Uczniowie CKZiU w Nowej Wsi zdobywają kolejne umiejętności

Uczniowie CKZiU w Nowej Wsi zdobywają kolejne umiejętności

Uczniowie CKZiU w Nowej Wsi z klas pierwszych, drugich i trzecich, kształcących się w zawodzie technik ekonomista wzięli udział w warsztatach edukacyjnych w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. 23 stycznia 2017 roku przyszli ekonomiści zapoznali się z metodami zabezpieczeń dokumentów oraz banknotów. Uczniowie samodzielnie mogli sprawdzić zastosowane formy zabezpieczeń przy wykorzystaniu profesjonalnych narzędzi. Praktyczne zajęcia pozwoliły młodzieży nie tylko uzupełnić posiadane wiadomości, ale także doskonalić umiejętności przydatne w dalszych etapach kształcenia w tym zawodzie.

Warsztaty dla uczniów były kolejnym działaniem, podjętym przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi w ramach współpracy naszej szkoły z Wyższą Szkołą Handlową. Objęcie przez wyższe uczelnie poszczególnych kierunków kształcenia patronatem daje szanse na wszechstronny rozwój uczniów i ich lepsze przygotowanie do zadań stawianych w przyszłości przez rynek pracy.

Maria Kucharczyk, Ewa Malowaniec

Udostępnij:
← „Czwarty smak turystyki” z Grupą Żywiec Amatorzy tenisa stołowego do... Góry! →

Dodaj komentarz