Komitet im. ks. Marcelego Ciemniewskiego w akcji…

Komitet im. ks. Marcelego Ciemniewskiego w akcji…

Zbliża się wielkimi krokami, kolejna, szósta już „Kwesta na rzecz Odnowy Zabytkowych Nagrobków na Wareckim Starym Cmentarzu „. W tym roku odbędzie się ona 1 i 2 listopada.

W tym roku przypada też kilka rocznic związanych z patronem Społecznego Komitetu, który od 2012 roku koordynuje „Kwesty”. Ks. Marceli Ciemniewski, bo o nim mowa, urodził się 155 lat temu, 120 lat temu objął parafię w Warce a 90 lat temu zmarł. W maju tego roku Społeczny Komitet im. ks. Marcelego Ciemniewskiego na rzecz Odnowy Zabytkowych Nagrobków na Wareckim Starym Cmentarzu upamiętnił swojego patrona jednocześnie świętując 5 lat działalności. W kościele Maryjnym p.w. Matki Bożej Szkaplerznej odprawiona została Msza św. w intencji członków Społecznego Komitetu i ich rodzin, osób kwestujących i wspierających działalność Społecznego Komitetu. W Centrum Edukacyjno-Muzealnym przy Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce zorganizowana została uroczystość podczas której przypomniano dotychczasową działalność Komitetu oraz podziękowano wszystkim, którzy zaangażowali się w jego działalność.

 

 

Poniżej przypominamy historię Społecznego Komitetu.

Dnia 7 lutego 2012 r. z inicjatywy Marii i Andrzeja Gutów zawiązał się Komitet Organizacyjny 150. rocznicy urodzin i 85. rocznicy śmierci ks. Marcelego Ciemniewskiego. Komitet przyjął do realizacji zadania : wykonanie prac konserwatorskich pomnika nagrobnego, ufundowanie tablicy pamiątkowej z okazji obchodzonych rocznic, zorganizowanie uroczystości rocznicowych, przybliżenie społeczeństwu postaci ks. Marcelego Ciemniewskiego poprzez działalność edukacyjną – wystawy, koncerty, spotkania i publikacje. Na wniosek Komitetu Organizacyjnego powyższych rocznic Rada Miejska w Warce ustanowiła rok 2012 Rokiem   ks. Marcelego Ciemniewskiego oraz nadała Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Warce imię ks. Marcelego Ciemniewskiego.

28 marca 2012 r. w kościele Matki Bożej Szkaplerznej w Warce odbyły się uroczystości rocznicowe. W krużgankach kościoła otwarta została wystawa poświęcona postaci gorliwego kapłana, żarliwego patrioty i miłośnika Warki. W kościele odprawiona została Msza św. w intencji zasłużonego dla Warki proboszcza. Po zakończeniu Mszy św. uczestnicy uroczystości przeszli na cmentarz, gdzie przy grobie księdza M. Ciemniewskiego zostały odmówione modlitwy, złożono kwiaty i zapalono znicze. W niedzielę 22 kwietnia 2012 r. podczas uroczystości w kościele Matki Bożej Szkaplerznej w Warce, odsłonięta została tablica pamiątkowa poświęcona ks. Marcelemu Ciemniewskiemu. Dzięki ofiarności lokalnej społeczności i środkom zebranym podczas pierwszej kwesty zorganizowanej przez Komitet Organizacyjny rocznic wykonano renowację pomnika nagrobnego oraz rozpoczęto prace konserwatorskie dwóch kolejnych zabytkowych nagrobków.

