W Warce woda i ścieki bez podwyżek

W Warce woda i ścieki bez podwyżek

Analiza ekonomiczna wykazała, że osiągnięte dodatkowe przychody z usług komercyjnych oraz planowane przychody wg obecnie obowiązującej taryfy, zapewnią pokrycie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz kosztów wynikających z planowanych wydatków inwestycyjnych. Należy podkreślić , że uniknięcie podwyżek stawek w sytuacji, gdy łączne opłaty brutto dla gospodarstw domowych 5,58 zł za 1 m³ wody i ścieków należą do najniższych w kraju, świadczy o dobrej kondycji finansowej wareckiej samorządowej Spółki.

Taryfa 2015

Udostępnij:
← Inwestycje w gminie Warka zrealizowane w latach 2011-2014 Halloween z Grami Planszowymi →

Dodaj komentarz