1% ma moc! Ostatni dzień aby zostawić go w Warce!

1% ma moc! Ostatni dzień aby zostawić go w Warce!

Od 2004 roku każdy podatnik podatku dochodowego może samodzielnie zdecydować co zrobić z 1% swojego podatku. Możemy cały należny podatek oddać Państwu lub sami podjąć decyzję co lub kogo wesprzeć małą jego częścią. Mimo iż jest to tylko 1% podatku to jednak dzięki ogromnej liczbie osób płacących podatki ten mały procent ma wielką moc. Dodajmy, że chodzi o podatek, który tak czy inaczej płacimy, niezależnie czy mamy nadpłatę i otrzymamy zwrot czy musimy coś jeszcze dopłacić do Urzędu Skarbowego.

Dlatego zachęcamy! Zróbmy dobry użytek z 1% podatku, zostawmy go w Warce, wspierajmy lokalne inicjatywy lub osoby, które są potrzebujące.

Dlatego też prezentujemy listę wareckich aktywności, działań i osób, które można wesprzeć przekazując 1% podatku. Poniżej prezentujemy przykładowo wypełnione fragmenty PIT-ów 37 i 36.

ROZWÓJ AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

DZIAŁAJ LOKALNIE

Aktywizacja lokalnych społeczności poprzez realizację małych projektów grantowych. W ramach konkursu  „Działaj Lokalnie” wspierane są lokalne projekty, które otrzymują dotację do 6 tys. zł. Wiejskie pikniki, warsztaty, wspólne spędzenie czasu, budowa altany czy placu zabaw – wszelkie działania w których mieszkańcy biorą sprawy w swoje ręce i aktywizują się. W powiecie grójeckim to od 2006 roku 255 inicjatyw zrealizowanych przez organizacje i grupy dzięki dotacjom „Działaj Lokalnie”. Daj szansę kolejnym aktywnym grupom, które chcą zmieniać swoje otoczenie.

KRS 0000160318 + cel szczegółowy DZIAŁAJ LOKALNIE

1% pozyskiwany na jedno z działań statutowych OPP Stowarzyszenia W.A.R.K.A.

 

ROZWÓJ I AKTYWIZACJA DZIECI, MŁODZIEŻY I SENIORÓW

ORKIESTRA MODERATO

Rozwój muzyczny dzieci i młodzieży m.in. poprzez zakup instrumentów i sprzętu muzycznego, warsztaty muzyczne. W orkiestrze uczy się kilkadziesiąt osób w bardzo różnym wieku. Właściwy rozwój uczących się osób oraz rozwój samej orkiestry wymaga stałych, znaczących nakładów na instrumenty, warsztaty, instruktorów, wyjazdy, koncerty, itp.

KRS 0000160318 + cel szczegółowy MODERATO

1% pozyskiwany dzięki współpracy z OPP – Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

PŁYWACY – OLIMPIC

Środki na opłacenie wyjazdów na zawody oraz pokrycia kosztów zgrupowań sportowych. UKS OLIMPIC Warka to klub pływacki działający od 2006 r., zrzeszający dzieci i młodzież z gminy Warka. Zawodnicy klubu zajmują czołowe lokaty na Mistrzostwach Polski, stanowią skład Kadry Narodowej Juniorów i Młodzieżowców.

KRS 0000160318 + cel szczegółowy OLIMPIC

1% pozyskiwany dzięki współpracy z OPP – Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

SENIORZY

Wsparcie aktywizacji osób starszych poprzez działania na rzecz grup senioralnych. W gminie Warka formalnie działających grup senioralnych jest już 11 – trzy w Warce, w Bończy, Ostrołęce, Michałowie, Michalczewie, Piasecznie, Nowej Wsi, Konarach, Starej Warce i chcą powstawać nowe… Dzięki realizowanym projektom pomagamy wyjść osobom starszym z domu, poczuć się potrzebnym i  nadal aktywnym członkiem społeczności lokalnej a grupom senioralnym umożliwiamy działanie przez wsparcie np. wiejskich świetlic. Seniorzy biorą udział w szkoleniach, warsztatach, wyjazdach oraz Święcie Aktywności Seniora.

KRS 0000160318 + cel szczegółowy SENIORZY

1% pozyskiwany na jedno z działań statutowych OPP Stowarzyszenia W.A.R.K.A.

