Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Gminy Warka

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Gminy Warka

Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce we współpracy z Radomskim Bankiem Żywności realizuje dla mieszkańców Gminy Warka Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020” Podprogram 2020.

Do otrzymania paczki żywnościowej uprawnione są osoby i rodziny spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza:

  • 1 542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1 161,60 zł dla osoby w rodzinie.

Oferowane artykuły spożywcze są pełnowartościowe i różnorodne, z długim terminem przechowywania. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości 42,47 kg na jedną osobę.

Do Programu M-GOPS w Warce zakwalifikował 600 osób. Dystrybucja tak dużej ilości artykułów spożywczych jest dużym wyzwaniem, które jest realizowane dzięki zaangażowaniu pracowników M-GOPS w Warce oraz pomocy ze strony pracowników CeSiR i strażaków z OSP.

Powyższe działania przyczynią się do ograniczenia ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących z terenu Gminy Warka.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

MGOPS w Warce

Udostępnij:
← II Warecki Rajd Rowerowy - Kręcimy 700 km na 700-lecie Warki Działaj Lokalnie – nabór wniosków do 5 maja! →

Dodaj komentarz