Słodka lekcja w PSP2

Słodka lekcja w PSP2

3 marca w Publicznej Szko­le Podstawowej nr 2 im. K. Pu­łaskiego w Warce odbyła się „słodka lekcja” z udziałem pana Wojciecha Turka – technologa żywienia, który swoje zamiłowa­nie do czekolady połączył z wy­konywaną pracą.

Pan Wojciech podczas zajęć opowiadał uczniom o podróży na Wybrzeże Kości Słoniowej, które jest największym na świecie producentem kakao, bez którego nie byłoby praw­dziwej czekolady. Podczas prezentacji dzieci mogły zobaczyć jak wyglądają kakaowce oraz dotknąć jego owoców i poznać ich budowę. Uczniowie zo­baczyli również jak wygląda typo­wa afrykańska farma, a także życie mieszkańców i edukacja dzieci.

Kolejna część zajęć poświęcona była technologii przerobu ziarna ka­kaowca. Podsumowaniem części teo­retycznej był quiz z wiedzy zdobytej podczas lekcji oraz możliwość zrobie­nia własnej tabliczki czekolady.

Radości było wiele, a patrząc na uśmiech dzieci można by zadać sobie pytanie: ,,Czy szczęście ukryte jest w czekoladzie…?’’

Dziękujemy Panu Wojtkowi za słodkości, przekazaną wiedzę i chęć podzielenia się z nami swoją pasją.

Anetta Dębecka

PSP nr 2 w Warce

Udostępnij:
← Kronika policyjna i dwa słowa Komendanta Szkoły aktywne turystycznie →

Dodaj komentarz