Strona głównaInstytucjeDworek na DługiejProjekty Działaj Lokalnie na start

Projekty Działaj Lokalnie na start

Od czerwca na terenie gminy Warka będzie realizowanych 5 projektów, które otrzymały dofinansowanie w Lokalnym Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie”. Inauguracja wraz z wręczeniem umów dotacyjnych odbyła się 24 czerwca w Warce podczas Seniorady. Projekty będą realizowane w Warce, Konarach, Laskach, Michalczewie i Bończy.

Program „Działaj Lokalnie”, swoim zasięgiem obejmuje 5 gmin Powiatu Grójeckiego: Warka, Jasieniec, Grójec, Chynów i Goszczyn. Jego cechą jest wyzwalanie społecznej energii. Podczas realizacji projektów mieszkańcy zaczynają współpracować, odkrywają potencjał partnerskiego działania, wspólnie podejmują się np. organizacji pikników, zadbania o wspólny teren we wsi, rozwijania młodzieży poprzez ciekawe zajęcia, realizacji przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych. Realizatorzy dofinansowanych projektów podczas Seniorady 2018 zaprezentowali swoje działania w formie plakatu, opowiedzieli o planach na współpracę z osobami starszymi. Głównym punktem programu było odebranie Certyfikatów dotacyjnych oraz umów z rąk przedstawicieli Partnerów Programu. Grantobiorcom z Gminy Warka umowy wręczył Burmistrz Warki – Dariusz Gizka. Na uroczystości obecni byli również wareccy radni:  Zofia Pawelec, Szymon Cieślak i Grzegorz Paczkowski.

Dofinansowane zostały następujące działania realizowane na terenie gminy Warka.

Szczep 1 Wareckich Drużyn Harcerskich i Gromad  Zuchowych “Kampania Bohater”

Realizacja: 15.06 – 30.11

Celem projektu jest aktywizacja harcerzy i mieszkańców Warki wokół historii postaci Józefa Manczarskiego. W ramach projektu zostaną przeprowadzone takie działania jak: Wydanie zbeletryzowanego pamiętnika Józefa Manczarskiego, wycieczka do miejsca związanego z Powstaniem Styczniowym na terenie gminy Warka, Rajd śladami Powstania Styczniowego wraz z występami fabularnymi po drodze, utworzenie tablicy pamiątkowej na ulicy  J. Manczarskiego, happening dla rodzin mieszkających przy ul. Manczarskiego.

Mieszkańcy wsi Konary – “Plac zabaw dla dzieci we wsi Konary”

Realizacja: 15.06 – 15.09

Głównym celem projektu jest integracja rodzin i mieszkańców wsi Konary poprzez wspólne stworzenie miejsca spotkań i placu zabaw. Powstały plac zabaw pozwoli spełnić marzenia dzieci i ich rodziców. Działania polegać będą na; przygotowaniu terenu, zakupie urządzeń na plac zabaw oraz ustawieniu tablicy z Regulaminem. Na zakończenie zostanie zorganizowany piknik rodzinny.

Inicjatywa Na Rzecz Pięknego Końca Świata (Bończa) – “Ławeczka”

Realizacja: 15.06 – 31.08

Celem projektu jest zacieśnienie więzi między mieszkańcami i zbudowanie silnych pozytywnych relacji pomiędzy mieszkańcem,, a miejscowością. W ramach realizacji projektu 10 mieszkańców Bończy otrzyma materiał na ławeczkę, którą wykona i ustawi przed swoim domem. Dla dzieci i młodzieży odbędzie się konkurs fotograficzny z ławeczką w tle wraz z wystawą zwycięskich prac, powstanie również profil na Facebooku wsi ze zdjęciami mieszkańców oczywiście z ławeczkami. Tradycyjnie odbędzie się również festyn wiejski.

Mieszkańcy wsi Michalczew – “Michalczew pięknieje – spotkajmy się nad stawem”

Realizacja: 15.06 – 30.09

Celem projektu jest zacieśnienie więzi między mieszkańcami poprzez wspólną pracę przy zagospodarowaniu terenu wokół stawu wiejskiego. Parce będą polegały na uporządkowaniu terenu, posadzeniu krzewów i ustawienie ławek, a także odnowienie wiaty przystankowej obok stawu przez dzieci i młodzież. Na zakończenie odbędzie się piknik rodzinny z atrakcjami, który będzie świętowaniem nowego miejsca spotkań i integracją mieszkańców.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej „ANIMATOR” – “Pobawmy się w cyrk…”

Realizacja: 1.07 – 31.12

Projekt ma na celu przybliżenie metod pedagogiki cyrku nauczycielom, animatorom kultury i innym osobom pracującym z dziećmi i młodzieżą, zaś w odniesieniu do dzieci i młodzieży – rozwijanie zdolności, zainteresowań i kompetencji społecznych. Głównymi działaniami w projekcie są wakacyjne warsztaty cyrkowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi dla dorosłych pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz prowadzenie Letniej Szkółki Cyrkowej na Wareckim Rynku. Finałem projektu będzie cyrkowe show podczas imprezy mikołajkowej w CeSiR. Pedagogika cyrku to oryginalna forma twórczej aktywności. Podczas warsztatów uczestnicy odszukują i rozwijają swoje talenty, nabywają umiejętności pracy w grupie, poznają podstawy aktorstwa, żonglerki, akrobatyki, gimnastyki, pantomimy oraz klaunady.

Program Działaj Lokalnie to Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce organizowany na terenie całego kraju przez Ośrodki Działaj Lokalnie wśród których od 2005 roku jest Stowarzyszenie W.A.R.K.A. Lokalnymi Partnerami Programu są: Samorząd Miasta i Gminy Warka, Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o., Gminna Instytucja Kultury „Dworek na Długiej”, DELTIMA oraz TRANS-MED Dariusz Witkowski.

Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

Stowarzyszenie W.A.R.K.A.https://stowarzyszeniewarka.pl
Nasza misją jest rozwój lokalny poprzez pobudzanie aktywności mieszkańców i promocję powiatu grójeckiego. Wizja Aktywność Rozrywka Kultura Alternatywa to hasła, których pierwsze litery tworzą nazwę organizacji i są drogowskazem przybliżającym jej cele i działalność.

NAJNOWSZE

NAJPOPULARNIEJSZE