Nowa ścieżka nad Pilicą z unijnym dofinansowaniem

Nowa ścieżka nad Pilicą z unijnym dofinansowaniem

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Gmina Warka otrzymała dofinansowanie unijne na projekt „Ochrona bioróżnorodności obszaru nadpilicznego w Warce”. Projekt znalazł się na czwartym miejscu listy rankingowej w konkursie o środki unijne. Wysokość wsparcia to ponad 700 tys. zł.

Projekt zakłada ochronę cennych przyrodniczo terenów obszaru „NATURA 2000” w Warce poprzez uporządkowanie ruchu i ograniczenie go do wytyczonego szlaku.

W ramach infrastruktury powstanie około 1km ścieżki prowadzącej od ulicy Mostowej do „cieku wodnego” na Winiarach. Wybudowana zostanie altana edukacyjna oraz pomosty. Planowany ciąg będzie miał szerokość około 2,5m. Ścieżka nad Pilicą pozwoli mieszkańcom miasta i gminy na spędzanie wolnego czasu z wykorzystaniem jednego z największych atutów Warki jakim jest malownicze położenie nad rzeką. Przy szlaku zostaną zlokalizowane ławki i kosze na śmieci, planowane jest również dosadzenie krzewów i drzew. Pojawią się także tablice z informacjami przybliżającymi chronione gatunki ptaków i siedlisk, które będą informować o tym co cenne przyrodniczo na nadpilicznym terenie, dodatkowo działania edukacyjne będzie uzupełniać strona internetowa oraz imprezy i warsztaty dla dzieci i młodzieży.

Realizacja projektu przewidziana jest do końca lipca 2017 roku.

Udostępnij:
← Zapraszamy na pierwszy wykład XI semestru Wareckiej Akademii Wiedzy Miejsce przyjazne Seniorom →

Dodaj komentarz