Kronika policyjna i dwa słowa Komendanta

Kronika policyjna i dwa słowa Komendanta

W maju i czerwcu 2018 r. w Laskach, trzykrotnie nieznani sprawcy dokonywali kradzieży podczas których skradli 10 uli wraz z rodzinami pszczelimi. W powyższej sprawie prowadzone jest postępowanie. Ustalenie sprawcy nie jest jednak sprawą łatwą, bowiem pasieki zlokalizowane są w ustronnych miejscach, z dala od zabudowań, stąd trudno o świadków, którzy widzieliby coś podejrzanego.

29 czerwca 2018 r. w miejscowości Gąski nieznany sprawca przez niezamknięte drzwi  piwnicy dostał się do pomieszczeń mieszkalnych na piętrze domu jednorodzinnego skąd dokonał kradzieży pieniędzy w kwocie 6 tys. złotych na szkodę mieszkańca gm. Warka.

W dniach 12/13 lipca 2018 roku w miejscowości Laski gm. Warka nieznani sprawcy dokonali kradzieży elementów naciągów do drutów przytrzymujących drzewka w sadzie owocowym  na szkodę właściciela sadu – mieszkańca gminy Warka.

Do chwili obecnej nie ustalono sprawców tych przestępstw jednak Policja z Warki bardzo prosi o wszelkie informacje w tych sprawach, które mogą przyczynić się do ustalenia sprawców i odzyskania utraconego mienia.

Dwa słowa Komendanta

Serdecznie Witam Czytelników „Kuriera Wareckiego” oraz wszystkich mieszkańców miasta i gminy Warka.

W całym kraju w tym i gminie Warka rozpoczęły się wakacje. W czasie wypoczynku dzieci i młodzieży wzrasta ryzyko nieszczęśliwych wypadków oraz zdarzeń przestępczych. Wzorem lat ubiegłych policjanci Komisariatu Policji w Warce przeprowadzali szereg działań profilaktycznych ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Funkcjonariusze brali czynny udział  w tematycznych spotkaniach z młodzieżą w ramach akcji „Bohaterskie Lato w Warce” z zakresu prewencji kryminalnej oraz bezpieczeństwa na drodze i w czasie zabaw na świeżym powietrzu, a także nad wodą. W trosce o bezpieczeństwo dzieci wyjeżdżających na wakacyjne wypoczynki policjanci prowadzić będą wzmożone kontrole drogowe ze szczególną uwagą na stan trzeźwości kierowców. Informuję, że rodzic ma prawo prosić o skontrolowanie autokaru i jego kierowcy przez wyjazdem, jednak należy pamiętać aby informacje o planowanych wycieczkach zgłaszane były z wyprzedzeniem. Nie wszystkie dzieci opuszczą miejsce swojego zamieszkania. Część z nich okres wakacji spędzi w rodzinnym domu. Dlatego zwracam się do rodziców tych dzieci, aby uczulili swoje pociechy na podstawowe zasady bezpieczeństwa. Pamiętajmy, że wpływ na realne bezpieczeństwo ma nie tylko Policja, lecz w dużej mierze rozpowszechniona wśród społeczeństwa świadomość o istniejących zagrożeniach.

Korzystając z okazji chciałbym także przekazać mieszkańcom Warki informację dotyczącą opracowanych dla poszczególnych trzech rejonów służbowych na które podzielona jest gmina Warka – planów działań priorytetowych realizowanych przez dzielnicowych pełniących służbę w Komisariacie Policji w Warce. Działanie priorytetowe określane jest na podstawie analizy zagrożeń, wiedzy służbowej dzielnicowych jak również sygnałów społecznych w tym zgłaszanych przez samych mieszkańców za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Celem działań jest przede wszystkim poprawa poczucia bezpieczeństwa w newralgicznych miejscach. Działanie priorytetowe realizowane jest w systemie sześciomiesięcznym – obecnie od 1 lipca do 31 grudnia 2018 roku. W aktualnych działaniach uwzględniono następujące miejsca i zdiagnozowane zagrożenia: Dworzec PKP – zakłócanie ładu i porządku publicznego, przestępstwa przeciwko mieniu; okolice sklepu w Laskach – zakłócanie ładu i porządku publicznego; Plac Stefana Czarnieckiego – zakłócanie ładu i porządku publicznego oraz spożywanie alkoholu w miejscu publicznym; okolice sklepu w Netto w Warce przy ul. Puławskiej – zakłócanie ładu i porządku publicznego. Również w tym zakresie proszę Was o aktywność i przekazywanie sygnałów oraz spostrzeżeń dzielnicowym z poszczególnych rejonów, być może ktoś z mieszkańców dostrzega potrzeby objęcia innych miejsc kolejnym działaniem priorytetowym – jesteśmy otwarci na sygnały i propozycje mieszkańców. Zachęcam mieszkańców gminy Warka do korzystania z aplikacji „Moja Komenda” jak również „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Są to darmowe aplikacje na urządzenia mobilne, które umożliwiają zgłoszenie konkretnego problemu oraz nawiązanie kontaktu z dzielnicowym ze swojego rejonu.

Z poważaniem,

Komendant Komisariatu Policji  w Warce

podkom. Paweł Lewandowski

Udostępnij:
← Przed nami kolejna edycja Szlachetnej Paczki w Warce! III Sejmik Senioralny województwa Mazowieckiego →

Dodaj komentarz