7.9 C
Warka
piątek, 7 października, 2022
Więcej
  Strona głównaBlogi1% ma moc! Ostatni dzień aby zostawić go w Warce!

  1% ma moc! Ostatni dzień aby zostawić go w Warce!

  Od 2004 roku każdy podatnik podatku dochodowego może samodzielnie zdecydować co zrobić z 1% swojego podatku. Możemy cały należny podatek oddać Państwu lub sami podjąć decyzję co lub kogo wesprzeć małą jego częścią. Mimo iż jest to tylko 1% podatku to jednak dzięki ogromnej liczbie osób płacących podatki ten mały procent ma wielką moc. Dodajmy, że chodzi o podatek, który tak czy inaczej płacimy, niezależnie czy mamy nadpłatę i otrzymamy zwrot czy musimy coś jeszcze dopłacić do Urzędu Skarbowego.

  Dlatego zachęcamy! Zróbmy dobry użytek z 1% podatku, zostawmy go w Warce, wspierajmy lokalne inicjatywy lub osoby, które są potrzebujące.

  Dlatego też prezentujemy listę wareckich aktywności, działań i osób, które można wesprzeć przekazując 1% podatku. Poniżej prezentujemy przykładowo wypełnione fragmenty PIT-ów 37 i 36.

  ROZWÓJ AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

  DZIAŁAJ LOKALNIE

  Aktywizacja lokalnych społeczności poprzez realizację małych projektów grantowych. W ramach konkursu  „Działaj Lokalnie” wspierane są lokalne projekty, które otrzymują dotację do 6 tys. zł. Wiejskie pikniki, warsztaty, wspólne spędzenie czasu, budowa altany czy placu zabaw – wszelkie działania w których mieszkańcy biorą sprawy w swoje ręce i aktywizują się. W powiecie grójeckim to od 2006 roku 255 inicjatyw zrealizowanych przez organizacje i grupy dzięki dotacjom „Działaj Lokalnie”. Daj szansę kolejnym aktywnym grupom, które chcą zmieniać swoje otoczenie.

  KRS 0000160318 + cel szczegółowy DZIAŁAJ LOKALNIE

  1% pozyskiwany na jedno z działań statutowych OPP Stowarzyszenia W.A.R.K.A.

   

  ROZWÓJ I AKTYWIZACJA DZIECI, MŁODZIEŻY I SENIORÓW

  ORKIESTRA MODERATO

  Rozwój muzyczny dzieci i młodzieży m.in. poprzez zakup instrumentów i sprzętu muzycznego, warsztaty muzyczne. W orkiestrze uczy się kilkadziesiąt osób w bardzo różnym wieku. Właściwy rozwój uczących się osób oraz rozwój samej orkiestry wymaga stałych, znaczących nakładów na instrumenty, warsztaty, instruktorów, wyjazdy, koncerty, itp.

  KRS 0000160318 + cel szczegółowy MODERATO

  1% pozyskiwany dzięki współpracy z OPP – Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

  PŁYWACY – OLIMPIC

  Środki na opłacenie wyjazdów na zawody oraz pokrycia kosztów zgrupowań sportowych. UKS OLIMPIC Warka to klub pływacki działający od 2006 r., zrzeszający dzieci i młodzież z gminy Warka. Zawodnicy klubu zajmują czołowe lokaty na Mistrzostwach Polski, stanowią skład Kadry Narodowej Juniorów i Młodzieżowców.

  KRS 0000160318 + cel szczegółowy OLIMPIC

  1% pozyskiwany dzięki współpracy z OPP – Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

  SENIORZY

  Wsparcie aktywizacji osób starszych poprzez działania na rzecz grup senioralnych. W gminie Warka formalnie działających grup senioralnych jest już 11 – trzy w Warce, w Bończy, Ostrołęce, Michałowie, Michalczewie, Piasecznie, Nowej Wsi, Konarach, Starej Warce i chcą powstawać nowe… Dzięki realizowanym projektom pomagamy wyjść osobom starszym z domu, poczuć się potrzebnym i  nadal aktywnym członkiem społeczności lokalnej a grupom senioralnym umożliwiamy działanie przez wsparcie np. wiejskich świetlic. Seniorzy biorą udział w szkoleniach, warsztatach, wyjazdach oraz Święcie Aktywności Seniora.

  KRS 0000160318 + cel szczegółowy SENIORZY

  1% pozyskiwany na jedno z działań statutowych OPP Stowarzyszenia W.A.R.K.A.