 

ROZWÓJ TURYSTYKI I PROMOCJA LOKALNYCH WALORÓW

JABŁKOWA WARKA

Wsparcie dalszych działań na terenie gminy Warka, których celem jest uczynić z jabłka symbolu Warki. Stworzony został już Turystyczny Szlak Jabłkowy, ożywiono warecki rynek jako miejsce do spędzania wspólnie czasu w tzw. Skrzynce Kontaktowej, a obecność jabłka zagościła w formie graficznej w przestrzeni gminy Warka.

KRS 0000160318 + cel szczegółowy JABŁKOWA WARKA

1% pozyskiwany na jedno z działań statutowych OPP Stowarzyszenia W.A.R.K.A.

VIVAT PUŁASKI

Wsparcie organizacji pikniku historyczno-kulturalnego Vivat Pułaski. Jest to impreza odbywająca się w parku na Winiarach organizowana wspólnie przez Muzeum im. K. Pułaskiego i Stowarzyszenie W.A.R.K.A. Przybliża ona  w nowoczesny, oryginalny i atrakcyjny sposób bohatera dwóch Narodów – Polski i Stanów Zjednoczonych – Generała Kazimierza Pułaskiego. W ramach imprezy odbędzie się Parada Pułaskiego, animacje dla dzieci, koncerty i inscenizacje historyczne. Impreza zaplanowana jest w tym roku 7 lipca.

KRS 0000160318 + cel szczegółowy VIVAT PUŁASKI

1% pozyskiwany na jedno z działań statutowych OPP Stowarzyszenia W.A.R.K.A.

 

WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI I ORGANIZACJI

LO WARKA

Wsparcie działalności wareckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Wysockiego.

KRS 0000270261 + cel szczegółowy LO WARKA WYSOCKI 8220

1% pozyskiwany dzięki współpracy z OPP – Fundacja Studencka

KS WARKA

Zakup niezbędnego sprzętu dla sekcji piłki nożnej Klubu Sportowego Warka. W Klubie, który powstał w 1945 roku w chwili obecnej gra, trenuje i rozwija swój talent piłkarski bardzo duża grupa dzieci i młodzieży – ponad 200 osób.

KRS 0000226800 + cel szczegółowy KLUB SPORTOWY WARKA

1% pozyskiwany na działania statutowe OPP KS WARKA

 

BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW

OSP BRANKÓW

Wsparcie rozwoju jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brankowie dla zapewnienia lepszej ochrony przeciwpożarowej mieszkańców. Straż pożarna w Brankowie powstała w 1957 roku. Oprócz swoich zadań strażackich jednostka aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnej.

KRS 0000116212 + cel szczegółowy OSP Branków, Branków 51, 05-660 Warka, woj. Mazowieckie

OSP NOWA WIEŚ

Wsparcie rozwoju jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi dla zapewnienia lepszej ochrony przeciwpożarowej mieszkańców. Straż pożarna w Nowe Wsi powstała w 1948 roku. Oprócz swoich zadań strażackich aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnej, m.in. w remizie funkcjonuje Koło Gospodyń Wiejskich.

KRS 0000116212 + cel szczegółowy OSP Nowa Wieś, Nowa Wieś 25, 05-660 Warka, woj. Mazowieckie

 

POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM, OSOBOM CHORYM I RODZINOM W TRUDNEJ SYTUACJI

STOWARZYSZENIE TĘCZA

Wsparcie działalności wareckich Warsztatów Terapii Zajęciowej, działających przy Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych TĘCZA. Organizacja zajmuje się aktywizacją dorosłych osób niepełnosprawnych.

KRS 0000241358 + cel szczegółowy TĘCZA

1% pozyskiwany na statutowe działania OPP Stowarzyszenia TĘCZA

POMOCNA WARKA

Pomocna Warka organizuje zbiórki artykułów pierwszej potrzeby, wspiera i inicjuje działania na rzecz potrzebujących. W ciągu niespełna rocznej działalności pomogła wielu potrzebującym rodzinom oraz brała czynny udział w kilku lokalnych wydarzeniach. Liderzy Pomocnej Warki angażują się również w inne działania wspierające potrzebujących tj. Szlachetna Paczka. 1% przeznaczony będzie na dalszą pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, zamieszkującym na terenie gminy Warka.