9 grudnia 2012 r. odbyła się uroczystość zakończenia Roku Księdza Marcelego Ciemniewskiego oraz działalności Komitetu Organizacyjnego Obchodów 150. rocznicy urodzin i 85. rocznicy śmierci ks. Marcelego Ciemniewskiego. Po zakończeniu uroczystej Mszy św. w intencji członków Komitetu, ich rodzin oraz osób kwestujących i darczyńców zostały wręczone podziękowania dla osób i instytucji wspierających działania dla upamiętnienia postaci ks. Marcelego Ciemniewskiego. Odbył się też program artystyczny oparty na „Gawędach Wieczornych” – pierwszej gazecie lokalnej redagowanej i wydawanej przez ks. Marcelego. Wydany został też okolicznościowy folder ukazujący wszystkie powyższe uroczystości.

W 2013 roku Komitet Organizacyjny rocznic przyjął nazwę – Społeczny Komitet im. ks. M. Ciemniewskiego na rzecz Odnowy Nagrobków na Wareckim Starym Cmentarzu i zorganizował prace konserwatorskie nagrobków : Księdza Jana Kantego Maszkowskiego wareckiego proboszcza w latach 1843 –  1853 oraz parafianki Pauliny Hibner zmarłej w roku 1865 w wieku 13 lat. Przeprowadzenie prac konserwatorskich tych i innych obiektów było konieczne ze względu na ich bardzo zły stan oraz małą czytelność napisów. Rozsypujące się podmurówki zagrażały całkowitemu zniszczeniu płyt. Podczas drugiej kwesty zorganizowanej przez Społeczny Komitet…, udało się zebrać niezbędne środki na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem prac konserwatorskich oraz na rozpoczęcie działań na rzecz odnowy kolejnych zabytkowych nagrobków.

W tym roku przypada 5. rocznica powstania i działalności Społecznego Komitetu. W ciągu pięciu lat dzięki wsparciu i ofiarności ludzi dobrej woli udało się uratować (oprócz wymienionych wyżej) : Płytę nagrobną Krzysztofa Dąbrowskiego z XIX w., fragment płyty nagrobnej małżonków Kłoczkowskich XIX w., pomnik nagrobny z figurą Św. Nepomucena rodziny Maliszewskich XIX w., płytę nagrobną rodziny Maliszewskich XIX w., płytę nagrobną Mateusza Hermanna I poł. XIX w., płytę nagrobną Józefa i Agaty Steckich poł. XIX w., płytę nagrobną Franciszki Schmalz XIX w., płytę nagrobną Adama Teofila Wróblewskiego XIX w. Do wszystkich powyższych obiektów wykonane zostały betonowe fundamenty. W bieżącym roku zostaną przeprowadzone duże prace konserwatorskie nagrobka rodziny Polamin, składającego się z postumentu i trzech płyt nagrobnych XIX w.

Obiekty nagrobne  znajdujące się na cmentarzu są niezwykle cenne pod względem historycznym i artystycznym, a także są świadectwem naszej kultury i tożsamości. Cieszy fakt zwiększania się liczby osób zaangażowanych w zbiórkę pieniędzy na ten cel, jak również wszystkich tych, którzy chętnie wspierają tę inicjatywę. Coroczne wspieranie Kwesty przez mieszkańców Warki świadczy o uznaniu potrzeby ratowania lokalnego dziedzictwa kulturowego. Cmentarze, jako zespoły nagrobków, rzeźb, epitafiów, symboli, napisów nagrobnych itp., pozostają niewyczerpanym źródłem wiedzy o minionym życiu pojedynczych ludzi i całych zbiorowości ludzkich. Są także wyrazem i świadectwem kultury regionu i całego narodu. Dzięki dotychczasowym zbiórkom udało się uratować piętnaście najcenniejszych zabytkowych nagrobków. Nadal jednak wiele innych wymaga pilnej renowacji i od troski naszego pokolenia zależy, ile z nich zostanie jeszcze uratowanych.

