5 projektów Działaj Lokalnie w Gminie Warka

5 projektów Działaj Lokalnie w Gminie Warka

W 13 edycji konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A. w ramach Programu Działaj Lokalnie na terenie Gminy Warka będzie realizowanych 5 projektów, które otrzymały dotacje wysokości 22 tysięcy złotych. Od czerwca do grudnia mieszkańcy Gminy Warka będą mogli obserwować i uczestniczyć w poniżej przedstawionych działaniach.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej „ANIMATOR” –  „Pobawmy się w cyrk…”

Realizacja: 01.07-31.12

Kwota dotacji: 4000,00zł

Projekt ma na celu przybliżenie metod pedagogiki cyrku nauczycielom, animatorom kultury i innym osobom pracującym z dziećmi i młodzieżą, zaś w odniesieniu do dzieci i młodzieży – rozwijanie zdolności, zainteresowań i kompetencji społecznych. Głównymi działaniami w projekcie są wakacyjne warsztaty cyrkowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi oraz prowadzenie Letniej Szkółki Cyrkowej na Wareckim Rynku. Finałem projektu będzie cyrkowe show podczas imprezy mikołajkowej w CeSiR. Pedagogika cyrku to oryginalna forma twórczej aktywności. Podczas warsztatów cyrkowych uczestnicy odszukują i rozwijają swoje talenty, poznają podstawy aktorstwa, żonglerki, akrobatyki, gimnastyki, pantomimy oraz klaunady.

 

Szczep 1 Wareckich Drużyn Harcerskich i Gromad  Zuchowych – „Kampania Bohater”

Realizacja: 15.06-30.11

Kwota dotacji: 5075,00zł

Celem projektu jest aktywizacja harcerzy i mieszkańców Warki wokół historii postaci Józefa Manczarskiego. W ramach projektu zostaną przeprowadzone takie działania jak: wydanie zbeletryzowanego pamiętnika Józefa Manczarskiego, wycieczka do miejsca związanego z Powstaniem Styczniowym na terenie gminy Warka, Rajd śladami Powstania Styczniowego wraz z występami fabularnymi po drodze, utworzenie tablicy pamiątkowej na ulicy  J. Manczarskiego, happening dla rodzin mieszkających przy ul. Manczarskiego.

 

Mieszkańcy wsi Konary – „Plac zabaw dla dzieci we wsi Konary”

Realizacja: 15.06-15.09

Kwota dotacji: 4500,00zł

Głównym celem projektu jest integracja rodzin i mieszkańców wsi Konary poprzez wspólne stworzenie miejsca spotkań i placu zabaw. Powstały plac zabaw pozwoli spełnić marzenia dzieci i ich rodziców. Działania polegać będą na; przygotowaniu terenu, zakupie urządzeń na plac zabaw oraz ich ustawieniu. Na zakończenie zostanie zorganizowany piknik rodzinny.

 

Mieszkańcy wsi Michalczew – „Michalczew pięknieje – spotkajmy się nad stawem”

Realizacja: 15.06-30.09

Kwota dotacji: 4000,00zł

Celem projektu jest zacieśnienie więzi między mieszkańcami poprzez wspólną pracę przy zagospodarowaniu terenu wokół stawu wiejskiego. Parce będą polegały na uporządkowaniu terenu, posadzeniu krzewów i ustawienie ławek, a także odnowieniu wiaty przystankowej obok stawu przez dzieci
i młodzież. Na zakończenie odbędzie się piknik rodzinny z atrakcjami, który będzie świętowaniem nowego miejsca spotkań i integracji mieszkańców.

 

Inicjatywa Na Rzecz Pięknego Końca Świata z Bończy – „Ławeczka”

Realizacja: 15.06-31.08

Kwota dotacji: 4400,00zł

Celem projektu jest zacieśnienie więzi między mieszkańcami i zbudowanie silnych pozytywnych relacji pomiędzy mieszkańcem, a miejscowością. W ramach realizacji projektu mieszkańcy Bończy otrzymają materiał na ławeczkę, którą wykonają i ustawią przed swoim domem. Dla dzieci i młodzieży odbędzie się konkurs fotograficzny z ławeczką w tle wraz z wystawą zwycięskich prac, powstanie również profil na Facebooku wsi ze zdjęciami mieszkańców oczywiście z ławeczkami. Tradycyjnie odbędzie się również festyn wiejski.

Program Działaj Lokalnie to Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce organizowany na terenie całego kraju przez Ośrodki Działaj Lokalnie wśród których od 2005 roku jest Stowarzyszenie W.A.R.K.A. Lokalnymi Partnerami Programu są: Samorząd Miasta i Gminy Warka, Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o., Gminna Instytucja Kultury „Dworek na Długiej”, DELTIMA oraz TRANS-MED Dariusz Witkowski.

Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

Udostępnij:
← III Memoriał Strzelecki im. płk. D. Kossakowskiego Zakończenie roku szkolnego w CKZiU w Nowej Wsi →

Dodaj komentarz