Więcej
  Strona głównaInstytucjeDworek na DługiejKolejny warecki zabytkowy nagrobek odrestaurowany

  Kolejny warecki zabytkowy nagrobek odrestaurowany

  W dniu 10 listopada 2017 r. na starym wareckim cmentarzu odbył się odbiór prac konserwatorskich zabytkowego nagrobka rodziny Polamin przez Kierownika Delegatury Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków w Radomiu – Marka Figla. Nagrobek ten składa się z trzech płyt nagrobnych i postumentu i został odrestaurowany dzięki staraniom Społecznego Komitetu im. ks. Marcelego Ciemniewskiego na rzecz Odnowy Zabytkowych nagrobków na Wareckim Starym Cmentarzu. Prace zostały zrealizowane zgodnie z programem konserwatorskim z pełnymi wymogami techniczno – technologicznymi i estetycznymi. Przeprowadzenie tych dużych prac konserwatorskich wybranego z wielu innych zabytkowych nagrobków objętych ochroną Urzędu Konserwatora Zabytków, było konieczne ze względu na jego bardzo zły stan techniczny. Pozyskiwanie środków przez komitet obywa się poprzez doroczną kwestę organizowaną na cmentarzu. W tym roku zbiórka pokryła połowę kosztów związanych z wykonaniem powyższych prac konserwatorskich. Wojewódzki Konserwator Zabytków p. Marek Figiel wysoko ocenił działalność Społecznego Komitetu na rzecz ratowania najcenniejszych zabytków znajdujących się na wareckim cmentarzu. W spotkaniu uczestniczyli: ks. kanonik Grzegorz Krysztofik – proboszcz parafii p.w. Matki Bożej Szkaplerznej w Warce oraz wykonawca prac konserwatorskich p. mgr Krystyna Antoniak – Konserwator Dzieł Sztuki, rzeczoznawca w dziedzinie konserwacji rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki przy ZPAP. Druga część spotkania odbyła się w kancelarii parafialnej przy kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej, na którym spisano protokół odbioru prac konserwatorskich pomnika nagrobnego rodziny Polamin. Przedstawiciele Społecznego Komitetu wręczyli p. Markowi Figlowi okolicznościowy dyplom z podziękowaniem za sześcioletnią  współpracę na rzecz ratowania wspólnego dziedzictwa narodowego.

  Fot. Maria i Andrzej Gut

  Andrzej Gut – przewodniczący Społecznego Komitetu…

  Dworek na Długiej
  Dworek na Długiejhttp://dworek.warka.pl/
  Gminna Instytucja Kultury w Warce. Adres: ul. Długa 3, 05-660 Warka. Tel. +48 667 22 70. Stałe godziny pracy : Pn-Pt 8.oo-16.oo Dodatkowo w godzinach popołudniowych i w sobotę odbywają się zajęcia tematyczne z instruktorami.

  NAJPOPULARNIEJSZE