0.7 C
Warka
środa, 7 grudnia, 2022
Więcej
  Strona głównaInstytucjeJubileusz 60-lecia OSP Michalczew

  Jubileusz 60-lecia OSP Michalczew

  21 sierpnia 2021 r druhny i druhowie z OSP Michalczew świętowali 60 lecie postarania OSP Michalczew.

  OSP w Michalczewie powstała w grudniu 1959 r., a inicjatorami założenia byli mieszkańcy wsi – Ignacy Glinka i Henryk Olejnik. W skład OSP weszło 10 druhów. Prezesem został Szczepan Glinka, a Naczelnikiem Henryk Olejnik. Pierwszą siedzibą OSP był drewniany barak, w którym odbywały się zebrania. Druhom udało się zakupić motopompę M-200, wóz konny oraz syrenę alarmową. Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Grójcu ofiarowała 5 odcinków węży W-52, 11 hełmów i 15 toporków. Tym skromnym sprzętem druhowie walczyli z żywiołem. W 1961 roku nowym naczelnikiem został druh Ryszard Markiewicz. Zarząd podjął decyzję o budowie remizy. W 1962 r. otrzymano teren pod budowę, wylano fundamenty i rozpoczęto budowę, którą ukończono 29 maja 1966 r. i przekazano do użytku. Dokupiono sprzęt gaśniczy, a do OSP wstąpiło 11 młodych druhów. W celu polepszenia warunków do ćwiczeń zakupiono działkę przylegającą do remizy. Polepszyło się wyposażenie techniczne i możliwości działania kiedy w 1977 roku straż otrzymała samochód bojowy marki ŻUK, który służył do 2006 r. Uregulowano zbiornik wodny przy remizie, usytuowana punkt czerpania wody i ogrodzono plac strażacki i basen p.poż.
  Jedną z największych akcji był pożar który wybuchł w 1984 r. i rozprzestrzenił się na cztery gospodarstwa. Strażacy zapobiegli dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia. W 2000 r. została powołana żeńska drużyna w ilości 13 druhen, a w 2004 r. powstaje ośmioosobowa młodzieżowa drużyna pożarnicza. W 2002 roku na placu przed remizą uroczyście odsłonięto figurę św. Floriana. Podczas obchodów 45-lecia w 2005 r. został uhonorowany i przekazany przez społeczeństwo Michalczewa sztandar dla jednostki. Postęp techniczny w wyposażeniu nastąpił w 2007 roku kiedy został wprowadzony do działania samochód Volkswagen T-4 z szybkim natarciem wody. Dużo pracy włożyli druhowie przy karoserii tego samochodu. W 2010 r. OSP obchodziło 50-lecie i na tą okazję została wyremontowana świetlica, elewacja, położono asfalt przed garażem. Druhowie w dalszym ciągu polepszali warunki remizy i w 2013 r. uzyskali pomieszczenie socjalne i kuchnię z wyposażeniem. Lepsze wyposażenie umożliwiło od 2014 r,. organizację na terenie strażnicy „pikników wiejskich” który integruje społeczeństwo wioski i okolicy. Milowym krokiem w wyposażeniu świetlicy było użyczenie powierzchni świetlicy i zaplecza Klubowi Seniora, który otrzymał dotację na szerszy remont powierzchni i zakup wyposażenia. Po remoncie drzwi garażowych i bramy wjazdowej w 2019 r. OSP otrzymuje od PSP w Grójcu wóz bojowy z beczką 1000 l i możliwością podawania piany. W 2020 r. zaplanowano obchody 60-lecia jednostki oraz przekazania i poświęcenia samochodu ale z powodu pandemii przesunięto uroczystość na sierpień 2021 r.

