-4.8 C
Warka
piątek, 1 grudnia, 2023
Więcej
  Strona głównaInstytucjeRatujmy grójecki szpital z głową

  Ratujmy grójecki szpital z głową

  Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Radni Klubów „Powiat Sprawny i Przyjazny” oraz „Nasze Czasy” podjęli decyzję o nieudzieleniu poręczenia na wykup obligacji wraz z odsetkami na kwotę 5,75 mln zł oraz ustanowieniu hipoteki na szpital celem zabezpieczenia kredytów o wysokości łącznej 7,25 mln zł. W grójeckim szpitalu w ciągu ostatnich 4 lat zobowiązania wzrosły o niemalże 10 mln zł osiągając na koniec pierwszego kwartału 2015 roku wysokość „zobowiązań i rezerw na zobowiązania” 16,25 mln zł. Dodatkowo co roku zwiększa się starta netto czyli różnica pomiędzy kosztami a przychodami co powoduje, że bez konkretnych działań restrukturyzacyjnych nie ma szans na poprawę sytuacji szpitala. Przedstawiony Radzie Powiatu „Program Restrukturyzacyjny” nie jest dokumentem ostatecznym gdyż wymaga poprawek i uzupełnień, jak widać na załączonych skanach poniżej. Nie jest zatem dokumentem wiążącym. Przedstawianie takiego dokumentu radnym jako podstawę do podjęcia decyzji o których mowa na początku nie jest poważnym traktowaniem radnych, którzy mają obowiązek dbać o finanse publiczne. Radni czekają na przedstawienie ostatecznej wersji „Programu Restrukturyzacyjnego”, który w rzetelny sposób określi działania jakie będzie musiał podjąć Zarząd szpitala i Rada Nadzorcza i z których będą rozliczani tak aby dramatyczna sytuacja finansowa nie powróciła do Rady Powiatu za jakiś czas. Ratując nasz szpital róbmy to odpowiedzialnie!

   

  Grójec 27 sierpnia 2015 r.

  Oświadczenie

  Krytyczna sytuacja Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu wymaga od radnych powiatowych zdecydowanych, przemyślanych i opartych na rzetelnym programie restrukturyzacyjnym działań naprawczych. Jesteśmy świadomi, że konieczne jest zaciągnięcie kolejnych kredytów celem spłaty pożyczek podjętych w firmie Magellan i uregulowania zobowiązań wymagalnych.

  Wszyscy rozumiemy, że tak trudne decyzje muszą być oparte na fundamentach gwarantujących skuteczność działań i pewność efektywnego wykorzystania zaangażowanych środków. Absolutną podstawą jest wdrożenie programu naprawczego PCM, który określałby działania, jakie należy podjąć celem wyprowadzenia spółki z zapaści finansowej z jednoczesnym podniesieniem jakości usług i prestiżu szpitala. Pomimo wielogodzinnych dyskusji nad programem restrukturyzacyjnym zaproponowanym przez Zarząd Powiatu i zdecydowanie negatywną oceną tego dokumentu przez Komisję Zdrowia, a także zastrzeżeń zgłoszonych przez Prezesa Zbigniewa Kończaka i Radę Nadzorczą – dokumentu nie urealniono.

  Starosta nie zadał sobie trudu korekty dokumentu i opracowania programu, który dawałby gwarancję podjęcia skutecznych działań i jednocześnie był dokumentem, na podstawie którego istniałaby możliwość analitycznej kontroli podejmowanych decyzji.

  Drugim koniecznym warunkiem, jaki powinien być spełniony przy podejmowaniu takiej odpowiedzialności, jest  kompetentny organ nadzoru jakim jest Zarząd Powiatu i Starosta Grójecki. Dziś z perspektywy ostatnich dziewięciu miesięcy, oceny formuły pracy, skuteczności działania i jakości podejmowanych decyzji przez Starostę Marka Ścisłowskiego, ocena jest jednoznacznie negatywna.

  Pomimo profesjonalnej diagnozy dotyczącej kondycji finansowej PCM, jaka została sformułowana na przełomie stycznia i lutego tego roku, i raportu, który jednoznacznie nakazywał podjęcie zdecydowanych i szybkich działań naprawczych w szpitalu, starosta nie potrafił przez ponad pół roku zaproponować racjonalnych działań naprawczych.  Tym samym nie może być gwarantem należytej kontroli procesów restrukturyzacyjnych.

  Dziś podjęliśmy decyzję trudną, nie wyrażając zgody na podjęcie tak dużych środków finansowych bez przygotowania analitycznego i właściwego nadzoru właścicielskiego. Nasza decyzja podyktowana jest rozsądkiem i odpowiedzialnością jaka ciąży na radnych. Nie możemy pozwolić sobie – jako społeczeństwo – na zaangażowanie tak dużych środków bez gwarancji sukcesu z perspektywą powrotu problemu w najbliższym czasie. Jesteśmy zgodni, że trzeba ratować szpital i koniecznym jest zaproponowanie odpowiedzialnych i przemyślanych decyzji, które zagwarantują wyprowadzenia tej spółki z finansowej zapaści i umożliwią stworzenie szpitala odpowiadającego standardom naszych czasów. Takie działania zostaną w najbliższym czasie przez nas zaproponowane.

  Klub Radnych „Powiat Sprawny i Przyjazny”

  Klub Radnych „Nasze Czasy”

  Oświadczenie radnych w sprawie PCM

  Akceptacja PROGRAMU przez Rade Nadzorcza zm Akceptacja PROGRAMU przez Zarzad PCM zm1

  Redakcja Warka24.pl
  Redakcja Warka24.pl
  Naszą redakcję tworzą mieszkańcy Warki, instytucje oraz organizacje. Jeśli interesujesz się naszym miastem, lubisz pisać artykuły, śledzisz na bieżąco wyniki sportowe bądź uczestniczysz w kulturalnym życiu miasta to zapraszamy Cię do współpracy z portalem. Dołącz do naszego grona!

  NAJNOWSZE

  NAJPOPULARNIEJSZE