Więcej
  Strona głównaInstytucjeUrząd Miejski w WarceDynamiczny rozwój gminy Warka trwa

  Dynamiczny rozwój gminy Warka trwa

  Na terenie Miasta i Gminy Warka realizowanych jest wiele bardzo oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji.

  1. Przebudowa ul. Senatorskiej, ul. Franciszkańskiej i ul. Kazimierza Pułaskiego w Warce

  Dobiegają końca prace branży sanitarnej ulicy Senatorskiej  (wodociąg, kanalizacja sanitarna oraz kanalizacja deszczowa). Wykonawca rozpoczął roboty  drogowe . Równocześnie z przebudową ulicy Senatorskiej remontowany jest most na ul. Kazimierza Pułaskiego. Przebudowa mostu na dzień dzisiejszy zaawansowana jest w 70%.

  Termin zakończenia prac, przewidziany umową to 30.09.2013 r.

  Generalnym Wykonawcą zadania jest  Zakład Projektowo Usługowy „Znak” Stanisław Wawrzak Spółka Jawna, ul. Słowackiego 47A, 26-700 Zwoleń. Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 28.03.2013 r.  na kwotę 3.408.240,15 zł brutto.

  Inwestycja dofinansowana jest z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój w kwocie 1.534.993,00 zł. Dzięki zaangażowaniu Burmistrza Warki Dariusza Gizki, udało się doprowadzić do podpisania porozumienia z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna w sprawie przebudowy sieci i przyłączy z napowietrznych NN 380/230V na kablowe, w ulicach Senatorskiej, Franciszkańskiej i Kazimierza Pułaskiego. W ramach porozumienia PGE Dystrybucja zobowiązała się do nieodpłatnego wykonania przebudowy sieci i przyłączy. Dzięki temu Gmina Warka zaoszczędziła prawie 500 tys. zł.

  Senatorska zm

   

  2. Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Laski oraz w ul. Grójeckiej

  Trwają prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Laskch. Całkowita  długość sieci do wybudowania to 3.789,77 m,  w tym: w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 730 – 317,90 m, poza pasem drogi wojewódzkiej – 3.471,87 m. Wykonawca kontynuuje prace w obszarze drogi wojewódzkiej oraz równolegle prowadzi prace na terenie poza tym obszarem.

  Przewidywany termin zakończenia prac, zgodnie z zawartą umową upływa w dniu  15.11.2013 r.

  Umowa została zawarta w dniu 09.01.2013 r. na kwotę 1.090.623,93 zł brutto, z Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowym „Stolmex”, inż. Stanisław Kozłowski, ul. Lipska 40, 22-400 Zamość.

  Kanalizacja w Laskach zm

   

  3. Zaprojektowanie  i wykonanie  budynku mieszkalnego o standardzie socjalnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Warce przy ul. Lipowej

  Dzięki długotrwałym i trudnym negocjacjom władz samorządowych Warki z Agencją Nieruchomości Rolnych, udało się podpisać porozumienie w ramach którego Gmina Warka pozyskała nieodpłatnie działki budowlane. Ponadto ANR  w całości sfinansuje wybudowanie pełnej infrastruktury technicznej oraz budowę budynku mieszkalnego o standardzie socjalnym przy ul. Lipowej w Warce.

  W dniu 5.03.2013 została zawarta umowa z Wykonawcą firmą: ROSA-BUD Spółka Akcyjna, ul. Gazowa 5/7, 26-600 Radom. Wartość inwestycji zgodnie z ofertą z przetargu nieograniczonego wynosi : 1.400.000,00 zł brutto. W dniu 17.05.2013 r. uzyskano pozwolenie na budowę. Wprowadzenia i przekazania terenu budowy dokonano w dniu 05.06.2013 r. Zaawansowanie robót na dzień 05.07.2013 r. jest następujące: wykonano roboty ziemne, wzmocniono podłoże poprzez wykonanie chudego betonu następnie wykonano ławy fundamentowe i rozpoczęto wykonanie ścian fundamentowych; częściowo wykonano  izolacje pionowe i poziome fundamentów.

