W SKO w Michałowie działają i nagrody zdobywają!

W SKO w Michałowie działają i nagrody zdobywają!

Szkolna Kasa Oszczędności z Michałowa otrzymała nagrodę II stopnia na etapie regionalnym w Ogólnopolskim Konkursie dla SKO – edycja 2014/2015.

Jest to nagroda finansowa – 2000 złotych.

Szkoła bierze udział w tym konkursie od wielu lat i zawsze znajduje się w gronie laureatów regionalnych. Należy dodać, że jest to mała szkoła, a region bankowy duży –  więc i konkurencja duża. SKO w Michałowie podlega pod region detaliczny łódzki, do którego należą:

 • województwo łódzkie,
 • powiaty województwa mazowieckiego białobrzeski, garwoliński, grodziski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, miasto na prawach powiatu Radom, radomski, szydłowiecki, zwoleński, żyrardowski,
 • powiaty województwa opolskiego: kluczborski, oleski,
 • powiaty województwa śląskiego: miasto na prawach powiatu Częstochowa, częstochowski, kłobucki,
 • powiaty województwa wielkopolskiego: kępiński, ostrzeszowski.

W organizowanym od niemal 50 lat „Konkursie dla SKO”, PKO Bank Polski co roku nagradza szkoły, które w programie SKO wykazały się największą aktywnością i pomysłowością. Pod koniec roku szkolnego szkoły podsumowują to, co robiły w ramach SKO przez ostatnie kilka miesięcy, a efekty swojej pracy przedstawiają w pracy konkursowej – kronice elektronicznej. Następnie regionalne komisje ocen przeglądają prace konkursowe i wybierają laureatów.

Celem konkursu jest edukacja ekonomiczna dzieci i młodzieży w zakresie różnych form oszczędzania oraz wyrobienie w nich nawyku świadomego oszczędzania, a zwłaszcza:

 • szerzenie wiedzy związanej z systematycznym oszczędzaniem,
 • wyzwolenie inicjatywy i pomysłowości w samodzielnym wypracowywaniu dochodów,
 • zachęcenie jak największej liczby uczniów do nauki oszczędzania w ramach programu SKO,
 • inicjowanie wydarzeń związanych z popularyzacją oszczędzania,
 • edukacja młodzieży związana z wiedzą dotyczącą działalności PKO Banku Polskiego,
 • wzmacnianie relacji pomiędzy środowiskiem szkolnym, lokalną społecznością oraz PKO Bankiem Polskim.
Udostępnij:
← Złote kamienice w Warce Straszny wieczór w Warce... z KaCeZet →

Dodaj komentarz