Wareckie kluby podsumowały sportowy rok 2015

Wareckie kluby podsumowały sportowy rok 2015

W piątkowy wieczór, 26 lutego w sali imprez Centrum Sportu i Rekreacji odbyło się spotkanie klubów i stowarzyszeń sportowych działających na terenie Warki. W uroczystości brali udział przedstawiciele miejskich władz oraz lokalnych klubów: KS Warka, KS Pułaski Warka, WTS Warka, UKS Olimpic Warka, KS Start Pułaski Warka, KŻR LOK, Klub Kajakowy Korek, Koło Wędkarskie nr 38. Głównym celem spotkania było podsumowanie sportowego 2015 roku, przedstawienie planów na najbliższą przyszłość i integracja sportowej społeczności.

Po przybyciu Burmistrza Warki Dariusza Gizki, radnych i członków klubów zaczęła się gala. Wszystkich gości powitał Dyrektor CeSiR Marian Górski i przedstawił program spotkania.  Następnie oddał głos przedstawicielom poszczególnych klubów sportowych działających na terenie miasta i gminy Warka. Kolejno referujący prezentowali najważniejsze założenia swojego klubu, przybliżali zgromadzonym specyfikę działania i przedstawili roczne sprawozdanie z działalności w 2015 roku, z uwzględnieniem najważniejszych osiągnięć zespołowych lub indywidualnych. Prezentujący w niektórych dyscyplinach wyróżniali najzdolniejszych zawodników, którzy rozsławili Warkę na zawodach wyższych szczebli oraz na arenie ogólnopolskiej.

Następnie Burmistrz Warki wraz z dyrektorem  CeSiR wręczyli wszystkim klubom Dyplomy Uznania  w podziękowaniu za propagowanie sportu w 2015 r. wśród różnych grup wiekowych.

Miłym akcentem było przyjrzenie się planom na przyszłość w dziedzinie sportu w gminie Warka. Burmistrz przybliżył temat dotyczący rozbudowy Stadionu Miejskiego o kompleks lekkoatletyczny, budowy Orlika zimowego z zadaszonym lodowiskiem oraz o planach modernizacji istniejących boisk przy szkołach.

Po krótkiej dyskusji rozpoczęły się rozmowy w kuluarach dotyczące planów na przyszłość . Ogromne zainteresowanie wszystkich sportowców budziła towarzysząca imprezie wystawa trofeów i nagród za rok 2015 przygotowana przez poszczególne kluby i CeSiR.

Wspólne spotkanie klubów i władz stało się impulsem do dyskusji na temat poziomu i charakteru sportu w Warce. Mamy nadzieję, że podjęte rozmowy zapoczątkują spójniejszą współpracą między poszczególnymi instytucjami, przyczynią się w niedalekiej przyszłości do opracowania planów skuteczniejszego szerzenia kultury fizycznej zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży oraz do integracji sportowej społeczności Warki.

Udostępnij:
← Jest nowy Kurier Warecki! Zacięta walka na szachownicy! →

Dodaj komentarz