Więcej
  Strona głównaInstytucjeJubileusz 60-lecia OSP Michalczew

  Jubileusz 60-lecia OSP Michalczew

  21 sierpnia 2021 r druhny i druhowie z OSP Michalczew świętowali 60 lecie postarania OSP Michalczew.

  OSP w Michalczewie powstała w grudniu 1959 r., a inicjatorami założenia byli mieszkańcy wsi – Ignacy Glinka i Henryk Olejnik. W skład OSP weszło 10 druhów. Prezesem został Szczepan Glinka, a Naczelnikiem Henryk Olejnik. Pierwszą siedzibą OSP był drewniany barak, w którym odbywały się zebrania. Druhom udało się zakupić motopompę M-200, wóz konny oraz syrenę alarmową. Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Grójcu ofiarowała 5 odcinków węży W-52, 11 hełmów i 15 toporków. Tym skromnym sprzętem druhowie walczyli z żywiołem. W 1961 roku nowym naczelnikiem został druh Ryszard Markiewicz. Zarząd podjął decyzję o budowie remizy. W 1962 r. otrzymano teren pod budowę, wylano fundamenty i rozpoczęto budowę, którą ukończono 29 maja 1966 r. i przekazano do użytku. Dokupiono sprzęt gaśniczy, a do OSP wstąpiło 11 młodych druhów. W celu polepszenia warunków do ćwiczeń zakupiono działkę przylegającą do remizy. Polepszyło się wyposażenie techniczne i możliwości działania kiedy w 1977 roku straż otrzymała samochód bojowy marki ŻUK, który służył do 2006 r. Uregulowano zbiornik wodny przy remizie, usytuowana punkt czerpania wody i ogrodzono plac strażacki i basen p.poż.
  Jedną z największych akcji był pożar który wybuchł w 1984 r. i rozprzestrzenił się na cztery gospodarstwa. Strażacy zapobiegli dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia. W 2000 r. została powołana żeńska drużyna w ilości 13 druhen, a w 2004 r. powstaje ośmioosobowa młodzieżowa drużyna pożarnicza. W 2002 roku na placu przed remizą uroczyście odsłonięto figurę św. Floriana. Podczas obchodów 45-lecia w 2005 r. został uhonorowany i przekazany przez społeczeństwo Michalczewa sztandar dla jednostki. Postęp techniczny w wyposażeniu nastąpił w 2007 roku kiedy został wprowadzony do działania samochód Volkswagen T-4 z szybkim natarciem wody. Dużo pracy włożyli druhowie przy karoserii tego samochodu. W 2010 r. OSP obchodziło 50-lecie i na tą okazję została wyremontowana świetlica, elewacja, położono asfalt przed garażem. Druhowie w dalszym ciągu polepszali warunki remizy i w 2013 r. uzyskali pomieszczenie socjalne i kuchnię z wyposażeniem. Lepsze wyposażenie umożliwiło od 2014 r,. organizację na terenie strażnicy „pikników wiejskich” który integruje społeczeństwo wioski i okolicy. Milowym krokiem w wyposażeniu świetlicy było użyczenie powierzchni świetlicy i zaplecza Klubowi Seniora, który otrzymał dotację na szerszy remont powierzchni i zakup wyposażenia. Po remoncie drzwi garażowych i bramy wjazdowej w 2019 r. OSP otrzymuje od PSP w Grójcu wóz bojowy z beczką 1000 l i możliwością podawania piany. W 2020 r. zaplanowano obchody 60-lecia jednostki oraz przekazania i poświęcenia samochodu ale z powodu pandemii przesunięto uroczystość na sierpień 2021 r.

