Więcej

  Zebranie kombatantów

  18 grudnia w „Dworku na Długiej” odbyło się zebranie wareckiego koła Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Miejsce zebrania nie było przypadkowe gdyż od trzech lat kombatanci mają swoją siedzibę właśnie w „Dworku”. Niestety, organizacja ze względu na swoją specyfikę z roku na rok liczy coraz mniej członków co dało się zaobserwować podczas zebrania, które dla swojej ważności musiało odbyć się w „drugim” terminie.

  Na początku Prezes wareckiego koła Kazimierz Cegliński powitał przybyłych członków i specjalnego gościa – Prezesa Zarządu Okręgowego Związku z Radomia – Adolfa Czekaja. Prowadzącym zebranie wybrany został dyrektor „Dworku na Długiej” Andrzej Zaręba a sekretarzem – wspierający kombatantów Jerzy Kołodziejski. Prezes zaprezentował wszystkim sprawozdanie z działalności koła w latach 2010-2013, następnie to samo, tylko od strony finansowej zrobiła społeczna skarbnik – Grażyna Kijuc. Obecny Zarząd w drodze głosowani otrzymał absolutorium. Ze względu na niewielka liczbę uczestników Adolf Czekaj zaproponował aby część członków obecnych władz sprawowała swoje funkcje kolejną kadencję co zostało zaaprobowane przez obecnych na zebraniu.

  Na zakończenie spotkania złożono świąteczne życzenia w których dominował jako główny element „zdrowie” i nadzieja na spotkanie w podobnym gronie za rok…

  Dworek na Długiej
  Dworek na Długiejhttp://dworek.warka.pl/
  Gminna Instytucja Kultury w Warce. Adres: ul. Długa 3, 05-660 Warka. Tel. +48 667 22 70, 793 800 142. Godziny pracy: październik – maj w godz. 8:00–20:00 (pon. – czw.) i 8:00–16:00 (pt.); czerwiec–wrzesień w godz. 8:00–16:00 (pon.–pt.).

  NAJPOPULARNIEJSZE