Warka gwiazdą na mapie aktywności społecznej

Warka gwiazdą na mapie aktywności społecznej

Aż 7 projektów będzie realizowanych na terenie Gminy Warka w ramach 14-stej już edycji Działaj Lokalnie. To program który prowadzi Stowarzyszenie W.A.R.K.A. w formie konkursów grantowych, gdzie od 2006 roku udało się już przyznać dofinansowania na kwotę w sumie ponad 1 mln zł. Uroczyste wręczenie umów o dofinansowanie tegorocznych projektów miało miejsce 16 maja w Starostwie Powiatowym w Grójcu podczas Forum Aktywności. Celem spotkania była również inauguracja projektu edukacyjnego wspierającego Koła Gospodyń Wiejskich. Było to pierwsze wydarzenie, gdzie w jednym miejscu i czasie zgromadzili się przedstawiciele dotowanych projektów, przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich oraz samorządów – wszystkich uczestników łączy potrzeba i chęć działania na rzecz małych społeczności w naszym regionie. Szczególnie warecki samorząd postawił sobie ten cel jako jeden z priorytetów, co widać po liczbie społecznych inicjatyw w naszej gminie

Milionowe Działaj Lokalnie

Działaj Lokalnie funkcjonuje w powiecie grójeckim od 14 lat. Jest to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce realizowany przez kilkadziesiąt wybranych i certyfikowanych organizacji w Polsce, do których grona należy Stowarzyszenie W.A.R.K.A. Przez ten czas udało się dzięki współpracy z lokalnymi samorządami, biznesem i przy wsparciu podatników przekazujących 1% podatku dofinansować 276 projektów na terenie gmin Warka, Chynów, Jasieniec, Grójec i Goszczyn. Wartość dotacji przekroczyła w 2019 r. w sumie 1 mln złotych. W tym roku na terenie Gminy Warka dotowane kwotą do 5 tys. zł projekty będą realizowane przez: Klub Złotego Wieku w Warce, Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi, Mieszkańców wsi Przylot, Mieszkańców wsi Wola Palczewska, Młodzieżową Radę Sołecką z Bończy, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej „ANIMATOR” oraz Grupę TAU Warka „Z miłości do młodości” działającą przy Parafii Św. Mikołaja. To aż 7 na 21 projektów w ramach całego lokalnego konkursu grantowego (na 36 złożonych wniosków), w którym przyznano dofinansowania na teren gmin Chynów, Grójec, Jasieniec, Goszczyn i Warka. Umowy dotacyjne przedstawiciele wareckich grup odebrali z rąk Starosty Powiatu – Krzysztofa Ambroziaka i Wiceburmistrz Warki – Teresy Knyzio. Projekty realizowane będą od maja do grudnia i dotyczą m.in. rozwoju aktywności i pasji młodzieży, zadbania o wspólny teren wiejski, integracji seniorów przez wspólny śpiew. Program Działaj Lokalnie z ramienia Stowarzyszenie W.A.R.K.A. koordynuje Agata Sotek (asotek@stowarzyszeniewarka.pl).

Pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich

Forum Aktywności miało na celu poznanie i zachęcenie do współpracy Kół Gospodyń Wiejskich. Od Nowego Miasta na południu, aż po Grójec na północy – prawie w każdej gminie powiatu grójeckiego powstały KGW, dzięki nowej ustawie wprowadzonej pod koniec 2018 roku. Spotkanie w Starostwie było pierwszym, gdzie jednocześnie te organizacje się spotkały. Stowarzyszenie W.A.R.K.A. przygotowało dla nich – dzięki środkom z Samorządu Województwa Mazowieckiego i Powiatu Grójeckiego – ofertę wsparcia edukacyjnego – będą szkolenia z pisania wniosków i pozyskiwania funduszy oraz mini konkurs grantowy dedykowany tylko dla KGW z Grójeckiego, gdzie będzie można wygrać 3 tys. złotych na realizację projektu. Szkolenia odbędą się w czerwcu, a konkurs zostanie ogłoszony w lipcu. Projekt jest okazją do nauki i wymiany doświadczeń pomiędzy kołami, które uzyskały możliwość działania poprzez rejestrację ale jeszcze nie realizowały wielu projektów społecznych. W Gminie Warka działają koła w Bończy, Brankowie i Nowej Wsi, a niedługo zacznie także w Piasecznie. Patronat nad projektem objęły oprócz Powiatu Grójeckiego także samorządy gmin, na terenie których działają KGW, w tym oczywiście Gmina Warka. Jeśli myślisz o działaniu KGW w swojej wiosce skontaktuj się z Kierownikiem Biura Stowarzyszenia W.A.R.K.A Dorotą Lenarczyk (dlenarczyk@stowarzyszeniewarka.pl).

