Strona głównaInstytucjeUroczyste zakończenie roku szkolnego w CKZiU w Nowej Wsi

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w CKZiU w Nowej Wsi

Kolejny rok szkolny zakończył się 25 czerwca 2021 roku. W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi ostatni dzwonek wezwał uczniów na uroczysty apel o godz. 10.00.

Zgromadzonych w sali gimnastycznej gości, grono pedagogiczne, uczniów powitała pani Anna Dacka –Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi. Swą obecnością zaszczyciła nas pani Jolanta Sitarek – Wicestarosta Powiatu Grójeckiego oraz przewodnicząca Rady Rodziców pani Iwona Pietrzycka.

W swoim wystąpieniu pani Anna Dacka podkreśliła, że miniony rok nie należał do najłatwiejszych. Niemniej wszyscy sprostali wyzwaniom pandemii COVID-19 i nauczania zdalnego. W niecodziennych okolicznościach wychowawcy i nauczyciele dołożyli wszelkich starań, by uczniowie zdobywali nowe doświadczenia edukacyjne. Dzięki wspólnej, wytężonej pracy, młodzi ludzie stają się coraz lepiej przygotowani do wyzwań, jakie niesie życie. Pani Dyrektor pogratulowała wszystkim uczniom osiągniętych sukcesów – czy to w dziedzinie nauki, czy w innych zakresach szkolnej samorealizacji. Podkreśliła również, że zasady, którymi kierują się przy tej okazji nasi uczniowie, pozwalają im zawsze zachować godność oraz zdobywać uznanie i szacunek innych.

Podobne wyrazy uznania dla szkolnej społeczności Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi wyraziła pani Jolanta Sitarek, podkreślając ogromne zaangażowanie nauczycieli w prawidłową realizację procesów dydaktycznych, z wykorzystaniem różnorodnych metod i form pracy, odpowiadającym zadaniom współczesnej edukacji i potrzebom uczniów. Z podziwem odniosła się do sukcesów uczniów, zwracając przy tym uwagę na efektywną współpracę wszystkich przedstawicieli szkolnej społeczności – nauczycieli, uczniów, rodziców, pracowników administracji i obsługi.

Bezpośrednim dowodem wysokiego poziomu kształcenia w  Technikum im. Tomasza Nocznickiego w CKZiU w Nowej Wsi są wyniki klasyfikacji rocznej uczniów. Kilkanaście osób otrzymało promocję z wyróżnieniem, osiągając średnią ocen powyżej 4,75. Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymały: Julita Krawczak z klasy trzeciej w zawodzie technik architektury krajobrazu w technikum czteroletnim i Natalia Cendrowicz z klasy pierwszej w zawodzie technik ekonomista w technikum pięcioletnim. Wielu uczniów zostało uhonorowanych Stypendiami Starosty Grójeckiego. Kolejnych kilkanaście osób otrzymało stypendia szkolne za wysokie wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe. Dodatkowo grupa uczniów została laureatami stypendium dla uczniów szkół zawodowych „Mazowsze”. Uczniowie ze stuprocentową frekwencją odebrali nagrody finansowe ufundowane przez Radę Rodziców. Liczna grupa uczniów nagrodzona została za udział w konkursach ogólnopolskich i wewnątrzszkolnych. Julita Krawczak z klasy trzeciej technikum architektury krajobrazu reprezentowała naszą szkołę w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Ogrodniczych (blok Architektura Krajobrazu), organizowanej przez SGGW w Warszawie. Julita uzyskała tytuł laureata w etapie okręgowym, a w centralnym – tytuł finalistki. W tej samej Olimpiadzie, tyle że w bloku Ogrodnictwo, reprezentował nas uczeń klasy trzeciej – Adam Kwiatkowski. Adam w etapie okręgowym i centralnym uzyskał tytuł finalisty. Uczniowie cztero- i pięcioletniego technikum ekonomicznego również brali udział w wielu ogólnopolskich i regionalnych konkursach i projektach, takich jak Ogólnopolski Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy”, organizowany przez Państwową Inspekcję Pracy, w którym uczennica klasy trzeciej, Marta Krawczak, zajęła III miejsce w eliminacjach okręgowych i zakwalifikowała się do eliminacji centralnych, w których reprezentowała województwo mazowieckie. W konkursie udział brała również uczennica tej samej klasy, Natalia Czyż. Siedmioro uczniów z klasy drugiej technikum pięcioletniego zostało finalistami „Akademii Przedsiębiorczości Wydziału Ekonomicznego SGGW”, a są to: Amelia Barańska, Jakub Bagnicki, Oliwier Czyż, Anna Jachimowicz, Klaudia Rosłonkiewicz, Szymon Turek oraz Mikołaj Wasiak. Dodatkowo bardzo wysokie wyniki w ogólnopolskim projekcie „Lekcje z ZUS” uzyskali uczniowie: Jakub Bagnicki,  Klaudia Rosłonkiewicz i Weronika Sobieraj. W ogólnopolskim konkursie plastyczno-cyfrowym „Fundusze Norweskie i EOG – o tym się wie”, szkołę reprezentowała drużyna, złożona z czterech uczennic z klasy drugiej technikum reklamy: Martina Jachtoma, Malwina Kapusta, Katarzyna Michalak oraz Julia Tuszyńska. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną pod koniec czerwca.

Nie bez kozery zatem część uroczystości, przeznaczona na wręczenie nagród i wyróżnień, trwała bardzo długo. Ale warto było uczestniczyć w tych podniosłych chwilach ze świadomością, że wielomiesięczna praca w trakcie tego niezwykłego roku szkolnego nie tylko spełniła oczekiwania i przyniosła pozytywne rezultaty, ale bardzo często wręcz je przerosła!

Ostatnim akcentem apelu był krótki program artystyczny poświęcony pamięci naszego absolwenta – Patryka Janowskiego, który zginął tragicznie w wypadku samochodowym 21 czerwca. Szczególnie wzruszający był krótki polonez, odtańczony przez uczniów klas młodszych jako hołd złożony ubiegłorocznym maturzystom, a w szczególności Patrykowi właśnie, ze względu na jego zaangażowanie w organizację studniówki, która nie odbyła się z powodu pandemii.

Mamy nadzieję, że mimo minorowych nastrojów tego dnia, po wakacjach spotkamy się pełni sił do realizacji nowych wyzwań.

Ewa Malowaniec – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi

Redakcja Warka24.pl
Naszą redakcję tworzą mieszkańcy Warki, instytucje oraz organizacje. Jeśli interesujesz się naszym miastem, lubisz pisać artykuły, śledzisz na bieżąco wyniki sportowe bądź uczestniczysz w kulturalnym życiu miasta to zapraszamy Cię do współpracy z portalem. Dołącz do naszego grona!

NAJNOWSZE

NAJPOPULARNIEJSZE