Inwestycje w Gminie Warka

Inwestycje w Gminie Warka

Inwestycje zakończone

 1. Przebudowa ulicy Kazimierza Pułaskiego i ulicy Spacerowej w Warce
 1. Modernizacja drogi gminnej w Hornigach

 1. Budowa sieci wodociągowej we wsi Hornigi

 1. Modernizacja OSP Warka

Zakończyła się modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Warce. Na potrzeby  nowego samochodu bojowego zostały zamontowane większe, automatyczne drzwi garażowe. Na pierwszym piętrze powstały łazienki, wykonano podwieszany sufit z oświetleniem, a także założono nowe drzwi do sali.  Wewnętrzne ściany pomieszczeń budynku, w tym  klatki schodowej oraz garażu zostały pomalowane.

 

Inwestycje w trakcie realizacji

 1. Budowa wiaduktu drogowego przy ul. Lotników

Trwają prace nad budową wiaduktu drogowego przy ul. Lotników (zamknięty jest przejazd kolejowy w ciągu drogi 731 Warka-Białobrzegi). Po dwóch stronach wiaduktu wybudowane zostaną ronda oraz dodatkowy przystanek kolejowy Warka-Miasto.

 

 

Dzięki dobrej współpracy Burmistrza Warki z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego realizowane są kolejne inwestycje w zakresie remontów dróg wojewódzkich na terenie naszej gminy.

 1. Remont drogi wojewódzkiej 730 w miejscowościach Nowa Wieś – Krześniaków – Laski

Trwa remont jezdni na odcinku ok. 4,5 km, na którym  wykonana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna.                    W miejscowości Nowa Wieś powstanie nowy chodnik z masy bitumicznej, położone zostaną przepusty pod zjazdami na działki,  chodniki przy zatokach przystankowych zostaną utwardzone kostką.

Wartość inwestycji – 4.651.888,33 zł. Termin wykonania robót – 30.09.2020 r.

 1. Remont drogi wojewódzkiej 731 w miejscowościach Konary – Magierowa Wola – Dębnowola

Ku końcowi zbliżają się prace przy remoncie drogi wojewódzkiej 731 w Konarach, zaś w Magierowej Woli i Dębnowoli roboty są bardzo zaawansowane. W ramach inwestycji powstanie na odcinku około 3,5 km nowa nawierzchnia bitumiczna, pobocza z destruktu bitumicznego na podbudowie z kruszywa łamanego, odbudowana będzie nawierzchnia przy przystanku autobusowym. Wartość inwestycji – 3.208.935,50 zł. Termin realizacji zadania – 31.08.2020 r.

 1. Przebudowa drogi powiatowej Grażyna – Stara Warka

Obecnie trwa procedura przetargowa. W ramach zadania na odcinku 1050  mb zostanie wykonana podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa ścieralna i warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej, pobocza z destruktu. Przebudowa wykonana zostanie przez Powiat Grójecki przy dofinansowaniu ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 130.000 zł. Pozostałą część kosztów pokryją w stosunku 50/50  Gmina Warka i Powiat Grójecki.

 1. Przebudowa drogi gminnej w Dębnowoli / Klonowej Woli

Trwa przebudowa drogi gminnej na odcinku 798 mb poprzez wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej oraz poboczy z kruszywa łamanego. Wartość inwestycji 98.352,35 zł

 1. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Michałów Parcele

W ramach zadania na odcinku 873,5 mb zostanie wykonana nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej. W Wyniku przeprowadzonego  postepowania przetargowym podpisano umowę z wykonawcą firmą DROGMAR z Grójca. Wartość zadania to 229.088,35 zł brutto. Modernizacja drogi zostanie dofinansowana ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 105.000,00 zł. Termin realizacji zadania planowany jest do 30.09.2020 r.

 1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borowe

Trwa procedura przetargowa na przebudowę drogi gminnej w Borowym. Na odcinku 1532 mb powstanie nawierzchnia z kruszywa łamanego. Remont jest współfinansowany przez Lasy Państwowe w kwocie do 50% wartości inwestycji.

 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gośniewicach

W ramach projektu wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna grawitacyjna o łącznej długości ok. 4,5km, wybudowana kanalizacja sanitarna tłoczna o łącznej długości ok. 3,5km oraz wybudowane odcinki poprzecznych sieci do linii rozgraniczającej działki o łącznej długości ok. 400m. W zakres inwestycji wchodzi również budowa pompowni – 7 szt. wraz z zasilaniem i automatyką. Wybudowana kanalizacja włączona zostanie do istniejącego kanału sanitarnego zlokalizowanego przy ul. Gośniewskiej w Warce. Wykonawca zrealizował około 90 % przewidzianych do wykonania prac.

