To był dobry czas dla strzelców, warto o tym pamiętać 21 października

To był dobry czas dla strzelców, warto o tym pamiętać 21 października

Coraz bliżej do wyborów samorządowych. Jedynym kandydatem na stanowisko Burmistrza w Warce jest Dariusz Gizka. Jako Prezes Stowarzyszenia Warecki Klub Strzelecki w skrócie zaopiniuje naszą współpracę z obecnym Burmistrzem i Samorządem Miejskim w Warce.

SWKS został zarejestrowany w KRS 13.03.2010 r. Kolejny czas to borykanie się z uzyskaniem od Polskiego Związku Strzeleckiego licencji dla naszego klubu. Bez licencji ani członkowie klubu ani sam klub nie miałby żadnych praw do uzyskania pozwolenia na broń. Zarząd Wojewódzki LOK próbował uzurpować sobie prawa do wareckiej strzelnicy choć okazało się , że KŻR LOK w Warce nie miał żadnej osobowości prawnej gdyż po prostu nigdzie nie figurował w rejestrach. Strzelnice w Warce budowali mieszkańcy Warki a nie LOK. Złożyłem zatem wniosek o wyprostowanie spraw prawnych strzelnicy. Gmina podjęła czynności  geodezyjno-prawne i po inwentaryzacji terenowej strzelnica oficjalnie weszła w majątek gminy. Nadano jej status „Strzelnicy Miejskiej” i jest tak do dziś. Do Rady Miasta wystąpiliśmy o przekazanie nam w użytkowanie domków drewnianych oraz o możliwość korzystania z osi strzelnicy. 30.11.2012 na Sesji Rady Burmistrz Dariusz Gizka pomimo stronniczego zachowania Przewodniczącego Rady (członek LOK) i jednego z Radnych wygłosił bardzo mądre rozwiązania które raz, że przekonały radnych do poparcia naszego wniosku – dwa – doprowadziły do zakończenia sporów między SWKS a LOK.

Kolejne lata kadencji Burmistrza Gizki przyniosły dla „Strzelnicy Miejskiej” same plusy. Składaliśmy wnioski o poprawę zabezpieczeń strzelnicy jak też o inwestycje które miały usprawnić jej funkcjonowanie. Każdy złożony przez nas wniosek został rozpatrzony pozytywnie.  Nowe ogrodzenie od zachodnio-północnej strony obiektu. Potem całkowity remont dachu na osi strzelnicy na odcinku 50m. Następnie budowa ogrodzenia betonowego od strony południowej. No i wreszcie wymarzony dach na odcinku 100m osi, gdzie teraz można prowadzić już treningi i zawody niezależnie od warunków pogodowych. W tym roku dodatkowo pod tym zadaszeniem wykonano utwardzenie podłoża kostką. Warka ma teraz tętniącą życiem strzelnicę której nie można się powstydzić.

Jak wygląda załatwianie spraw w gminie? Ja wchodzę zawsze z uśmiechem bo tak samo jestem tam witany. Od biura podawczego po samą górę. W środowisku strzeleckim nikt nie chce mi uwierzyć, że wydanie nowego regulaminu strzelnicy zajęło urzędowi tylko jeden dzień – gdzie wniosek przyjęto na biuro podawcze, wszczęto postępowanie administracyjnie, ktoś musiał mądrze napisać regulamin adoptując go do wymogów wzorcowych i do warunków wareckiej strzelnicy. Postępowanie musiał zaopiniować radca prawny a potem zatwierdzić Burmistrz. Można?

Jako Stowarzyszenie na tych wyborach mamy jedyną szansę aby w jakiś sposób podziękować Burmistrzowi i jego załodze – idąc na wybory i oddając na niego głos. To nasz moralny obowiązek.

Prezes SWKS – Artur Wojciechowski

 

Udostępnij:
← Na lepsze - modernizacja infrastruktury CeSiR Kronika policyjna i dwa słowa komendanta →

Dodaj komentarz