Biblioteka Cyfrowa Muzeum

Biblioteka Cyfrowa Muzeum

We wrześniu 2020 r. Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce zawarło umowę o współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Radomiu. W ramach tej kooperacji, znaczna część zbiorów bibliotecznych wareckiego Muzeum zostanie udostępniona online na platformie Radomskiej Biblioteki Cyfrowej. Już można się do niej dostać, także ze strony internetowej Muzeum wchodząc w zakładkę Biblioteka Cyfrowa Muzeum lub pod link: https://www.muzeumpulaski.pl/aktualnosci/752-biblioteka-muzeum-dostepna-online

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego dołącza zatem do grona instytucji, której zbiory zostają szeroko rozpowszechnione ze swobodnym dostępem dla wszystkich, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę. Przypominamy, że znaczna część zbiorów bibliotecznych Muzeum w Warce, w których skład wchodzą m.in. starodruki, rzadkie wydawnictwa polonijne z USA, prasa czy ciekawe karty pocztowe oraz publikacje o tematyce polsko-amerykańskiej, została zdigitalizowana w ramach realizowanego kilka lat temu projektu „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Warce”. Z materiałów tych można było do tej pory korzystać tylko w czytelni komputerowej Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego. Współpraca z Radomską Biblioteką Cyfrową otwiera więc nowe szanse dla popularyzacji zbiorów wareckiego Muzeum w przestrzeni wirtualnej.

Już wkrótce, nie wychodząc z domu, przed monitorem własnego komputera czy ekranem telefonu, bezpłatnie, będzie można zapoznać się z wieloma interesującymi wydawnictwami Biblioteki Cyfrowej Muzeum w Warce.  Wiele pozycji już można czytać. Ilość zamieszczonych publikacji z każdym dniem będzie rosła.

Zapraszamy do skorzystania!

Udostępnij:
← Głosowanie publiczności na najpiękniejszą palmę Odbierz bezpłatny egzemplarz „Spiżarni królowej Bony” →

Dodaj komentarz