Więcej
  Strona głównaOrganizacjeSpołecznicy siłą!

  Społecznicy siłą!

  Forum Aktywnych Organizacji Pozarządowych Powiatu Grójeckiego to wydarzenie, które zgromadziło prawie 100 społeczników z terenów wiejskich, wśród których byli przedstawiciele z gminy Warka. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A., Powiat Grójecki i Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej przy Stowarzyszeniu Boris 1 grudnia 2021 r. Jego celem było podsumowanie aktywnych działań w 2021 roku, zdobycie wiedzy o aktualnych obowiązkach prawnych organizacji, a także integracja środowiska.

  To okazja do spojrzenia wstecz i uświadomienia, jak aktywną społeczność mamy na terenie gminy i powiatu – świadczy o tym m.in. udział w ofercie Stowarzyszenia W.A.R.K.A. realizowanej w 2021 roku: 6 szkoleń związanych z planowaniem inicjatyw lokalnych, w których wzięło udział ok. 50 społeczników, realizacji projektów i prowadzenia finansów; 22 oddolne projekty wspierane finansowo w ramach konkursów grantowych, wydawanie publikacji promujących lokalne przysmaki KGW oraz współpraca przy organizacji imprez takich jak Światowy Dzień Jabłka na wareckim rynku, akcja 700 szarlotek na 700 lecie Warki – gdzie zaangażowało się 13 Kół Gospodyń Wiejskich.

  Przypominamy, że na terenie gminy Warka zarejestrowane są Koła Gospodyń Wiejskich w Woli Palczewskiej, Brankowie, Nowej Wsi, Bończy, Magierowej Woli i Laskach. Większość z nich aktywnie działa na rzecz swoich lokalnych społeczności organizując pikniki, warsztaty, akcje.

  Podczas spotkania omówione zostały obowiązki organizacji w związku z nowymi ustawami. Nie zabrakło lżejszych akcentów w postaci występu artystycznego Katarzyny Ambroży i Andrzeja Zaręby, który śpiewem łączy pasje prywatne i zawodowe zaangażowanie.

  Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

  Spotkanie dofinansowane zostało ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego i Powiatu Grójeckiego.

  Stowarzyszenie W.A.R.K.A.
  Stowarzyszenie W.A.R.K.A.https://stowarzyszeniewarka.pl
  Nasza misją jest rozwój lokalny poprzez pobudzanie aktywności mieszkańców i promocję powiatu grójeckiego. Wizja Aktywność Rozrywka Kultura Alternatywa to hasła, których pierwsze litery tworzą nazwę organizacji i są drogowskazem przybliżającym jej cele i działalność.

  NAJPOPULARNIEJSZE