 1. Budowa sali konferencyjnej przy PSP nr 2 w Warce

Na ukończeniu jest rozpoczęta jeszcze w poprzednim roku inwestycja „Zaprojektowanie i wybudowanie budynku sali konferencyjnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Warce.” W ramach zadania powstaje nowoczesna sala konferencyjna o powierzchni około 100 m².

 

Dzięki dotacji jaką pozyskała Gmina Warka z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (MIAS) zrealizowanych zostanie 5 działań związanych z rozwojem infrastruktury sportowej. Wartość przyznanego dofinansowania: do 50.000,00 zł. W chwili obecnej trwa pozyskiwanie ofert.

 1. Budowa siłowni zewnętrznej w Starej Warce
 2. Budowa siłowni zewnętrznej w Przylocie
 3. Budowa placu zabaw w Pilicy
 4. Budowa altany w Woli Palczewskiej
 5. Budowa dodatkowego oświetlenia w Michalczewie

 

Inwestycje w trakcie przygotowania

 1. Przebudowa ulicy Turystycznej – etap I

Dzięki dobrej współpracy Burmistrza Warki ze Starostą i Zarządem Powiatu na końcowym etapie jest przygotowanie projektu budowy ostatniego – niezwykle ważnego, odcinka łączącego ciąg komunikacyjny z Rynku do Muzeum im. K. Pułaskiego. Obecnie trwa procedura przetargowa.

 1. Budowa wiaduktu samochodowego w ciągu ulicy Grójeckiej

Na etapie projektowania jest bezkolizyjne skrzyżowanie, które zastąpi przejazd kolejowo-drogowy. Zwiększy to nie tylko bezpieczeństwo ruchu pociągów, ale bardzo usprawni komunikację drogową w mieście. Realizacja budowy drugiego wiaduktu umożliwi w przyszłości samorządowi Warki podjęcie działań związanych z wyprowadzeniem  ciężkiego transportu z centrum miasta. Wiadukt ten udało się wprowadzić jako dodatkowy element do inwestycji „Modernizacja linii kolejowej nr 8 Warszawa-Radom” dzięki długotrwałym staraniom Burmistrza Warki. Warto zaznaczyć, że w ramach inwestycji na stacji kolejowej Warka zmodernizowane będą perony oraz wybudowane zostanie przejście podziemne, które umożliwi bezpieczne dojście pasażerom do chodnika przy ul. Grójeckiej. Przedstawiamy wstępną koncepcję budowy wiaduktu.

 1. Przebudowa drogi gminnej w Brankowie

Na odcinku 792 mb powstanie nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej i pobocza z kruszywa łamanego. Obecnie ogłoszono przetarg na realizacją zadania.

 1. Remont ulicy Parkowej w Warce
 1. Remont ulicy Pruskiej w Warce
 1. Remont drogi gminnej Prusy-Gośniewice
 1. Klub Senior+ w Piasecznie

W ramach realizowanej inwestycji wykonane zostaną następujące prace: budynek OSP Piaseczno zostanie docieplony, wykonana zostanie instalacja gazowa (instalacja wewnętrzna oraz zewnętrzna wraz ze zbiornikiem gazu),  wykonana zostanie instalacja centralnego ogrzewania wraz z piecem, wyremontowane zostaną podłogi  i sufit, całość zostanie pomalowana oraz zakupione zostanie dodatkowe wyposażenie kuchni tj. stoły, zlew kuchenny, okap, regał. Budynek zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie wejścia i podjazdu dla osób na wózkach. Szacunkowa wartość inwestycji – 179.564,00 zł. Gmina Warka na realizację zadania otrzymała dotację wysokości 143.651,20zł w ramach Rządowego Programu „Senior+” na lata 2015-2020. Realizacja zadania planowana jest do końca 2020 roku. Trwa procedura przetargowa.

 1. Zagospodarowanie brzegów rzeki Pilicy

Przygotowany i złożony do dofinansowania zewnętrznego  projekt realizacji inwestycji zagospodarowania brzegów rzeki Pilicy pomiędzy mostami – kolejowym i samochodowym wstępnie uzyskał rekomendację Sejmiku Województwa Mazowieckiego. W ramach inwestycji zaplanowano budowę ciągu pieszo-rowerowego na koronie wału wraz z oświetleniem, placu zabaw z altaną i strefą wypoczynkową, siłowni plenerowej, plaży z elementami małej architektury, strefy tężni solankowej, dwóch pomostów pływających (na starorzeczu oraz przy miejscu slipowania łodzi i kajaków) oraz parkingu.

Udostępnij:
← Niedzielna Skrzynka z teatrem „Maska” ,,Letnia strefa muzyki’’ w parku w Winiarach →

Dodaj komentarz