Warecki ZUK wspiera rozwój aktywności lokalnej

Warecki ZUK wspiera rozwój aktywności lokalnej

Na portalu warka24.pl trwa prezentacja Firm, które poza własnym rozwojem myślą również o środowisku w którym istnieją i wspierają jego rozwój poprzez program małych grantów „Działaj Lokalnie”. To m.in. dzięki właśnie takim Firmom możliwe było wsparcie aż 19 bardzo wartościowych lokalnie projektów w ramach zakończonej niedawno edycji Programu (poznaj projekty i wszystkich partnerów – kliknij tutaj).

Zaprezentowaliśmy już 3 „Partnerów GOLD” – TRANS-MED Dariusz Witkowski (kliknij tutaj), Firmę PRZYBYSZEWSKI z Konar (kliknij tutaj) oraz Firmę DELTIMA (kliknij tutaj). Kolejnym z najważniejszych Partnerów Programu „Działaj Lokalnie” jest firma Zakład Usług Komunalnych w Warce sp. z o.o.

03 - Partnerzy GOLD - ZUK

Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. jest jednoosobową spółką Gminy Warka, utworzoną na podstawie Aktu Przekształcenia Przedsiębiorstwa Komunalnego w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółkę zarejestrowano w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000362237 w sierpniu 2010 r. 100 proc. udziałów w Spółce posiada Gmina Warka, którą reprezentuje Burmistrz Warki.

Przedmiotem działania Spółki jest realizacja zadań własnych Gminy Warka obejmujących:

 1. zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, w tym: eksploatacja studni głębinowych, uzdatnianie wody na eksploatowanych stacjach uzdatniania, eksploatacja urządzeń i sieci wodno-kanalizacyjnych, oczyszczanie ścieków na eksploatowanych oczyszczalniach,
 2. wywóz odpadów płynnych,
 3. utrzymanie w porządku dróg i placów gminnych, w tym zimowe odśnieżania,
 4. utrzymaniem czystości i porządku w mieście, w tym utrzymanie i konserwacja terenów zielonych i zadrzewień,
 5. odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z terenu Gminy Warka, w tym prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na ul. Grójeckiej 24 (przyjmowanie od mieszkańców Gminy odpadów niebezpiecznych, elektrośmieci itp.) oraz wywóz odpadów do Regionalnej Instalacji Przyjmowania Odpadów Komunalnych (RIPOK),
 6. eksploatację składowiska odpadów komunalnych,
 7. administrowanie i utrzymanie cmentarzy,
 8. zaopatrzenie w energię cieplną na podstawie koncesji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w tym eksploatacja kotłowni,
 9. obsługa targowiska miejskiego w Warce (od 2012 r.).

Spółka prowadzi także działalność komercyjną i świadczy usługi w zakresie:

 • budowy sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych,
 • remontów instalacji wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania,
 • przyjmowania ścieków technologicznych na oczyszczalnię w Warce,
 • eksploatacji kotłowni,
 • usług transportowych,
 • usług remontowych budowlanych,
 • obsługi imprez masowych na terenie Warki,
 • sprzedaży paliw (benzyna Pb 95 i ON), jak również olejów i innych akcesoriów samochodowych na prowadzonej na ul. Grójeckiej stacji paliw,
 • wymiany butli z gazem propan – butan w butlach 11 kg, w tym z dowozem do klienta.

Struktura organizacyjna Spółki została dostosowana do wymagań dotyczących efektywnej realizacji zadań własnych Gminy, a także do zmieniających się wymogów rynku i konkurencji w zakresie profesjonalnej obsługi odbiorców usług. W skład Spółki wchodzą, wykonujące zadania w ramach kompetencji, następujące działy:

 • Dział Dostaw Ciepła, Wody i Kanalizacji,
 • Dział Oczyszczania Miasta,
 • Dział Usług Remontowych i Pozostałych,
 • Dział Handlowy,
 • Dział Księgowości.

Osiągane dobre wyniki finansowe umożliwiły podjęcie się przez Spółkę realizacji licznych inwestycji, bardzo ważnych dla społeczności lokalnej Gminy, a także istotnych dla funkcjonowania Spółki, między innymi:

 • Przebudowa kotłowni oraz sieci ciepłowniczej z węzłami cieplnymi na osiedlach 35-lecia i Książąt Mazowieckich w Warce,
 • Budowa Stacji Przeładunkowej odpadów komunalnych (SPOK) na terenie składowiska odpadów,
 • Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowo-grawitacyjnej w ul. Fabrycznej oraz inne.

Dobre wyniki finansowe umożliwiły również zakup nowych urządzeń, pojazdów (samochody ciężarowe) i sprzętu (koparko-ładowarka), które usprawniają realizację zadań.

Można nadmienić, że zrealizowana inwestycja dotycząca przebudowy kotłowni spotkała się z uznaniem jury konkursu na najlepsze rozwiązanie energetyczne na Mazowszu, tj. konkursu organizowanego w ramach międzynarodowego projektu „Program dla Europy Środkowej” i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (z tzw. Inicjatywy JESSICA). Spółka została laureatem w kategorii: „Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych”.

W dalszej kolejności w latach 2016-2020 Spółka zamierza w ramach swoich zadań lub przy współpracy z Gminą zrealizować między innymi:

 • Budowę (modernizacja) Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) i budowę sortowni odpadów zbieranych selektywnie, na terenie Bazy Grójecka 24,
 • Budowę systemu monitoringu sieci wodociągowej
 • Budowę nowej studni głębinowej dla potrzeb mieszkańców Warki,
 • Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Konarach i budowę sieci kanalizacyjnej w rejonie Konar (Podgórzyce, Ostrówek, Dębnowola, Klonowa Wola, Przylot, Gąski, Ostrołęka, Niwy Ostrołęckie),
 • Modernizacje stacji uzdatniania wody w Dębnowoli, Piasecznie i Gośniewicach,
 • Budowę sieci wodociągowej Warka – Pilica,

oraz wiele innych ważnych dla społeczności lokalnej inwestycji.

Spółka będzie się ubiegać o dofinansowanie tych inwestycji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla Województwa Mazowieckiego lub z innych funduszy celowych.

Sprawne zarządzanie, doświadczona i wykwalifikowana kadra pracowników, solidność oraz profesjonalne podejście do odbiorców usług  okazało się gwarancją sukcesu i umożliwiło realizację misji stawianej przez Gminę  w zakresie spełnienia podstawowych potrzeb  społeczności lokalnej (woda, ścieki, śmieci, porządki w mieście, ciepło).

Prezes Zarządu – Roman Korczak

Kontakt:

Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o,

Farna 4, 05-660 Warka,

tel. 48 667 32 99, fax. 48 667 22 85

e-mail: zuk@zukwarka.pl

strona internetowa: www.zukwarka.pl

 

 

Pozostali Partnerzy „Działaj Lokalnie 2015”:

04 - Biznesowy Partner Strategiczny - 01 - Trans-Med - Warka

04 - Biznesowy Partner Strategiczny - 04 - Przybyszewski - Konary zm

03 - Partnerzy GOLD - deltima

Udostępnij:
← Walentynki w Muzeum Pułaskiego Koncert walentynkowy Cantabile →

Dodaj komentarz