Więcej
  Strona głównaInstytucjeKonsultują i planują, czyli Rada SAS w działaniu

  Konsultują i planują, czyli Rada SAS w działaniu

  Rada Sieci Aktywnych Seniorów działająca przy Stowarzyszeniu W.A.R.K.A. odbyła swoje pierwsze spotkanie konsultacyjne. Jakie tematy interesowały seniorów z powiatu grójeckiego?

  Rada Sieci Aktywnych Seniorów to grupa przedstawicieli grup i klubów seniora z terenu powiatu grójeckiego, którzy zostali wybrani spośród liderów grup senioralnych będących członkami Sieci. Radę wybrali sami – mając na względzie, by każda gmina, z której są liderzy senioralni, miała swojego reprezentanta.

  Czym zajmuje się Rada SAS? To przede wszystkim pomoc w planowaniu i realizacji przedsięwzięć senioralnych przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A. W duchu hasła „nic o nas bez nas”.

  18 kwietnia 2024 roku Rada spotkała się, by omówić przygotowania ulotki dotyczącej dobrej współpracy seniorów i urzędów. Materiał powstaje w ramach projektu „Dobra administracja dla seniorów z grójeckiego”. Rada pomogła dopracować treść, jaka znajdzie się na ulotce, ale także konsultowała jej układ i założenia graficzne.

  Kolejnym punktem było omówienie możliwości i sposobów na włącznie się seniorów do organizacji wydarzeń lokalnych planowanych na rok 2024. Mowa była o sierpniowej Senioradzie oraz Święcie Seniorów Powiatu Grójeckiego w listopadzie. Uczestnicy mówili także o wydarzeniach takich jak Światowy Dzień Jabłka czy Olimpiada Senioralna.

  Seniorzy podjęli też tematy dotyczące funkcjonowania samej Sieci Aktywnych Seniorów, w tym też kwestii organizacyjnych. Podzielono pracę. Kolejne spotkanie Rady już w maju.

  Funkcjonowanie Rady jest dla mnie jako koordynatorki działań senioralnych realizacją idei partycypacji i podejściem skierowanym na potrzeby tej grupy. Zawsze staraliśmy się, by seniorzy mogli sami decydować o działaniach, jakie dla nich realizujemy. Dzięki pracy Rady SAS dzieje się to dużo szybciej i sprawniej – mówi Agnieszka Łeszczyńska ze Stowarzyszenia W.A.R.K.A.

  Stowarzyszenie W.A.R.K.A.
  Stowarzyszenie W.A.R.K.A.https://stowarzyszeniewarka.pl
  Nasza misją jest rozwój lokalny poprzez pobudzanie aktywności mieszkańców i promocję powiatu grójeckiego. Wizja Aktywność Rozrywka Kultura Alternatywa to hasła, których pierwsze litery tworzą nazwę organizacji i są drogowskazem przybliżającym jej cele i działalność.

  NAJPOPULARNIEJSZE