Więcej
  Strona głównaInstytucjeAbsolutorium dla Burmistrza Warki

  Absolutorium dla Burmistrza Warki

  W czwartek, 21 czerwca podczas sesji Rady Miejskiej w Warce radni jednogłośnie przyjęli uchwałę udzielającą Burmistrzowi Warki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

  Uchwałę przyjęto po zapoznaniu się ze: sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu gminy Warka za 2017 r., sprawozdaniem rocznym z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 r., informacją o stanie mienia gminy Warka za 2017 r., sprawozdaniem finansowym gminy Warka za rok 2017, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonych przez Burmistrza Warki sprawozdaniach z wykonania budżetu gminy Warka za 2017 r. oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.

  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej były pozytywne.

  Burmistrz prawidłowo zrealizował budżet, czyli zgodnie z prawem wydatkował publiczne pieniądze. Udzielone absolutorium jest wyrazem uznania dla jego działalności w minionym roku.

  Urząd Gminy

  Redakcja Warka24.pl
  Redakcja Warka24.pl
  Naszą redakcję tworzą mieszkańcy Warki, instytucje oraz organizacje. Jeśli interesujesz się naszym miastem, lubisz pisać artykuły, śledzisz na bieżąco wyniki sportowe bądź uczestniczysz w kulturalnym życiu miasta to zapraszamy Cię do współpracy z portalem. Dołącz do naszego grona!

  NAJPOPULARNIEJSZE