Aktywizacja mimo wszystko

Aktywizacja mimo wszystko

Z przyjemnością informujemy, że podczas posiedzenia Lokalnej Komisji Grantowej w ramach Konkursu „Działaj Lokalnie” 2020 organizowanego przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A., podjęto decyzję o przyznaniu dofinansowania dla 6 projektów w gminie Warka na aktywizację lokalnej społeczności wokół dobra wspólnego.

Posiedzenie Lokalnej Komisji Grantowej, na którym wybrano projekty realizowane przez lokalne społeczności odbyło się 29 maja 2020. Spotkanie z racji sytuacji epidemicznej odbyło się zdalnie. W skład komisji weszli: przedstawiciel Stowarzyszenia W.A.R.K.A., przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz osoby z zewnątrz, wybrane spośród przedstawicieli np.: mediów, instytucji, organizacji pozarządowych i biznesu. Łącznie w konkursie dofinansowanie otrzymało 18 projektów z terenu 5 gmin powiatu grójeckiego. Wartość wszystkich dotacji wyniosła w tym roku 74.705 zł (w tym dotacje finansowe oraz usługowo-rzeczowe). Budujące jest to, że pomimo ograniczeń wynikających z sytuacji epidemicznej ludziom zależy na byciu razem i działaniach dla wspólnego dobra.

W gminie Warka w tegorocznej edycji będą realizowane następujące projekty:

 

Łąka kwietna – Grupa Nauczycieli przy PSP w Konarach

Wysokość dotacji: 3.480,00 zł

Realizacja: 15.06.2020 – 30.11.2020

W ramach projektu grupa zaplanowała założenie łąki kwietnej na działce leżącej obok szkoły. Uczniowie wraz z seniorami zasieją i obsadzą działkę roślinami miododajnymi, ustawią wykonane samodzielnie domki dla owadów, a także wybiorą się z wycieczką do pasieki. Na zakończenie projektu zorganizują spotkanie międzypokoleniowe, na którym poznają właściwości roślin w swoim otoczeniu i poznają ich wykorzystanie dawniej i dziś.

 

TOTU – Grupa Nauczycieli przy LO  w Warce

Wysokość dotacji: 4.500,00 zł

Realizacja: 15.06.2020 – 30.10.2020

Głównym celem projektu jest zagospodarowanie miejsca jakim dysponuje liceum, tj. wewnętrzne patio i urządzenie tam przestrzeni sprzyjającej rozwojowi kreatywności, dającej możliwość organizowania spotkań, wspólnych dyskusji. W ramach projektu zostaną zrealizowane m.in.: “Strefa mocy człowieka” – spotkania z ciekawymi ludźmi, „Między niebem a ziemią” – warsztaty poetyckie, „Magia obrazu” – wieczorne pokazy filmowe połączone z dyskusją na temat kina; „Okruszek” – słodkie spotkania klasowe i międzyklasowe.

 

Wrociszewski Mini-Park – Grupa Nauczycieli i Rodziców przy PSP we Wrociszewie

Wysokość dotacji: 4.000,00 zł

Realizacja: 15.06.2020 – 15.11.2020

Realizatorzy projektu zaplanowali stworzenie pierwszego w okolicy wspólnego miejsca spotkań na świeżym powietrzu. W tym celu na terenie istniejącego placu zabaw przy szkole powstanie mini park, w którym zostaną zasadzone rośliny, staną klimatyczne meble ogrodowe z europalet. Park zyska ogrodowe oświetlenie. Grupa podejmie się także samodzielnego namalowania gier chodnikowych typu „klasy”. Całość projektu zakończy ognisko z potańcówką.

 

Ach ta młodzież! – Z miłości do młodości – TAU Warka

Wysokość dotacji: 4.675,00 zł

Realizacja: 01.09.2020 – 15.12.2020

Celem projektu jest zbadanie potrzeb młodzieży, ich rzeczywistych problemów, aby postrzegani jako „młodzież nie ta sama co kiedyś” znaleźli swoje miejsce w przestrzeni publicznej. W ramach projektu grupa chce zorganizować forum dla młodzieży, na które zaproszą władze miasta, nauczycieli, lokalne grupy działania, organizacje działające na terenie gminy, jak również specjalistów we współpracy z młodzieżą oraz przedstawicieli aktywnych grup młodzieżowych działających na terenie Polski.

 

Molo w Przylocie – prawie jak w Sopocie – Mieszkańcy wsi Przylot

Wysokość dotacji: 4.000,00 zł

Realizacja: 15.06.2020 – 30.09.2020

Realizatorzy stawiają na integrację mieszkańców. W tym celu chcą wspólnie stworzyć molo, a także ustawić obok stoły z ławkami, by móc potem zacieśniać więzi spotykając się regularnie się przy swoim stawie. Projekt zakończy wspólne wiejskie grillowanie.

 

Otwarcie łowiska Wolanka – Mieszkańcy wsi Wola Palczewska

Wysokość dotacji: 4.050,00 zł

Realizacja:  01.07.2020 – 23.12.2020

Głównym celem projektu jest pobudzenie mieszkańców do wspólnego działania oraz wzajemnej integracji poprzez wykonanie podestu na stawie, wspólnego wykonania ławek oraz koszy na śmieci, tak by dzieci, ale również i dorośli zyskali miejsce do wspólnych spotkań i spędzania wolnego czasu.

 

O projektach realizowanych w pozostałych gminach można przeczytać na www.stowarzyszeniewarka.pl

 

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim za udział w konkursie. Życzymy udanej realizacji działań i zachęcamy Wszystkich do śledzenia inicjatyw i udziału w nich…

Program „Działaj Lokalnie” od 15 lat cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców, którzy chcą mieć realny wpływ na to, co dzieje się wokół nich.

W konkursie startować mogą organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (m.in. uczniowskie kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej, zarejestrowane koła gospodyń wiejskich), grupy nieformalne działające przy instytucji lub organizacji pozarządowej, (w których imieniu wniosek złoży ta instytucja/organizacja pozarządowa, np. klub gier przy ośrodku kultury, grupa nauczycieli przy szkole) oraz grupy nieformalne występujące z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie (grupa mieszkańców osiedla).

Konkurs obejmuje działania na terenie 5 gmin: Warka, Jasieniec, Grójec, Chynów oraz Goszczyn.

Fundusze na dotacje pochodzą ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Partnerów, tj. Gmin: Warka, Chynów, Goszczyn, Jasieniec, Grójec, Starostwa Powiatowego w Grójcu oraz Gminnej Instytucji Kultury „Dworek na Długiej” a także z wpłat 1% podatku i darowizn lokalnych firm, w tym TRANS-MED Dariusz Witkowski, Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. oraz DELTIMA.

Udostępnij:
← Wycinka okazała się konieczna Przerwana historia Pablo Escobara... "na Skrzynce" →

Dodaj komentarz