowiada na potrzeby zarówno młodzieży jak i dorosłych i osób starszych z Warki i okolic. Dzięki projektowi będzie przybliżona historia Polski, w tym szczególnie z okresu II wojny swiatowej. Uczestnicy projektu zdobędą również umiejętności strzelania a już strzelający je udoskonalą. W ramach projektu KŻR zorganizuje otwarte zawody strzeleckie z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej, wspólnie z PTTK zorganizuje wycieczkę historyczno- krajoznawczą, zawody strzeleckie z okazni 95 rocznicy Święta Odzyskania Niepodleglości, zawody strzeleckie z okazji 151 rocznicy Powstania Styczniowego.

  Dofinansowanie: 2.000

  Projekt 6

  Realizator: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Aktywności lokalnej „ANIMATOR”

  Tytuł projektu: „Wędrówki z Pyzą…czyli wprowadzenie do kultury ludowej metodami pedagogiki zabawy”

  Główny celem projektu jest  przybliżenie folkloru regionalnego z terenu powiatu grójeckiego poprzez przeszkolenie grupy 20 nauczycieli  w zakresie wybranych metod aktywnej pracy z grupą zaczerpniętych z pedagogiki zabawy. Nauczyciele  ci poprzez 3-dniowe warsztaty „Inspirowane Folklorem” w sposób nowatorski będą kształtować wrażliwość na muzykę ludową przy pomocy tańca , pląsów, powitanek, tradycyjnej zabawy, rysunku, wyklejanek. Poznane metody pracy będą rozpowszechniane na plenerowej  imprezie folklorystyvznej „Świeto kultury regionalnej”.

  Dofinansowanie: 5.000

  Projekt 7

  Realizator: Grupa Filmowa „Perspektywa”

  Tytuł projektu: „Film promocją Warki”

  Projekt polega na aktywizowaniu osob, które chca się przyczynić do rozwoju Warki ale również chcą się pokazać wystepując w LIPDUB-e. Projekt polega na ogromnym zaangażowaniu bardzo wielu grup.  Nagranie Lipdup-a zwięczone będzie sfilmowaniem wszystkich miejsc z nagrania i osób występujących z lotu ptaka –  projekcja filmu w Dworku na Długiej.

   

  Realizatorzy Programu:

  • Stowarzyszenie W.A.R.K.A. – Ośrodek „Działaj Lokalnie”
  • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
  • Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

  Partnerzy Samorządowi:

  1. Starostwo Powiatowe w Grójcu
  2. Gmina Goszczyn
  3. Gmina Chynów
  4. Gmina Jasieniec
  5. Miasto i Gmina Warka
  6. Gminna Jednostka Kultury „Dworek na Długiej”

  Biznesowi „Partnerzy Strategiczni”:

  1. Bank Spółdzielczy w Warce
  2. Prima Sp. z o.o.
  3. Prima 2000 Sp. z o.o.

  Biznesowi „Partnerzy:

  1. ABAKUS Kancelaria Podatkowa Zofia Rachubińska – Jasieniec
  2. AUTO-KURS Transport – Szkolenie Andrzej Majewski – Warka
  3. BIOWET Drwalew
  4. JADŁODAJNIA Paweł Jackowski – Grójec
  5. KLUCZ SERWIS Marcin Łoski – Grójec
  6. ŁAZUCCY – Gospodarstwo Szkółkarskie z Jasieńca
  7. PRZYBYSZEWSKI Maszyny i narzędzia do sadu i ogrodu – Konary w gminie Warka
  8. TAX SERVICE Kancelaria Podatkowa Marta Cytryńska – Jasieniec
  9. TRANS-MED. Dariusz Witkowski – Warka
  10. TUSK DEVELOPMENT Sp. z o.o. – Grójec
  11. ZIELONE WINIARY z Warki p. Moniki i Dariusza Bobrowskich i Grzegorza Więckowskiego

  Biznesowi „Sponsorzy”:

  1. Bank BGŻ – Oddział Warka
  2. CZECHYRA Czesław – Poseł Ziemi Radomskiej
  3. EURODOM AVANA – Arkadiusz Dębowski – Warka
  4. FABRYKA REKLAM – Grójec
  5. FOTO S&R Sławomir i Robert Sajnok – Warka
  6. Fresh Mazovia.com – Maciej Majewski
  7. Klub FITNESS DANCE CAFE – Warka
  8. NEW SEED – Agencja Reklamowa
  9. NOWOCIEL  Angelika i Jarosław – Warka
  10. OPTIMA – Marcin Majewski
  11. Restauracja i Hotel POD LASEM – Katarzyna i Krzysztof Lewandowscy
  12. Zajazd na Winiarach w Warce
  13. Zakład Zaopatrzenia Ogrodniczego w Warce

  oraz Osoby, które przekazały 1% podatku Stowarzyszeniu W.A.R.K.A. (KRS 0000160318)

  DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA WSPARCIE PROGRAMU „DZIAŁAJ LOKALNIE”!

  Stowarzyszenie W.A.R.K.A.
  Stowarzyszenie W.A.R.K.A.https://stowarzyszeniewarka.pl
  Nasza misją jest rozwój lokalny poprzez pobudzanie aktywności mieszkańców i promocję powiatu grójeckiego. Wizja Aktywność Rozrywka Kultura Alternatywa to hasła, których pierwsze litery tworzą nazwę organizacji i są drogowskazem przybliżającym jej cele i działalność.

  NAJPOPULARNIEJSZE