Więcej
  Strona głównaInstytucjeWizyta Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warce

  Wizyta Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warce

  W środę 24 lutego Powiat Grójecki, w tym Gminę Warka odwiedził Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Przy okazji spotkania zaprezentowane zostały efekty wspólnych działań realizowanych w 2020 roku, zarówno przez samorząd Powiatu Grójeckiego, jak i przez Gminę Warka.

  Na początku w Starostwie Powiatowym w Grójcu współpracę podsumował Starosta Krzysztof Ambroziak. W poprzednim roku Powiat otrzymał ponad 12 mln zł wsparcia z Samorządu Mazowsza. Dodatkowo kolejne 12 mln zł Urząd Marszałkowski przeznaczył na remonty swoich dróg na terenie Powiatu, w tym prawie 8 mln zł wydatkowane zostało w Gminie Warka – na remont dwóch odcinków: ok. 4,5 km (odcinek Laski-Krześniaków-Nowa Wieś) oraz ok. 3,4 km (odcinek Konary-Magierowa Wola). W powiatowych szkołach na terenie Gminy Warka udało się zrealizować wspólnie dwa zadania: wyposażenie pracowni komputerowej w ZS im. 1PLM „Warszawa” w Warce oraz budowa stacji meteorologicznej w CKZiU w Nowej Wsi. Marszałek Województwa odwiedził obie szkoły oraz symbolicznie otworzył jeden z dwóch wyremontowanych odcinków dróg wojewódzkich – w Nowej Wsi.

  Współpracę Gminy Warka z Samorządem Województwa Mazowieckiego podsumował w Urzędzie Miejskim w Warce Burmistrz Dariusz Gizka. W roku ubiegłym Samorząd Warki pozyskał z Urzędu Marszałkowskiego ponad 4mln zł dotacji. Dzięki tym środkom udało się wspólnie zrealizować następujące działania: wyremontowano ok. 2 km dróg, wybudowano ok. 2,5 km wodociągów, wybudowano ok. 8 km kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami, zakupiono średni samochód bojowy dla OSP Warka, zrealizowano 5 projektów w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw, 2 projekty w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców, doposażono szkoły w 55 laptopów, rozpoczęto projekt zagospodarowania brzegów Pilicy oraz inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Warka.

  W spotkaniach, oprócz Marszałka, Starosty Grójeckiego oraz Burmistrza Warki uczestniczyli: Poseł na Sejm RP Mirosław Maliszewski, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Leszek Przybytniak, Przewodniczący Rady Powiatu Grójeckiego Janusz Karbowiak, Wicestarosta Jolanta Sitarek, Wiceburmistrz Teresa Knyzio, członkowie Zarządu Powiatu – Marzena Kołacz-Rosołowska, Paweł Siennicki oraz wareccy Radni Powiatu Grójeckiego – Jan Madej, Cezary Kołodziejski i Andrzej Zaręba, który jednocześnie pełni funkcję członka Zarządu Powiatu. Prezentacji nowego wozu bojowego OSP Warka dokonali Prezes jednostki Robert Jagiełło oraz Komendant Gminny OSP Henryk Fudecki.

  Zarówno Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, jak i Radny Leszek Przybytniak wielokrotnie podczas spotkania z samorządowcami podkreślali, że dobra współpraca samorządów szczebla gminnego i powiatowego z Urzędem Marszałkowskim to warunek zrównoważonego rozwoju lokalnego. Za przykład takiej dobrej współpracy stawiali właśnie Gminę Warka i Powiat Grójecki, których władze przygotowują liczne projekty i starają się o dotacje na działania poprawiające jakość życia swoich mieszkańców.

  Redakcja

  Redakcja Warka24.pl
  Redakcja Warka24.pl
  Naszą redakcję tworzą mieszkańcy Warki, instytucje oraz organizacje. Jeśli interesujesz się naszym miastem, lubisz pisać artykuły, śledzisz na bieżąco wyniki sportowe bądź uczestniczysz w kulturalnym życiu miasta to zapraszamy Cię do współpracy z portalem. Dołącz do naszego grona!

  NAJPOPULARNIEJSZE