Więcej
  Strona głównaInstytucjeWiedzy zdobywanie i Irlandii poznawanie – praktyki zagraniczne uczniów CKZiU

  Wiedzy zdobywanie i Irlandii poznawanie – praktyki zagraniczne uczniów CKZiU

  Fundamentem działalności Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi jest kształcenie uczniów w duchu doskonalenia posiadanych przez nich wiadomości i umiejętności oraz stwarzanie możliwości rozwijania się poprzez praktyczne wykorzystywanie zdobywanej wiedzy. Taką możliwość stwarza udział w praktykach zagranicznych w ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu Grójeckiego. ERASMUS+ Mobilność edukacyjna”.

  Z szansy rozwijania swoich kompetencji skorzystali w tym roku uczniowie klas drugich i trzecich, kształcący się w zawodach technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu, technik ekonomista i technik spedytor. Od 27 kwietnia do 25 maja odbywali praktyki zawodowe w Hiszpanii i Irlandii.

  Podczas czterotygodniowego stażu w Irlandii uczniowie mieli okazję pracować w wielu firmach zajmujących się miedzy innymi ogrodnictwem, spedycją, logistyką, zagospodarowaniem przestrzeni. W ciągu ostatniego miesiąca każdy uczestnik miał do wykonania określone zadania w pracy. Wszystkie wyzwania, jakie przed nimi postawiono, z pewnością będą miały wymierny wpływ na ich doświadczenie zawodowe. Dla wielu z nich był to pierwszy tego typu wyjazd, dzięki czemu mogą obcować z inną kulturą pracy, nowymi technologiami oraz narzędziami pracy innymi, niż te powszechnie znane z lokalnego rynku pracy.

  Oprócz stażu uczniowie mieli również czas by podziwiać piękno Irlandii podczas wycieczek do Connemarra i Clifs of Moher. Zielone krajobrazy, ocean i naturalny urok tego kraju z pewnością na długo zostaną w pamięci każdego. Podczas stażu odbywały się także spotkania ewaluacyjne, podczas których dyskutowano na temat procesów uczenia się każdego z uczestników, zmian jakie w nich zaszły i motywacji do dalszego rozwoju zawodowego i osobistego.

  Dziesięcioro uczniów spędziło tu czas ucząc się, pracując, poznając kulturę innego kraju, zwiedzając. Staże zawodowe za granicą to coś więcej niż tylko nowe umiejętności zawodowe. To także przełamanie barier językowych, odnalezienie w nowych sytuacjach a także wielka nauka samodzielności i doskonalenia siebie.

  Zagraniczne staże stanowią niezwykle cenny element budowania własnej osobowości edukacyjnej. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: ciekawość poznawcza, kreatywność, wytrwałość, odpowiedzialność, poczucie własnej wartości, tolerancja, szacunek dla innych kultur. Wszystko to sprawia, że nasi uczniowie to w przyszłości osoby odnoszące sukcesy w miejscu pracy i w życiu osobistym

  Ewa Malowaniec – CKZiU w Nowej Wsi

  Redakcja Warka24.pl
  Redakcja Warka24.pl
  Naszą redakcję tworzą mieszkańcy Warki, instytucje oraz organizacje. Jeśli interesujesz się naszym miastem, lubisz pisać artykuły, śledzisz na bieżąco wyniki sportowe bądź uczestniczysz w kulturalnym życiu miasta to zapraszamy Cię do współpracy z portalem. Dołącz do naszego grona!

  NAJPOPULARNIEJSZE