Narada z Sołtysami

Narada z Sołtysami

W dniu 6 marca br. w Urzędzie Miejskim w Warce odbyło się spotkanie Burmistrza Warki- Dariusza Gizki z Sołtysami. Na naradę przybyło 39 Sołtysów z terenu gminy Warka. W posiedzeniu uczestniczyła również Skarbnik Gminy Anna Miodek oraz Sekretarz Gminy Karolina Sałyga.

Jednym z pierwszych punktów spotkania było omówienie budżetu gminy na 2020 r. Następnie Burmistrz Warki przedstawił najważniejsze zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w bieżącym roku. Poruszono sprawy związane z gospodarką odpadami komunalnymi. Sołtysi zostali także poinformowani o wysokości udzielonego z budżetu gminy Funduszu Sołeckiego, zasadach jego realizacji oraz celach na jakie został on przeznaczony. Spotkanie stało się doskonała okazją do dyskusji nad sprawami bieżącymi gminy.

W związku z przypadającym w marcu Dniem Sołtysa Burmistrz Warki w imieniu własnym i całego Samorządu Gminy Warka składa wszystkim Sołtysom oraz członkom Rad Sołeckich najserdeczniejsze podziękowania za trud pracy na rzecz lokalnej społeczności oraz życzy radości i satysfakcji z dalszej pracy na rzecz swojego sołectwa, a także zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Urząd Miejski w Warce

Udostępnij:
← Festiwal Piosenki Obcojęzycznej „Eurowizja 2020” Poznaliśmy Mistrzów Wiedzy Pożarniczej! →

Dodaj komentarz