Społeczny Komitet rozpoczynał działalność pięć lat temu, w okresie tym skład się zmieniał. Obecnie skład Komitetu stanowią: Andrzej Gut – przewodniczący, Danuta Sadowska – wiceprzewodnicząca, Grażyna Kijuc – skarbnik, Maria Gut – sekretarz, Maria Bieńkowska, Zbigniew Strus, Andrzej Niemirski, Waldemar Tereszkiewicz, Andrzej Zaręba – członkowie. W pięciu kwestach zorganizowanych przez Społeczny Komitet w tym okresie uczestniczyły 94 osoby. Działania Komitetu były wspierane przez: Parafię Matki Bożej Szkaplerznej w Warce, Towarzystwo Miłośników Miasta Warka, Dworek na Długiej, Urząd Miejski w Warce, Zakład Usług Komunalnych w Warce, Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, Grupę Rekonstrukcji Historycznej w Warce, 1 Warecką Drużynę Harcerską. Wszystkim należą się podziękowania. W sposób szczególny podziękowanie należy się księdzu proboszczowi parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Warce ks. kanonikowi Grzegorzowi Krysztofikowi za Jego współpracę z Komitetem i przychylność wobec jego działań.

Lista osób kwestujących w latach 2012-2016:

Bajoryńska Ewa, Barszcz Przemysław, Bączek Piotr, Bieńkowska Maria, Bieńkowski Piotr, Chodecki Łukasz, Chojnacka Małgorzata, Chojnacki Romuald, Czerwiński Wiesław, Czosnowski Marcin, Dąbrowski Daniel, Dobrzyński Maciej, Domańska Irena, Domańska Aleksandra, Domański Jakub, Dubińska Aleksandra, Firlik Magdalena, Gabler Sławomir, Gajownik Adam, Galińska Marta, Gawroński Piotr, Gostkowski Władysław, Gut Maria, Gut Andrzej, Gut Mikołaj, Gut Maksymilian, Górniewicz Monika, Górski Jarosław, Jasiński Andrzej, Jurczak Bartłomiej, Kaczmarek Artur, Kaczmarek Małgorzata, Kasprzak Bożena, Kasprzak Dariusz, Kasprzak Kacper, Kasprzyk Anna, Kijuc Grażyna, Kijuc Krzysztof, Kołodziejski Jerzy, Kossakowski Dariusz, Kowalska Karolina, Krawczyk Urszula, Kreczmański Janusz, Kwiatkowski Mieczysław, Kwiczak Zbigniew, Lenarczyk Dorota, Lewandowska Gabriela, Lutek Luiza, Majewski Daniel, Marczak Jan, Marek Krystyna, Matlakowska Anna, Michałowska Jadwiga, Nadolna Wiesława, Niemirski Andrzej, Niemirski Dominik, Niemirski Wojciech, Orlik Urszula, Paczkowski Grzegorz, Paczkowska Małgorzata, Pietraszko Borys, Pietrzak Witold, Podworski Kacper, Połeć Piotr, Regulska Ewelina, Rybarczyk Katarzyna, Rogozińska Ewa, Rudnicki Adam, s. Rafaela Rusin, Rzeźnik Aldona, Rzeźnik Marcin, Rzeźnik Michał, Rzeźnik Paweł, Sadowska Danuta, Setniewska Teresa, Seremak Łukasz, Skowrońska Wiesława, Skrzypczak Zofia, Sobieraj Jadwiga, Stefaniak Iwona, Strus Maria, Strus Zbigniew, Tereszkiewicz Małgorzata, Tereszkiewicz Waldemar, Tomczyk Barbara, Turek Wojciech, Wdowiak Tomasz, Wesołowska Wiktoria, Wojciechowski Artur, Wojciechowska Zofia, Wołos Emilia, Zaręba Andrzej, Zaręba Franciszek, s. Alana Zych.

Poniżej nagrobki, które udało się odrestaurować do 2017 roku dzięki zaangażowaniu Społecznego Komitetu i wielkiej rzeszy osób, którym na sercu leży temat ratowania naszego lokalnego dziedzictwa.

Udostępnij:
← UTW rozpoczął nowy rok akademicki Ratujemy wzrok Babci E →

Dodaj komentarz