  Uroczystość odbyła się przed wyremontowaną, odnowioną i dobrze wyposażoną strażnicą. Na uroczystość przybyli goście: Burmistrz Dariusz Gizka, Prezes Zarządu Oddz. Pow. Z OSP RP w Grójcu druh Władysław Piątkowski, Komendant Pow. PSP w Grójcu st. Bryg. Jacek Wichowski, Prezes Zarządu Oddz. Gm. w Warce druh Marian Górski, Komendant Gm. Druh Henryk Fudecki, insp. ds. p. poż. Wojciech Kornatek, przedst. Zarządów wszystkich OSP z gm. Warka, del. OSP z Janowa, Gm. Chynów oraz sponsorzy.

  Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Prez. OSP Michalczew druha Adama Okrasy Komendantowi PSP Jackowi Wichowskiemu. Uroczyście wciągnięto flagę na maszt i wysłuchano Hymnu Państwowego. Po powitaniu gości druhna Hanna Fudecka przedstawiła krótki rys historyczny OSP Michalczew.

  Po zapoznaniu się z historią nastąpiło uroczyste przekazanie samochodu bojowego otrzymanego od PSP Grójec. Komendant Pow. PSP Jacek Wichowski, Burmistrz Dariusz Gizka przekazali klucze i dokumenty dla Naczelnika i kierowcy OSP druha Piotra Markiewicza.

  Po przekazaniu samochodu nastąpiło wręczenie odznaczeń. Najwyższym odznaczeniem strażackim – Złotym Znakiem Związku został odznaczony druh Kazimierz Fudecki, złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa został wyróżniony druh Zdzisław Wierzbicki, brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa druhowie: Adam Okrasa, Hubert Nadolny i Piotr Mackiewicz. Odznaczenia wręczyli: Kom. Pow. PSP J. Wichowski i Prezes Zarządu Oddz. Pow. Z OSP Wł. Piątkowski. Odznaką Wzorowy Strażak został wyróżniony druh Mateusz Olejnik, a bardzo duża grupa otrzymała odznaki za zasługę lat w przedziałach 50 lat, 40 lat, 35-25 lat, 20 i 10 lat. Szczególnie chcemy przedstawić druhów wyróżnionych odznaką za usługę 50 lat: Kazimierz Fudecki, Janusz Maciak, Wacław Skrzypczak, Józef Zieliński. Wręczenia odznaczeń dokonali Prezes Zarządu Oddz. Gm. Druh Marian Górski i Komendant Henryk Fudecki.

  Po wręczeniu odznaczeń nastąpiło uroczyste poświęcenie samochodu bojowego, którego dokonał Proboszcz Parafii Św. Rodziny w Michalczewie ks. Piotr Pałac.

  Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Prezes Zarządu Oddz. Pow. ZOSPRP w Grójcu druh Wł. Piątkowski, Komendant PSP w Grójcu st. Bryg. Jacek Wichowski, Prezes Oddz. Gm Marian Górski, którzy w swoich wystąpieniach podkreślali pozytywną działalność druhów na terenie Michalczewa i okolicy. Najobszerniejsze wystąpienie miał Burmistrz Dariusz Gizka, który przybliżył całą działalność OSP dla rejonu i społeczeństwa oraz znaczenia dla gm. Warka.

  Na zakończenie Prezes OSP Michalczew druh Adam Okrasa podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania obchodów 60-lecia i zaprosił wszystkich gości na poczęstunek.

  Całą uroczystość poprowadził były Prezes, a od ostatnich wyborów Prezes honorowy OSP Michalczew druh Kazimierz Fudecki.

  OSP Michalczew

   

   

  Poprzedni artykułSzczepimy się
  Następny artykułUrodziny  Króla w Magicznych Ogrodach
  Redakcja Warka24.pl
  Naszą redakcję tworzą mieszkańcy Warki, instytucje oraz organizacje. Jeśli interesujesz się naszym miastem, lubisz pisać artykuły, śledzisz na bieżąco wyniki sportowe bądź uczestniczysz w kulturalnym życiu miasta to zapraszamy Cię do współpracy z portalem. Dołącz do naszego grona!

  NAJNOWSZE

  NAJPOPULARNIEJSZE