Wiosną warecki ZUK rozkwita

Wiosną warecki ZUK rozkwita

Przełom marca i kwietnia to czas intensywnych prac porządkowych w naszym mieście, zgrabienia terenów, uzupełniania i wymiany ziemi w gazonach, na kwietnikach oraz rabatach.

Dział Zieleni Miejskiej Zakładu Usług Komunalnych przygotowuje się do nowych nasadzeń kwiatów i roślin ozdobnych na rondach Braci Lubert i Jana Pawła II (wyposażonych w instalacje nawadniające) oraz w głównych ciągach komunikacyjnych naszego miasta. Stale pielęgnowane i urozmaicane są także wcześniej już posadzone kwiaty i krzewy.  Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. wytrwale dąży do poprawy jakości życia mieszkańców Warki poprzez rozbudowę infrastruktury miejskiej, jednocześnie dbając o zachowanie  walorów estetycznych ulic i placów. Spółka przystępuje do III etapu utwardzenia asfaltem targowiska miejskiego dla wygody kupców handlujących i naszych mieszkańców.

Doskonale sprawdził się w ZUK-u pomysł na działalność wynajmu i serwisu przenośnych kabin toaletowych. Wypożyczanie i obsługa kabin cieszy się rosnącym zainteresowaniem osób prywatnych przy inwestycjach własnych, czy  plantatorów dla zbieraczy owoców oraz firm budowlanych i instytucji.

Realizowanie przez Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. wielu inwestycji oraz bieżących zadań statutowych wymaga wyposażenia spółki w potrzebny sprzęt do realizacji tych zadań. Ostatnio Spółka zakupiła 3 środki transportowe: ciężarowy samochód tzw. hakowiec na podwoziu VOLVO Elbo 6×6 , samochód  dostawczy RENAULT MasterL3 Pack tzw. brygadówka  6-cio osobowa ze specjalnym wyposażeniem oraz ciągnik siodłowy DAF CF 80 z naczepą asenizacyjną.

Z myślą o mieszkańcach, w celu poprawy standardów życia i ochrony środowiska, Spółka planuje rozbudowę infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy. Obecnie realizowana jest przez Spółkę, ważna z punktu widzenia społeczności północnej części gminy,  inwestycja dotycząca modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Konarach oraz rozbudowy sieci kanalizacyjnej w rejonie Konar. Modernizację oczyszczalni ścieków realizuje wybrana w przetargu firma VARIA TECH Sp. z o.o. z Warszawy. Planowane zakończenie I etapu modernizacji – grudzień 2017 r.

Budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Podgórzyce, zgodnie z wykonanym projektem i uzyskanym pozwoleniem na budowę, Spółka będzie realizowała własnymi siłami. Obecnie trwa procedura przetargowa na dostawę materiałów na to zadanie.

Dla pozostałych miejscowości rejonu Konar: Gąski, Dębnowola, Klonowa Wola, Ostrołęka, Niwy Ostrołęckie, Przylot, Ostrówek, wykonywany jest na zlecenie Spółki projekt sieci kanalizacyjnej.  Trwa obecnie uzgadnianie przez projektanta przebiegu sieci z zarządcami dróg i mieszkańcami – przyszłymi odbiorcami usług.

Mimo tych dużych nakładów finansowych na planowane inwestycje Spółka w miarę możliwości nie obciąża nadmiernie mieszkańców kosztami usług dostaw wody, ciepła lub odbioru ścieków. Obowiązująca w tym roku taryfa stawek za wodę i ścieki jest na poziomie roku poprzedniego tj. bez wzrostu stawek i należy do jednej z najniższych w kraju.

ZUK Warka

Udostępnij:
← Mobilne planetarium w Bajkowym statku Nadchodzi dzień poszukiwaczy skarbów! →

Dodaj komentarz