Więcej
  Strona głównaInstytucjeCeSiRInwestycje w Gminie Warka 2023 - INFRASTRUKTURA WODNO-KANALIZACYJNA I KOMUNALNA

  Inwestycje w Gminie Warka 2023 – INFRASTRUKTURA WODNO-KANALIZACYJNA I KOMUNALNA

  Rok 2023 to bardzo dobry rok dla gminy Warka, w którym mimo nadal utrzymującej się wysokiej inflacji, udało się podtrzymać dobrą tendencję ostatnich lat w zakresie inwestycji i aktywizacji mieszkańców, a także zrealizować wiele wyczekiwanych i ważnych zadań.

  Kontynuujemy prezentację zrealizowanych lub rozpoczętych w roku 2023 inwestycji i działań w Gminie Warka. W poprzedniej części prezentowaliśmy INFRASTRUKTURĘ DROGOWĄ I TRANSPORT (kliknij tutaj). Dziś kolejne ważne dla mieszkańców działania…

  INFRASTRUKTURA WODNO-KANALIZACYJNA I KOMUNALNA

  1. Budowa sieci wodociągowej w ul. Obwodowej, Gośniewskiej i Krótkiej w Warce

  Na odcinku około 400 mb wybudowano sieć wodociągową. Wartość zadania: 331.838,99 zł.

  1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. J. Tuwima w Warce

  W ramach zadania została wybudowana sieć wodociągowa o długości 381 m oraz kanalizacja sanitarna o długości 385m. Wartość umowy: 243.048,58 zł.

  1. Budowa wodociągu we fragmencie ul. Karola Dickensa oraz w ul. Dominikańskiej wraz z włączeniem w ul. Paska oraz kanalizacją sanitarną w ul. Dominikańskiej w Warce

  W ramach zadania wykonano wodociąg o długości 168 m oraz kanalizację o długości 47 m. Wartość zadania: 148.730,00 zł.

  1. Remont instalacji wodociągowej oraz poprawa nawierzchni alei na ROD Winnica Maki

  Wartość zadania: 26.283,83 zł (dofinansowanie z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców 10.513,00 zł).

   

  Inwestycje w trakcie realizacji

  1. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi

  Gmina Warka wraz z obecnym Zarządem Powiatu Grójeckiego podjęła się bardzo ważnego wyzwania dotyczącego modernizacji wyeksploatowanej oczyszczalni ścieków. To  zadanie bardzo ważne dla mieszkanców Nowej Wsi, a także funkcjonujących na tym terenie szkół. W ramach zadania nastąpi zmodernizowanie kompleksowe oczyszczalni ścieków. Trwają prace budowlane m.in. zbrojone są ściany zbiornika.  Wartość inwestycji: 6.160.300,00 zł. Na realizację ww. zadania gmina pozyskała dwie dotacje: z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 1.100.000,00 zł oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 3.177.163,00 zł.

  1. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi

  Inwestycja realizowana w związku z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi. W ramach zadania planowana jest przebudowa ok. 210 m kanalizacji sanitarnej. Wartość zadania: 110.300,00 zł.

  1. Rekultywacja składowiska odpadów w Warce

  W oparciu o Decyzję Marszałka Województwa Mazowieckiego  trwają zaawansowane prace związane z rekultywacją składowiska, na którym jednocześnie budowana jest warstwa wyrównawcza oraz okrywa rekultywacyjna. Na warstwie okrywowej zostanie rozłożona warstwa humusu, który zapewni docelowe użytkowanie obszaru składowiska oraz jego otoczenia w sposób bezpieczny dla środowiska.

   

  Inwestycje w trakcie przygotowania

  1. Budowa mieszkań komunalnych

  Gmina Warka wystąpiła do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie budowy mieszkań komunalnych.

   

  Kolejne działania zrealizowane lub rozpoczęte w 2023 roku w kolejnych artykułach.

  Redakcja Warka24.pl
  Redakcja Warka24.pl
  Naszą redakcję tworzą mieszkańcy Warki, instytucje oraz organizacje. Jeśli interesujesz się naszym miastem, lubisz pisać artykuły, śledzisz na bieżąco wyniki sportowe bądź uczestniczysz w kulturalnym życiu miasta to zapraszamy Cię do współpracy z portalem. Dołącz do naszego grona!

  NAJPOPULARNIEJSZE