Więcej
  Strona głównaInstytucjeInwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta i gminy Warka

  Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta i gminy Warka

  W związku z uzyskaną dotacją ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” Urząd Miejski w Warce przystępuje do realizacji zadania Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta i gminy Warka

  SCHEMAT REALIZACJI ZADANIA :

  1. Do Mieszkańców Miasta i Gminy zostaną dostarczone przez osobę do tego upoważnioną ankiety do wypełnienia wraz z instrukcją prawidłowego wypełnienia oraz ulotką informacyjną. Zostanie również podany nr tel. do Wykonawcy, który w razie potrzeby udzieli wszelkich informacji odnośnie prawidłowego wypełnienia ankiety.
  2. Ankieta będzie również dostępna na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Warce.
  3. Wypełnione ankiety należy dostarczyć do Urzędu. Ponadto ankiety można przesłać na adres mailowy: piece@warka.org.pl.

  Rolą mieszkańców w realizacji zadania jest rzetelne i terminowe wypełnienie ankiet.

  Bardzo istotne jest, aby wypełnioną ankietę zwrócić w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania.

  WYPEŁNIENIE ANKIETY JEST OBOWIĄZKOWE

  KORZYŚCI wynikające z realizacji zadania:

  –     Możliwość wymiany źródła energii z dofinansowaniem w perspektywie dofinansowań 2014-2020 oraz perspektywie 2021-2027 z tradycyjnych na OZE

  –     Możliwość dofinansowania do termomodernizacji budynku w perspektywie do roku 2027

  –     Poprawa stanu technicznego budynków przez co wzrost ich wartości

  –     Poprawa jakości powietrza atmosferycznego i zmniejszona z tym związana zachorowalność Mieszkańców

  Podstawą prawną inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy  jest Program Ochrony Powietrza dla województwa mazowieckiego ( Uchwała nr 115/2020 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r). Zgodnie z dokumentem mieszkańcy województwa zobligowani są do współpracy z gminą w zakresie inwentaryzacji  i wymianie źródeł ciepła. Gmina natomiast jest zobligowana do przeprowadzenia inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła do 31.12.2021 roku.

  Wykonawcą powyższego zadania jest Pani Katarzyna Charytoniuk.

  Inwentaryzator będzie posiadał identyfikator z imieniem i nazwiskiem oraz upoważnienie wystawione przez Urząd Miejski w Warce.

  Wykonawca będzie roznosić ankiety również w dni wolne od pracy oraz dni świąteczne.

  Urząd Miejski w Warce

  Redakcja Warka24.pl
  Redakcja Warka24.pl
  Naszą redakcję tworzą mieszkańcy Warki, instytucje oraz organizacje. Jeśli interesujesz się naszym miastem, lubisz pisać artykuły, śledzisz na bieżąco wyniki sportowe bądź uczestniczysz w kulturalnym życiu miasta to zapraszamy Cię do współpracy z portalem. Dołącz do naszego grona!

  NAJPOPULARNIEJSZE