   

  ROZWÓJ TURYSTYKI I PROMOCJA LOKALNYCH WALORÓW

  JABŁKOWA WARKA

  Wsparcie dalszych działań na terenie gminy Warka, których celem jest uczynić z jabłka symbolu Warki. Stworzony został już Turystyczny Szlak Jabłkowy, ożywiono warecki rynek jako miejsce do spędzania wspólnie czasu w tzw. Skrzynce Kontaktowej, a obecność jabłka zagościła w formie graficznej w przestrzeni gminy Warka.

  KRS 0000160318 + cel szczegółowy JABŁKOWA WARKA

  1% pozyskiwany na jedno z działań statutowych OPP Stowarzyszenia W.A.R.K.A.

  VIVAT PUŁASKI

  Wsparcie organizacji pikniku historyczno-kulturalnego Vivat Pułaski. Jest to impreza odbywająca się w parku na Winiarach organizowana wspólnie przez Muzeum im. K. Pułaskiego i Stowarzyszenie W.A.R.K.A. Przybliża ona  w nowoczesny, oryginalny i atrakcyjny sposób bohatera dwóch Narodów – Polski i Stanów Zjednoczonych – Generała Kazimierza Pułaskiego. W ramach imprezy odbędzie się Parada Pułaskiego, animacje dla dzieci, koncerty i inscenizacje historyczne. Impreza zaplanowana jest w tym roku 7 lipca.

  KRS 0000160318 + cel szczegółowy VIVAT PUŁASKI

  1% pozyskiwany na jedno z działań statutowych OPP Stowarzyszenia W.A.R.K.A.

   

  WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI I ORGANIZACJI

  LO WARKA

  Wsparcie działalności wareckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Wysockiego.

  KRS 0000270261 + cel szczegółowy LO WARKA WYSOCKI 8220

  1% pozyskiwany dzięki współpracy z OPP – Fundacja Studencka

  KS WARKA

  Zakup niezbędnego sprzętu dla sekcji piłki nożnej Klubu Sportowego Warka. W Klubie, który powstał w 1945 roku w chwili obecnej gra, trenuje i rozwija swój talent piłkarski bardzo duża grupa dzieci i młodzieży – ponad 200 osób.

  KRS 0000226800 + cel szczegółowy KLUB SPORTOWY WARKA

  1% pozyskiwany na działania statutowe OPP KS WARKA

   

  BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW

  OSP BRANKÓW

  Wsparcie rozwoju jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brankowie dla zapewnienia lepszej ochrony przeciwpożarowej mieszkańców. Straż pożarna w Brankowie powstała w 1957 roku. Oprócz swoich zadań strażackich jednostka aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnej.

  KRS 0000116212 + cel szczegółowy OSP Branków, Branków 51, 05-660 Warka, woj. Mazowieckie

  OSP NOWA WIEŚ

  Wsparcie rozwoju jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi dla zapewnienia lepszej ochrony przeciwpożarowej mieszkańców. Straż pożarna w Nowe Wsi powstała w 1948 roku. Oprócz swoich zadań strażackich aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnej, m.in. w remizie funkcjonuje Koło Gospodyń Wiejskich.

  KRS 0000116212 + cel szczegółowy OSP Nowa Wieś, Nowa Wieś 25, 05-660 Warka, woj. Mazowieckie

   

  POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM, OSOBOM CHORYM I RODZINOM W TRUDNEJ SYTUACJI

  STOWARZYSZENIE TĘCZA

  Wsparcie działalności wareckich Warsztatów Terapii Zajęciowej, działających przy Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych TĘCZA. Organizacja zajmuje się aktywizacją dorosłych osób niepełnosprawnych.

  KRS 0000241358 + cel szczegółowy TĘCZA

  1% pozyskiwany na statutowe działania OPP Stowarzyszenia TĘCZA

  POMOCNA WARKA

  Pomocna Warka organizuje zbiórki artykułów pierwszej potrzeby, wspiera i inicjuje działania na rzecz potrzebujących. W ciągu niespełna rocznej działalności pomogła wielu potrzebującym rodzinom oraz brała czynny udział w kilku lokalnych wydarzeniach. Liderzy Pomocnej Warki angażują się również w inne działania wspierające potrzebujących tj. Szlachetna Paczka. 1% przeznaczony będzie na dalszą pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, zamieszkującym na terenie gminy Warka.

