Strona głównaInstytucjeII Zjazd Sieci Aktywnych Seniorów powiatu grójeckiego

II Zjazd Sieci Aktywnych Seniorów powiatu grójeckiego

W dniach 6-8 października w Białobrzegach odbył się drugi  w tym roku zjazd Sieci Aktywnych Seniorów powiatu grójeckiego. Licznie zgromadzeni uczestnicy nie tylko zdobywali nową wiedzę w teorii, ale i testowali swoje możliwości wolontariackie w działaniu na rzecz ośrodka Emaus, gdzie odbyło się spotkanie.

Sieć Aktywnych Seniorów to nieformalne zrzeszenie, które gromadzi osoby aktywnie działające w grupach senioralnych, głównie liderów. Zadaniem Sieci jest wymiana informacji, wzajemne inspirowanie się, podnoszenie kompetencji liderskich oraz łączenie się w działaniach włączających lokalnych partnerów do tworzenia środowiska przyjaznego osobom starszym.

W ramach Sieci w tym roku skupiamy się na obszarach, które wzmacniają liderów w roli osób, które potrafią wpływać na budowanie pozytywnego wizerunku osób starszych w grupie senioralnej, czy społeczności lokalnej. Ponadto uczestnicy zapoznają się z różnymi formami działalności wolontariackiej jako działalności budującej aktywność senioralną.

Październikowy zjazd zgromadził dużą liczbę uczestników, co pozytywnie wpłynęło na pracę w grupach. Nawiązały się nowe rozwojowe znajomości. W spotkaniu wzięło udział 31 osób z 16 klubów seniora z terenu powiatu grójeckiego. Pracowaliśmy równolegle w dwóch grupach. Uczestnicy zostali podzieleni zgodnie z pełnioną rolą w swojej grupie, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa także epidemiologicznego. Pierwsza obejmowała liderów/wiceliderów, a druga członków wspierających. Podczas II zjazdu uczestnicy postanowili wykonać prace wolontariackie na rzecz ośrodka, w którym gościliśmy. Chęć pomocy jaka przyświecała seniorom połączyła się z treściami szkolenia. Trenerzy tak zaplanowali program by seniorzy przy wspólnym działaniu mogli nauczyć się jak pracować w grupach, wyznaczać lidera, role w grupie i dzielić zadania, ale także zwrócić uwagę na prezentację swoich działań czy komunikację w grupie. Nie zabrakło rozmów o trudnościach oraz szukaniu rozwiązań w sytuacjach konfliktowych.

Prace wolontariackie podzielono na dwie grupy. Grupa liderska miała na celu uprzątnięcie figurki Matki Boskiej, miejsca gdzie były posadzone dęby papieskie oraz ozdobnego skalniaka. Zaś grupa wiceliderów i osób wspierających poszła oczyszczać okoliczny las ze śmieci.

Kolejny Zjazd Sieci Aktywnych Seniorów planowany jest na początek listopada.

Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

Stowarzyszenie W.A.R.K.A.https://stowarzyszeniewarka.pl
Nasza misją jest rozwój lokalny poprzez pobudzanie aktywności mieszkańców i promocję powiatu grójeckiego. Wizja Aktywność Rozrywka Kultura Alternatywa to hasła, których pierwsze litery tworzą nazwę organizacji i są drogowskazem przybliżającym jej cele i działalność.

NAJNOWSZE

NAJPOPULARNIEJSZE