Stypendyści z Nowej Wsi

Stypendyści z Nowej Wsi

To już tradycja! Po raz piąty uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi docenieni!

Dla nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi odpowiedzialność za edukację młodych Polaków nie jest jedynie górnolotnym hasłem. Przekłada się na konkretne i efektywne działania. CKZiU w Nowej Wsi to jedyna szkoła w powiecie grójeckim, która po raz piąty uczestniczy w projekcie edukacyjnym – „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”.

Młodzież, zdobywająca zawodowe szlify w Technikum im. Tomasza Nocznickiego w różnych profesjach, nie ustaje w swoich dążeniach do doskonałości. Dzięki nieustannemu wsparciu dyrekcji, kadry pedagogicznej i opiekuna grupy stypendystów – pani Marii Kocewiak – kolejni uczniowie zakwalifikował się do wsparcia finansowego w ramach projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”. W roku szkolnym 2019/2020 są to uczennice: Amelia Barańska, Klaudia Rosłonkiewicz, Weronika Sobieraj z klasy pierwszej w zawodzie technik ekonomista oraz Julia Siedlecka z klasy trzeciej w zawodzie technik architektury krajobrazu.

Każda uczennica otrzyma stypendium w wysokości 5077 zł i może je przeznaczyć m.in. na zakup literatury fachowej, udział w dodatkowych zajęciach pozaszkolnych, kursach językowych, konferencjach, seminariach, warsztatach, a także na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu (komputera, oprogramowania, aparatu fotograficzego, kamery itp.).

Projekt ma na celu rozwijanie umiejętności uczniów w wybranej dziedzinie zawodowej poprzez wykonywanie określonych wcześniej działań z nią związanych, jak i motywowanie uczniów do dalszego rozwijania posiadanych umiejętności. Projekt finalnie pozwala uczniom szkół zawodowych podnosić kwalifikacje służące zwiększeniu konkurencyjności na rynku pracy w Polsce oraz Unii Europejskiej.

Sukces uczennic napawa nas dumą i pozwala nieskromnie stwierdzić, że nasza szkoła przoduje wśród lokalnych placówek w kreowaniu przyszłych ekonomistów i architektów krajobrazu.

Maria Kocewiak, Ewa Malowaniec

Udostępnij:
← E-booki w wareckiej Bibliotece Uczniowie CKZiU w Nowej Wsi profilaktycznie dla wareckich podstawówek →

Dodaj komentarz