  KRS 0000160318 + cel szczegółowy POMOCNA WARKA

  1% pozyskiwany dzięki współpracy z OPP – Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

  KRZEJSZCZAK DAWID

  Dawid urodził się w 2010 roku, choruje na autyzm dziecięcy. 1% przeznaczony będzie na leczenie, koszty specjalistycznej terapii , rehabilitacji, diety i edukacji.

  KRS 0000037904 +  cel szczegółowy 25015 – KRZEJSZCZAK DAWID

  1% pozyskiwany dzięki współpracy z OPP – Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”

  PIEKARNIAK SEBASTIAN

  Sebastian (rocznik 1996) doznał w 2011 roku poważnego wylewu w głowie, na skutek czego jego mózg  został poważnie uszkodzony. Ma niedowład dolnych i górnych kończyn  z przewagą lewej strony. Powoli, ale sukcesywnie powraca do sprawności, dzięki dobrej opiece i wykwalifikowanej domowej rehabilitacji. Ma szanse na niemal całkowity powrót do zdrowia i sprawności fizycznej, ale do tego potrzebna jest opieka i ciągła rehabilitacja, która jest bardzo kosztowna. 1% przeznaczony będzie na dalszą, nieprzerwaną rehabilitację i opiekę.

  KRS 0000270809 +  cel szczegółowy PIEKARNIAK 1249

  1% pozyskiwany dzięki współpracy z OPP – Fundacją AVALON

  PLESIEWICZ PIOTR

  Piotr urodził się z przepukliną opnowo-rdzeniową, porusza się na wózku inwalidzkim i o kulach. Pomimo znacznego stopnia niepełnosprawności stara się żyć aktywnie. Ma wiele pasji, pisanie ikon, rękodzieło, strzelectwo, ale głównie jazda na rowerze napędzanym rękoma „Handbike” oraz podnoszenie ciężarów niepełnosprawnych, w czym zdobywa puchary i medale rangi Mistrzostw Polski. 1% przeznaczony będzie na koszty rehabilitacji, koszty sprzętu sportowego i uczestnictwa w zawodach.

  KRS 0000270809 +  cel szczegółowy PLESIEWICZ 7275

  1% pozyskiwany dzięki współpracy z OPP – Fundacja Avalon

  SKRZYPCZAK MICHAŁ MARCIN

  Michał choruje na autyzm. 1% przeznaczony będzie na leczenie, koszty specjalistycznej terapii , rehabilitacji, diety i edukacji.

  KRS 0000037904 +  cel szczegółowy 7774 – SKRZYPCZAK MICHAŁ MARCIN

  1% pozyskiwany dzięki współpracy z OPP – Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”

  STAŃCZYK WOJTEK

  Wojtek choruje na dystrofię mięśniową – dziedziczną chorobę mięśni, która objawia się ich osłabieniem, a w niektórych przypadkach, nawet zanikiem, czyli atrofią. 1% przeznaczony będzie na dalsze leczenie, koszty uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, zakup sprzętu rehabilitacyjnego i  lekarstw, dostosowanie mieszkania do specjalistycznych potrzeb chorego.

  KRS 0000338389 +  cel szczegółowy 10381 – GRUPA OPP – WOJCIECH STAŃCZYK

  1% pozyskiwany dzięki współpracy z OPP – Fundacja Sedeka „Zdążyć z pomocą”

  WASILEWSKA WERONIKA

  Od urodzenia zmaga się z mózgowym porażeniem dziecięcym, chodzi o kulach i codziennie musi ćwiczyć, aby zachować sprawność ruchową. Wymaga stałej i intensywnej rehabilitacji zarówno w domu jak i w specjalistycznych ośrodkach rehabilitacyjnych. Niestety koszty turnusu rehabilitacyjnego (3000zł) przekraczają jej możliwości finansowe.

  KRS 0000037904 + cel szczegółowy 915 WASILEWSKA WERONIKA

  1% pozyskiwany dzięki współpracy z OPP – Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”

   

  Jak wypełnić przykładowy PIT?

   

  Avatar photo
  Redakcja Warka24.pl
  Naszą redakcję tworzą mieszkańcy Warki, instytucje oraz organizacje. Jeśli interesujesz się naszym miastem, lubisz pisać artykuły, śledzisz na bieżąco wyniki sportowe bądź uczestniczysz w kulturalnym życiu miasta to zapraszamy Cię do współpracy z portalem. Dołącz do naszego grona!

  NAJNOWSZE

  NAJPOPULARNIEJSZE