W Michałowie podróżują z Grosikiem po Galaktyce Finanse i Oszczędzanie

W Michałowie podróżują z Grosikiem po Galaktyce Finanse i Oszczędzanie

Uczniowie klasy II z PSP w Michałowie wraz z wychowawczynią Elżbietą Chojnacką od stycznia biorą udział w ogólnopolskim projekcie z zakresu edukacji finansowej „Od grosika do złotówki”. Patronat honorowy nad projektem objęło Ministerstwo Finansów.

Cele programu to m.in. nabycie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi w obszarach zarabiania i ustalania priorytetów przy ich wydawaniu czy oszczędzaniu oraz nabycie wiedzy i umiejętności o finansowych aspektach zdarzeń ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka i bezpiecznych zachowań.

Program adresowany jest do uczniów klas drugich szkoły podstawowej, którzy kontynuują działania w klasie trzeciej. Realizowany jest w trakcie obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Podejmowane w ramach programu „Od grosika do złotówki” działania umożliwiają rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów oraz nabycie praktycznych umiejętności w atrakcyjnej, opartej na zabawie atmosferze. Uczniowie zyskują możliwość podejmowania zadań o różnym stopniu trudności, których celem jest stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności w podejmowaniu decyzji finansowych, umacnianie wiary we własne siły i możliwości oraz zachęcanie do osiągania zamierzonych celów.

Zgodne z założeniami podstawy programowej treści nauczania, zawarte w projekcie „Od grosika do złotówki”, obejmują wszystkie edukacje, tym samym umożliwiają włączenie projektu w cykl kształcenia edukacji wczesnoszkolnej.

Koncepcja programu opiera się na założeniu, iż uczniowie w czasie 10 miesięcy odbywają bezpieczną podróż z przewodnikiem Grosikiem po Galaktyce Finanse i Oszczędzanie, w czasie której zdobywają określone w danym miesiącu umiejętności. Każdy z uczniów dokumentuje realizację poszczególnych zadań w kartach pracy, tworząc tzw. „Dziennik podróży”.

O szczegółach tej niezwykłej podróży można przeczytać na stronie: http://www.szkolneblogi.pl/blogi/sko-w-michalowie

Udostępnij:
← Historyczny sukces szkoły w Ostrołęce Przyjaciele wareckiego KŻR LOK nagrodzeni →

Dodaj komentarz