Więcej
  Strona głównaInstytucjeWspólnie ratujmy wareckie zabytki

  Wspólnie ratujmy wareckie zabytki

  „Gdy gaśnie ludzka pamięć, dalej mówią kamienie” – Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski

  W roku 2012 zawiązał się Społeczny Komitet Obchodów 150. rocznicy urodzin, 115. rocznicy objęcia parafii w Warce i 85. rocznicy śmierci ks. Marcelego Ciemniewskiego. Jednym z celów było odnowienie pomnika nagrobnego zasłużonego dla Warki kapłana. Dzięki ofiarności lokalnej społeczności i środkom zebranym podczas pierwszej kwesty wykonano renowację nagrobka oraz rozpoczęto prace konserwatorskie dwóch kolejnych: Księdza Jana Kantego Maszkowskiego – wareckiego proboszcza w latach 1843–1853 oraz parafianki  Pauliny Hibner zmarłej w roku 1865 w wieku 13 lat. Przeprowadzenie prac konserwatorskich tych obiektów było konieczne ze względu na ich bardzo zły stan oraz małą czytelność napisów. Rozsypujące się podmurówki zagrażały całkowitemu zniszczeniu płyt. Nagrobki te należą do jednych z najstarszych na wareckim starym cmentarzu i są obiektami niezwykle cennymi pod względem historycznym, artystycznym i kulturowym. Prace konserwatorskie wykonano w roku 2013. W roku tym Komitet przyjął nazwę – Społeczny Komitet im. ks. Marcelego Ciemniewskiego na rzecz Odnowy Zabytkowych Nagrobków na Wareckim Starym Cmentarzu i zorganizował w dniach 1, 2 i 3 listopada 2013 r. drugą kwestę na rzecz renowacji powyższych nagrobków.

  Społeczny Komitet zaprosił samorządowców, instytucje samorządowe, organizacje społeczne, wspólnoty parafialne oraz osoby indywidualne, dla których  wspólne dobro i dziedzictwo kulturowe naszych przodków leży na sercu, do włączenia się w akcję zbiórki pieniędzy. Bardzo wiele zabytkowych nagrobków wymaga pilnej renowacji i od troski społeczeństwa będzie zależało ile z nich zostanie uratowanych.

  Na apel Społecznego Komitetu ponad 50 osób przez trzy dni kwestowało. Dzięki hojności społeczeństwa, które w tamtych dniach odwiedzało groby swoich najbliższych, udało się zebrać niezbędne środki na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem prac konserwatorskich. Wsparcie to jest wyrazem troski i dojrzałości społeczeństwa o nasze wspólne kulturowe dziedzictwo. Radością napawa fakt zwiększenia się liczby osób zaangażowanych w zbiórkę pieniędzy jak również tych, którzy chętnie wsparli ubiegłoroczną kwestę, wykazując tym samym poparcie dla tego rodzaju działań.

  W dniach 1 i 2 listopada 2014 r. odbędzie się  trzecia kwesta podczas, której będą zbierane środki na pokrycie kosztów związanych z renowacją kolejnych czterech nagrobków, które wymagały pilnej konserwacji. Jest to płyta nagrobna Marianny Maliszewskiej zm. w roku 1863 w wieku 33 lat, nagrobek z figurką św. Nepomucena Jana Maliszewskiego zm. w roku 1877  wieku 19 lat, płyta nagrobna Krzysztofa Dąbrowskiego zm. w roku 1853 oraz płyta nagrobna Teodozji z Kosteckich i Józefa Kłoczkowskich zm. 1858 i 1870. Do dwóch kolejnych wykonane zostały fundamenty, a prace konserwatorskie zostaną wykonane w roku 2015. Mamy nadzieję, że będzie to możliwe dzięki ofiarności lokalnej społeczności wspierającej działania Społecznego Komitetu, który od początku działa w składzie: Andrzej Gut – przewodniczący, Danuta Sadowska – wiceprzewodnicząca, Grażyna Kijuc – skarbnik, Bieńkowska Maria, Gut Maria, Niemirski Andrzej, s. Rafaela Rusin, Strus Zbigniew, Tereszkiewicz Waldemar, Zaręba Andrzej – członkowie.

  Cmentarze to nie tylko miejsce spoczynku tych, którzy odeszli ale miejsca pamięci zbiorowej ukazujące dzieje Narodu ze szczególnym podkreśleniem jego ogniw – społeczności lokalnych.

  Poniżej prezentujemy prace jakie zostały wykonane na starym wareckim cmentarzu. Część z nich nie została jeszcze opłacona.

  01 - Ksiadz Ciemniewski 02 - Ksiadz Maszkowski 03 - Hibner 04 - Maliszewska 05 - Maliszewski 06 - Kloczkowscy 07 - Dabrowski

   

  Przewodniczący Społecznego Komitetu – Andrzej Gut

  Redakcja Warka24.pl
  Redakcja Warka24.pl
  Naszą redakcję tworzą mieszkańcy Warki, instytucje oraz organizacje. Jeśli interesujesz się naszym miastem, lubisz pisać artykuły, śledzisz na bieżąco wyniki sportowe bądź uczestniczysz w kulturalnym życiu miasta to zapraszamy Cię do współpracy z portalem. Dołącz do naszego grona!

  NAJPOPULARNIEJSZE