  Termin zakończenia całego zakresu umowy do dnia 30.12.2013 r. Pozyskane tereny wraz z wybudowaną infrastrukturą techniczną pozwolą na dalszy rozwój budownictwa komunalnego w Warce.

  Budynek Komunalny zm

   

   

  4.  Moje Boisko – Orlik

  Dnia 01.07.2013r. został udostępniony do użytku publicznego „Kompleks Boisk sportowych z zapleczem sanitarnym w ramach programu „ Moje Boisko- Orlik”. Obiekt administrowany jest przez Centrum Sportu i Rekreacji w Warce, który zobowiązał się do zatrudnienia trenera środowiskowego odpowiedzialnego m.in. za koordynowanie korzystania z obiektu osób zainteresowanych jak i  klubów sportowych. W ramach projektu „Budowy kompleksu boisk sportowych z zapleczem sanitarnym” przebudowany również został Skate Park.

  W skład kompleksu „ Moje Boisko- Orlik 2012”wchodzą:

  • Boisko piłkarskie o nawierzchni ze sztucznej trawy
  • Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej
  • Skate Park
  • Budynki zaplecza sanitarno- szatniowego

  W/w obiekt jest ogólnodostępny i korzystanie z niego jest bezpłatne.

  ORLIK PSP2 - 01 ORLIK PSP2 - 02

   

  5. Przebudowa kotłowni na Osiedlu

  Bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców Warki „Przebudowa kotłowni oraz sieci ciepłowniczej z węzłami cieplnymi na Osiedlu 35-lecia i Książąt Mazowieckich w Warce” jest kontynuowana. Trwają prace budowlano – konstrukcyjne przy budynku kotłowni wraz z instalacją w pełni zautomatyzowanych wymienników ciepła do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w węzłach cieplnych. Instalowane są kotły grzewcze z ekonomizerami w budynku kotłowni. Bardzo zaawansowane są prace montażowe dwuprzewodowej sieci ciepłowniczej.

  Wszystkie prace „Wykonawca”, którym jest Konsorcjum firm Energy Inwestors Group SA. realizuje zgodnie z harmonogramem.

  Kotlownia 01 zm Kotlownia 02 zm

  SAMORZĄD GMINY WARKA JESZCZE W TYM ROKU ZAMIERZA ZREALIZOWAĆ SZEREG KOLEJNYCH INWESTYCJI.

  1. Budowa sieci kanalizacyjnej w Grzegorzewicach, gm. Warka
  2. Budowa dróg – osiedle  Winiary w Warce – etap I
  3. Wykonanie cyfrowego systemu monitoringu wizyjnego ulic w Warce – etap II
  4. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (projekt budowlano- wykonawczy ) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami dla zadania : Przebudowa ulicy Polnej na odcinku od ulicy Warszawskiej do ul. Słowackiego w Warce.
  5. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (projekt budowlano- wykonawczy ) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami dla zadania : Budowa zatoki przystankowej dla autobusu szkolnego oraz parkingu dla samochodów osobowych wraz z odwodnieniem na działce nr ew. 105/4 i działce drogowej nr ew. 102 w msc. Konary gm. Warka
  6. Wykonaniu projektu zmiany stałej organizacji  ruchu dla Pl. St. Czarnieckiego w Warce w związku z lokalizacją miejsc parkingowych i placu parkingowego na płycie rynku  
  7. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Potokowa w Warce
  8. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w  Konarach
  9. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Michalczew
  10. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Pilica gm. Warka – etap II
  11. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 731 na terenie miasta Warka ul. Puławska, na odcinku od km 11+660 do 12+080
  12. Rozpoczęto procedurę budowy nowego 10-cio oddziałowego przedszkola w Warce.
  13. W dniu 1.07.2013 ogłoszony został przetarg na budowę tej bardzo oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji.
  Redakcja Warka24.pl
  Redakcja Warka24.pl
  Naszą redakcję tworzą mieszkańcy Warki, instytucje oraz organizacje. Jeśli interesujesz się naszym miastem, lubisz pisać artykuły, śledzisz na bieżąco wyniki sportowe bądź uczestniczysz w kulturalnym życiu miasta to zapraszamy Cię do współpracy z portalem. Dołącz do naszego grona!

  NAJPOPULARNIEJSZE