Strona głównaInstytucjeJesień – dobra pora dla seniora!

Jesień – dobra pora dla seniora!

Święta czas spokoju, refleksji, ale też i radosnego oczekiwania. Dla Seniorów z gminy Warka to będzie też czas zasłużonego odpoczynku. Tak, tak – nie tylko Mikołaj pracuje, ma też swoich pomocników. A w Warce niejedna „siwa głowa” pomagała „pokolorować” radością i uśmiechem rzeczywistość innych seniorów.

Ostatnie tygodnie były czasem finalizowania dwóch dużych działań społecznych prowadzonych przez grupy senioralne. Po pierwsze tzw. Inicjatywy Senioralne, po drugie Akcje Wolontariackie. Nie możemy też zapominać o Forum na Rzecz Aktywizacji Osób Starszych w dniu 26.11.2020 r. czy zjazdach Sieci Aktywnych Seniorów Powiatu Grójeckiego (6 spotkań), wizycie studyjnej online z Kuźnią Inicjatyw w Wiskitkach, szkoleniu o ewaluacji akcji wolontariackich oraz spotkaniu z psychologiem. A to wszystko online i z aktywnym udziałem seniorów!

Czym mogą się pochwalić seniorzy w Warce? Realizacją trzech akcji wolontariackich pt: „Dobra Wola Drugiego Seniora”. Były to spotkania dla najstarszych seniorów inicjowane przez grupy senioralne w formie wolontariatu. Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju akcje polegały na odwiedzeniu wolontariusza bezpośrednio w domu wybranej starszej osoby. Do udziału włączyło się ponad 50 osób starszych z gminy. Wraz z paczką od Stowarzyszenia W.A.R.K.A oraz indywidualnymi prezentami stworzonymi przez swoje kluby wolontariusze odwiedzili 44 wyjątkowych mieszkańców: osoby najstarsze, czasem samotne, często schorowane, a najbardziej chyba spragnione spotkania z drugim człowiekiem.

Jak napisała na zakończenie akcji jedna z liderek wolontariatu Zofia Sieradzan: Jesteśmy mile zaskoczeni pięknym obrazem radości na twarzy malowanej pędzlem wielu lat doświadczeń. Odwiedzani przez nas ludzie nie narzekali, nie skarżyli się, ale z radością opowiadali o zwykłych codziennych sprawach. Jakże to budujący dla nas obraz starszego człowieka. Z krótkich chwil rozmowy wynika tęsknota za światem i drugą osobą. Ból i choroby, trudności w przemieszczaniu zupełnie spadły na dalszy plan. Radość ze zwykłych odwiedzin i krótkiej rozmowy – to cały świat dla naszych #Silversów i dla nas.

Czym tak zasłużyli sobie seniorzy? Licznym udziałem w różnych formach działań warsztatowych, rękodzielniczych, sportowych czy florystycznych. Zrealizowano 9 inicjatyw senioralnych, w których uczestniczyło 200 seniorów z gminy. Powstały piękne kompozycje kwiatowe oraz wieńce na groby niepodległościowych bohaterów, cudne wianki, zdobione poduszki, ekologiczne toby, świece i stroiki świąteczne. Zrealizowano profesjonalną sesję zdjęciową do kalendarza tworzonego w jednym z kubów. Organizowane były spotkania w małych grupach w domach oraz praca indywidualna. Seniorzy budowali pozytywne myślenie i promowali życie z humorem. Jak tylko się dało śpiewali, ćwiczyli i organizowali się, by wspólnie działać.

Czy w dobie epidemii można działać? Czy można być aktywnym i bezpiecznym? To pytanie zadawało sobie Stowarzyszenie W.A.R.K.A od początku realizacji projektów w epidemicznej rzeczywistości. Czy udało się nam wspólnie znaleźć rozwiązanie? Świetnym dowodem, oprócz zrealizowanych akcji może być to, że o doświadczeniach seniorów, ich problemach i wyzwaniach nie bez tremy opowiadały seniorki podczas zrealizowanego online Forum Na Rzecz Aktywizacji Osób Starszych. Wystąpienia przygotowały wareckie seniorki Grażyna Jagiełło i Krystyna Pączek z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Warce oraz Stanisława Róg i Halina Fruba z Klubu Senioralnego „Czerwone Jabłuszko” w Nowej Wsi.

Więcej relacji z działań seniorów na stronie www.stowarzyszeniewarka.pl

Akcje wolontariackie odbyły się w ramach projektu „Drzewo Wolontariatu Seniorów powiatu grójeckiego” realizowany jest przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A. , dofinansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

Stowarzyszenie W.A.R.K.A.https://stowarzyszeniewarka.pl
Nasza misją jest rozwój lokalny poprzez pobudzanie aktywności mieszkańców i promocję powiatu grójeckiego. Wizja Aktywność Rozrywka Kultura Alternatywa to hasła, których pierwsze litery tworzą nazwę organizacji i są drogowskazem przybliżającym jej cele i działalność.

NAJNOWSZE

NAJPOPULARNIEJSZE