Podatek od nieruchomości – komunikat Urzędu Miejskiego w Warce

Podatek od nieruchomości – komunikat Urzędu Miejskiego w Warce

Urząd Miejski w Warce przypomina o obowiązku zgłaszania, aktualizacji danych w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości powierzchni gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 zezm.).

Powyższy obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające aktualizację danych lub powstanie tego obowiązku.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą obowiązane są złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających aktualizację danych, powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości.

Od 2021 roku pracownicy Urzędu Miejskiego będą przeprowadzać weryfikację zgodności zgłoszonych powierzchni gruntów i budynków wykorzystywanych w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Informacja w zakresie obowiązku podatkowego dotyczącego powstania lub wygaśnięcia, a także zgłaszania aktualizacji powierzchni gruntów i budynków wykorzystywanych w celu prowadzenia działalności gospodarczej udzielana jest pod nr telefonu: 48/665-12-41 oraz 48/665-12-42.

Burmistrz Warki – Dariusz Gizka

 

Udostępnij:
← Kronika policyjna i dwa słowa Komendanta Znicz Pruszków najlepszy w Warce →

Dodaj komentarz