Powiat Grójecki aktywnością stoi

Spotkanie zgromadziło ok. 90 osób. Prowadził je Andrzej Zaręba – społeczny Prezes Stowarzyszenia W.A.R.K.A. który był inicjatorem powstania programu Działaj Lokalnie w powicie grójeckim, a obecnie może wspierać to działanie wraz z całym Zarządem Powiatu Grójeckiego. Licznie przybyli przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich, których na terenie powiatu zarejestrowanych jest 23, a kolejne już szykują się do rejestracji. Obecni również byli przedstawiciele zwycięskich projektów Działaj Lokalnie, którzy z rąk Starosty i swoich samorządowców odbierali certyfikaty i umowy dotacyjne. Wśród gospodarzy i gości spotkania byli: ze Starostwa Powiatowego: Starosta Krzysztof Ambroziak, Wicestarosta Jolanta Sitarek, Członek Zarządu – prowadzący spotkanie Andrzej Zaręba, przedstawiciele władz gminnych: Mirosław Jakubczak – wójt Błędowa, Tadeusz Zakrzewski – wójt Chynowa wraz z Przewodniczącym Rady Stanisławem Mrozem, Jarosław Rupiewicz – wiceburmistrz Grójca oraz Karol Biedrzycki – Przewodniczący Rady, Jadwiga Strączewska – Sekretarz Gminy Goszczyn oraz Piotr Sijka – Przewodniczący Rady, Marcin Manowiecki – Przewodniczący Rady Gminy Jasieniec, Teresa Knyzio – Wiceburmistrz Warki oraz pracownicy gmin odpowiedzialni za współpracę z organizacjami pozarządowymi z gmin Błędów, Belsk Duży, Chynów, Jasieniec, Grójec. Forum Aktywności stało się również okazją do zacieśniania współpracy pomiędzy Biurem Promocji Powiatu Grójeckiego a społecznikami. Dzięki aktywności obu stron będziemy teraz m.in. więcej wiedzieć co dzieje w realizowanych działaniach na stronie internetowej Starostwa.

 

Zwycięzcy Konkursu Działaj Lokalnie w Gminie Warka

 

Klub Złotego Wieku w Warce

Śpiewaj, bo śpiew to radość

dotacja: 3200 zł

Celem projektu jest integracja seniorów wokół wspólnej pasji jaką jest śpiew, a także pokazanie umiejętności zespołu śpiewaczego innym klubom senioralnym.  W ramach działań odbędą się warsztaty wokalne, przygotowanie strojów dla klubu oraz Senioralny Przegląd Piosenki w Warce.

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi

Młodzieżowy zakątek

dotacja: 4000 zł

Głównym celem projektu jest aktywizacja i integracja młodzieży z Nowej Wsi i okolic poprzez  wybudowanie altany.  W prace będą zaangażowani wszyscy mieszkańcy: strażacy OSP, młodzież, KGW. Na zakończenie projektu zostanie zorganizowany piknik rodzinny.

 

Mieszkańcy wsi Przylot

„Koleń” – staw od pokoleń

dotacja: 4000 zł

Głównym celem projektu jest zwiększenie integracji mieszkańców, poprzez wspólną pracę przy zagospodarowaniu terenu wokół stawu wiejskiego w Przylocie, stwarzając miejsce spotkań dla wszystkich mieszkańców. Prace będą polegały na uporządkowaniu terenu, posadzeniu drzew i krzewów, montażu ławek i wybudowaniu altany. Na zakończenie odbędzie się piknik z ogniskiem.

 

Mieszkańcy wsi Wola Palczewska

Renowacja wiejskiej świetlicy i relacji międzyludzkich

dotacja: 5000 zł

W Woli Palczewskiej nie ma szkoły, OSP ani kościoła. Mieszkańcy chcą się jednak spotykać, dlatego postanowi sami zorganizować miejsce spotkań. Budynek w którym powstanie świetlica wiejska aktualnie przypomina pustostan. Mieszkańcy pragną własnymi siłami wyremontować obiekt, tak by dzieci, ale również i dorośli zyskali miejsce do wspólnej integracji. Projekt zakończy się inauguracyjnym piknikiem.

 

Młodzieżowa Rada Sołecka z Bończy

TBończa

dotacja 3000zł

Młodzież z Bończy chce stworzyć wiejską telewizję. Prace nad powstaniem telewizji będą poprzedzały warsztaty z profesjonalnymi aktorami,dziennikarzami telewizyjnymi i prasowymi. Młodzież opanuje sztukę tworzenia materiałów medialnych, wystąpień publicznych, kadrowania i kompozycji obrazu oraz montażu. Odwiedzi również studio telewizji regionalnej oraz ogólnopolskiej. Materiały telewizji TBończa będą publikowane na platformie internetowej.

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej „ANIMATOR”

Rodzinne wARTsztaty w Laskach…

dotacja: 4000 zł

Realizatorzy chcą stworzyć mobilną pracownię artystyczną w świetlicy w Laskach. W ramach pracowni zaplanowano poprowadzenie cyklicznych zajęć arteterapeutycznych w formie rodzinnych warsztatów rękodzieła.  Na zakończenie odbędzie się wystawa artystycznych prac uczestników.

 

TAU Warka

Z miłości do młodości!

Wyraź się flagą!

dotacja: 4700 zł

Celem projektu jest pobudzenie do wspólnych działań, rozwoju umiejętności współpracy wareckiej młodzieży. Ok. 30 osobowa grupa będzie się spotykać pod okiem animatorów i instruktorów ucząc się odkrywania swoich talentów, nauki tańca z flagą. A zdobyte umiejętności będzie prezentować na lokalnych imprezach.

Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

Udostępnij:
← Wygrywają nagrody z aplikacją Kuriera! Ultramaraton kolarski wystartuje z Warki! →

Dodaj komentarz