Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Gminy Warka

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Gminy Warka

Miejsko-Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce informuje, że od dnia 10 lutego 2021r. będzie prowadzony nabór do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020 w ramach którego będzie nieodpłatnie wydawana żywność osobom najbardziej potrzebującym z terenu gminy Warka.

Warunkiem zakwalifikowania do Programu będzie spełnienie kryterium dochodowego wynoszącego :

  • 1.542,20 zł miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 1.161,60 zł miesięcznie na osobę w rodzinie

Zgłoszenia do Programu przyjmowane będą przez M-GOPS w Warce ul. Wójtowska 1.

Kwalifikacja będzie następowała na podstawie aktualnych dokumentów potwierdzających osiągnięte dochody netto tj. odcinka renty czy  emerytury, nakazu podatkowego, zaświadczenia z zakładu pracy, innych zaświadczeń i dokumentów potwierdzających dochody za ostatni miesiąc poprzedzający złożenie oświadczenia.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu dystrybucji żywności można  uzyskać pod numerami telefonów: +48 667-02-26, +48 667-02-27, +48 667-02-20.

MGOPS Warka

 

 

Udostępnij:
← Kontynuacja prac remontowych na terenie CeSiR Uwaga! Nowe terminy wniosków o 500+ →

Dodaj komentarz