KRS 0000160318 + cel szczegółowy POMOCNA WARKA

1% pozyskiwany dzięki współpracy z OPP – Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

KRZEJSZCZAK DAWID

Dawid urodził się w 2010 roku, choruje na autyzm dziecięcy. 1% przeznaczony będzie na leczenie, koszty specjalistycznej terapii , rehabilitacji, diety i edukacji.

KRS 0000037904 +  cel szczegółowy 25015 – KRZEJSZCZAK DAWID

1% pozyskiwany dzięki współpracy z OPP – Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”

PIEKARNIAK SEBASTIAN

Sebastian (rocznik 1996) doznał w 2011 roku poważnego wylewu w głowie, na skutek czego jego mózg  został poważnie uszkodzony. Ma niedowład dolnych i górnych kończyn  z przewagą lewej strony. Powoli, ale sukcesywnie powraca do sprawności, dzięki dobrej opiece i wykwalifikowanej domowej rehabilitacji. Ma szanse na niemal całkowity powrót do zdrowia i sprawności fizycznej, ale do tego potrzebna jest opieka i ciągła rehabilitacja, która jest bardzo kosztowna. 1% przeznaczony będzie na dalszą, nieprzerwaną rehabilitację i opiekę.

KRS 0000270809 +  cel szczegółowy PIEKARNIAK 1249

1% pozyskiwany dzięki współpracy z OPP – Fundacją AVALON

PLESIEWICZ PIOTR

Piotr urodził się z przepukliną opnowo-rdzeniową, porusza się na wózku inwalidzkim i o kulach. Pomimo znacznego stopnia niepełnosprawności stara się żyć aktywnie. Ma wiele pasji, pisanie ikon, rękodzieło, strzelectwo, ale głównie jazda na rowerze napędzanym rękoma „Handbike” oraz podnoszenie ciężarów niepełnosprawnych, w czym zdobywa puchary i medale rangi Mistrzostw Polski. 1% przeznaczony będzie na koszty rehabilitacji, koszty sprzętu sportowego i uczestnictwa w zawodach.

KRS 0000270809 +  cel szczegółowy PLESIEWICZ 7275

1% pozyskiwany dzięki współpracy z OPP – Fundacja Avalon

SKRZYPCZAK MICHAŁ MARCIN

Michał choruje na autyzm. 1% przeznaczony będzie na leczenie, koszty specjalistycznej terapii , rehabilitacji, diety i edukacji.

KRS 0000037904 +  cel szczegółowy 7774 – SKRZYPCZAK MICHAŁ MARCIN

1% pozyskiwany dzięki współpracy z OPP – Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”

STAŃCZYK WOJTEK

Wojtek choruje na dystrofię mięśniową – dziedziczną chorobę mięśni, która objawia się ich osłabieniem, a w niektórych przypadkach, nawet zanikiem, czyli atrofią. 1% przeznaczony będzie na dalsze leczenie, koszty uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, zakup sprzętu rehabilitacyjnego i  lekarstw, dostosowanie mieszkania do specjalistycznych potrzeb chorego.

KRS 0000338389 +  cel szczegółowy 10381 – GRUPA OPP – WOJCIECH STAŃCZYK

1% pozyskiwany dzięki współpracy z OPP – Fundacja Sedeka „Zdążyć z pomocą”

WASILEWSKA WERONIKA

Od urodzenia zmaga się z mózgowym porażeniem dziecięcym, chodzi o kulach i codziennie musi ćwiczyć, aby zachować sprawność ruchową. Wymaga stałej i intensywnej rehabilitacji zarówno w domu jak i w specjalistycznych ośrodkach rehabilitacyjnych. Niestety koszty turnusu rehabilitacyjnego (3000zł) przekraczają jej możliwości finansowe.

KRS 0000037904 + cel szczegółowy 915 WASILEWSKA WERONIKA

1% pozyskiwany dzięki współpracy z OPP – Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”

 

Jak wypełnić przykładowy PIT?

 

Udostępnij:
← Piąty sezon za Morsami ZaDziałaj Lokalnie... zaŚpiewaj, zoStaw 1% lokalnie i poBierz dzwonek →

Dodaj komentarz