Wrociszew w walce o czyste środowisko – zbiórka surowców wtórnych

Wrociszew w walce o czyste środowisko – zbiórka surowców wtórnych

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego przystąpiła do XIV edycji konkursu zbiórki surowców wtórnych organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Celem konkursu była nie tylko zbiórka surowców wtórnych, czyli makulatury i butelek PET, ale głównie edukacja młodych ludzi w kierunku dbałości o niezanieczyszczanie środowiska i wykorzystywania tych surowców w procesie recyklingu. Zbiórka makulatury to również ochrona naszych lasów, których zmniejszająca się liczba jest mocno zauważalna. Pomysłodawczynią wzięcia przez szkołę udziału w tym konkursie była pani dyrektor Małgorzata Gowin, a odpowiedzialną za jego przeprowadzenie Mariola Bienias.

Wykorzystano sprawdzone już „kanały”, czyli informacja u sołtysów we wszystkich okolicznych wsiach, słowo wsparcia przez proboszcza parafii pod wezwaniem św. Małgorzaty, Adama Ostrowskiego oraz informacja wśród uczniów.

I znów społeczność bardzo pozytywnie zaskoczyła organizatorów konkursu. Zadziwiające, wręcz trudne do uwierzenia ilości butelek i nakrętek pojawiały się na miejscu zbiórki. Największe jednak zaskoczenie wywołała ilość 50.000 nakrętek przywiezionych przez jednego z rodziców. Szkoła zebrała 3,1 tony makulatury i 860 kg butelek PET. Ilość ta przerosła oczekiwania nawet pracowników wareckiego Zakładu Usług Komunalnych, którzy mieli odebrać surowce wtórne. Pracownicy ZUK przyjechali dwoma dużymi samochodami, ale jak się okazało niezbędny był dodatkowy kurs.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Urząd Marszałkowski pod koniec czerwca i wtedy zostaną przyznane nagrody.

W oczekiwaniu na wynik całej szkoły we Wrociszewie rozstrzygnięty zostanie konkurs klasowy. Nagrodę i dyplom otrzyma każde dziecko, które w danej klasie przyniosło najwięcej surowców wtórnych i klasa, która w przeliczeniu na jednego ucznia również dostarczyła ich najwięcej. Dziecko, które w danej klasie zebrało najwięcej otrzyma w nagrodę zgniatarkę do butelek. Nie zabraknie oczywiście drobnych, słodkich upominków dla wszystkich uczestników.

W tym miejscu dyrektor szkoły bardzo dziękuje wrociszewskiej społeczności za tak wspaniały odzew.

Mariola Bienias – PSP Wrociszew

Udostępnij:
← Warsztaty samoobrony Dzień Kobiet w Klubie Złotego Wieku →

Dodaj komentarz