O Warce

Warka miasto piwa i historii

Warka leży w południowej części województwa mazowieckiego nad rzeką Pilicą, 55 km od Warszawy. Jest jednym z najstarszych miast na Mazowszu, a także w Polsce. Dziś to małe miasteczko wzbudza uśmiech na twarzach ludzi z całej Polski, gdyż jego rozwój jest nierozer-walnie związany z piwowarstwem. Jednak Warka to również wielka historia, zwycięskie bitwy, osławieni bohaterowie i interesujące zabytki      (w tym Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego). To także miasto turystyki, kultury i sportu. Jego bogata oferta wypoczynkowa sprawia, że każdy znajdzie w nim coś dla siebie. Warka to również gmina, której gospodarka obraca się przede wszystkim wokół jabłka.  Stanowi część grójecko-wareckiego zagłębia sadowniczego,    a owoce z lokalnych sadów goszczą na stołach całego kontynentu. Warka to miasto perspektyw. Dobra lokalizacja i ciągły rozwój wpływają na atrakcyjność miasteczka zarówno dla inwesto-rów jak i turystów.

Położenie i komunikacja
Warka to miasto będące siedzibą gminy miejsko–wiejskiej o tej samej nazwie. Położona jest nad Pilicą, w południowej części województwa mazowieckiego, w powiecie grójeckim. Od trasy E7 Warszawa-Kraków dzieli Warkę jedynie 20 km.

Historia
Z Warką związanych jest wiele doniosłych wydarzeń historycznych. Pod Warką 7 kwietnia 1656 r. rozegrała się jedyna wygrana przez Polaków bitwa potopu szwedzkiego, w której to wojska Stefana Czarnieckiego rozbiły najeźdźcę. W czasie II wojny światowej zacięte walki z oku-pantem hitlerowskim toczyły się na Przyczółku Warecko-Magnuszewskim, co spowodowało niemalże doszczętne zniszczenie miasta.
Wielką dumą dla miasta jest postać Kazimierza Pułaskiego, generała zasłużonego zarówno dla Polski jak i Stanów Zjednoczonych. Ale to nie jedyny bohater związany z Warką. Jest nim także Piotr Wysocki, działacz niepodległościowy i ini-cjator powstania listopadowego.

Nazwę Warka możemy wywodzić od słowa „warować” czyli funkcji obronno-warownej, którą mógł spełniać wczesnośredniowieczny gród na szczycie skarpy nad Pilicą (na terenie dzisiejszej wsi Stara Warka) lub od słowa „warzyć” (piwo), ponieważ piwowarstwo było jednym z najpopularniejszych i najwcześniej udokumen-towanych zajęć miejscowej ludności.
Gospodarka gminy Warka ma charakter przemysłowo-rolniczy. Wśród najbardziej zna-czących zakładów trzeba wskazać należący do Grupy Żywiec Browar Warka, grupę kapitałową Prima oraz producenta win i koncentratów owocowych – Warwin S.A. Obok dużych firm w mieście działa również wiele mniejszych prywatnych zakładów (ok. 1200 podmiotów gospodarczych). W działalności przemysłowej gminy przeważa przetwórstwo owocowe, którego bazę stanowią okoliczne uprawy jabłek, wiśni i truskawek. Warka i jej okolice to rozległe obszary sadów, które są źródłem utrzymania zdecydowanej większości tutejszych rolników. Jabłka z „Największego Sadu Europy” są znane z wyjątkowego smaku.