  Uroczystość odbyła się przed wyremontowaną, odnowioną i dobrze wyposażoną strażnicą. Na uroczystość przybyli goście: Burmistrz Dariusz Gizka, Prezes Zarządu Oddz. Pow. Z OSP RP w Grójcu druh Władysław Piątkowski, Komendant Pow. PSP w Grójcu st. Bryg. Jacek Wichowski, Prezes Zarządu Oddz. Gm. w Warce druh Marian Górski, Komendant Gm. Druh Henryk Fudecki, insp. ds. p. poż. Wojciech Kornatek, przedst. Zarządów wszystkich OSP z gm. Warka, del. OSP z Janowa, Gm. Chynów oraz sponsorzy.

  Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Prez. OSP Michalczew druha Adama Okrasy Komendantowi PSP Jackowi Wichowskiemu. Uroczyście wciągnięto flagę na maszt i wysłuchano Hymnu Państwowego. Po powitaniu gości druhna Hanna Fudecka przedstawiła krótki rys historyczny OSP Michalczew.

  Po zapoznaniu się z historią nastąpiło uroczyste przekazanie samochodu bojowego otrzymanego od PSP Grójec. Komendant Pow. PSP Jacek Wichowski, Burmistrz Dariusz Gizka przekazali klucze i dokumenty dla Naczelnika i kierowcy OSP druha Piotra Markiewicza.

  Po przekazaniu samochodu nastąpiło wręczenie odznaczeń. Najwyższym odznaczeniem strażackim – Złotym Znakiem Związku został odznaczony druh Kazimierz Fudecki, złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa został wyróżniony druh Zdzisław Wierzbicki, brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa druhowie: Adam Okrasa, Hubert Nadolny i Piotr Mackiewicz. Odznaczenia wręczyli: Kom. Pow. PSP J. Wichowski i Prezes Zarządu Oddz. Pow. Z OSP Wł. Piątkowski. Odznaką Wzorowy Strażak został wyróżniony druh Mateusz Olejnik, a bardzo duża grupa otrzymała odznaki za zasługę lat w przedziałach 50 lat, 40 lat, 35-25 lat, 20 i 10 lat. Szczególnie chcemy przedstawić druhów wyróżnionych odznaką za usługę 50 lat: Kazimierz Fudecki, Janusz Maciak, Wacław Skrzypczak, Józef Zieliński. Wręczenia odznaczeń dokonali Prezes Zarządu Oddz. Gm. Druh Marian Górski i Komendant Henryk Fudecki.

  Po wręczeniu odznaczeń nastąpiło uroczyste poświęcenie samochodu bojowego, którego dokonał Proboszcz Parafii Św. Rodziny w Michalczewie ks. Piotr Pałac.

  Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Prezes Zarządu Oddz. Pow. ZOSPRP w Grójcu druh Wł. Piątkowski, Komendant PSP w Grójcu st. Bryg. Jacek Wichowski, Prezes Oddz. Gm Marian Górski, którzy w swoich wystąpieniach podkreślali pozytywną działalność druhów na terenie Michalczewa i okolicy. Najobszerniejsze wystąpienie miał Burmistrz Dariusz Gizka, który przybliżył całą działalność OSP dla rejonu i społeczeństwa oraz znaczenia dla gm. Warka.

  Na zakończenie Prezes OSP Michalczew druh Adam Okrasa podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania obchodów 60-lecia i zaprosił wszystkich gości na poczęstunek.

  Całą uroczystość poprowadził były Prezes, a od ostatnich wyborów Prezes honorowy OSP Michalczew druh Kazimierz Fudecki.

  OSP Michalczew

   

   

  Poprzedni artykuł
  Następny artykuł
  Redakcja Warka24.pl
  Redakcja Warka24.pl
  Naszą redakcję tworzą mieszkańcy Warki, instytucje oraz organizacje. Jeśli interesujesz się naszym miastem, lubisz pisać artykuły, śledzisz na bieżąco wyniki sportowe bądź uczestniczysz w kulturalnym życiu miasta to zapraszamy Cię do współpracy z portalem. Dołącz do naszego grona!

  NAJNOWSZE

  NAJPOPULARNIEJSZE