Więcej
  Strona głównaBlogiPowstaje film o naszym Muzeum

  Powstaje film o naszym Muzeum

  Pragnienie wolności. The urge for freedom.

  Dzięki dotacji ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce realizuje film edukacyjno-promocyjny pt. „Pragnienie wolności. The urge for freedom”. W dniach 10-11 grudnia zrealizowano zdjęcia do produkcji.

   Film przypomni wielkich Polaków, którzy swoimi działaniami dążyli do niepodległości Polski: Kazimierza Pułaskiego, Tadeusza Kościuszki, Piotra Wysockiego, Ignacego Jana Paderewskiego i innych. Postaci te, na przestrzeni 150 lat (od konfederacji barskiej 1768 r. – po odzyskanie niepodległości w 1918 r.) dawały wyraz swoim patriotycznym postawom, dążeniom do zachowania lub odzyskania niepodległości Polski. Konfederacja barska z 1768 r. była pierwszą próbą ratowania zagrożonej niepodległości Polski. Bohaterem, który dzielnie stanął do walki był m.in. Kazimierz Pułaski. Jego odwaga, pragnienie wolności, nieustępliwość i dążenie do zwycięstwa w walce z carską tyranią, przyniosły mu sławę na ziemiach polskich i w Europie. Idee walki o niepodległość kontynuował w Ameryce. Uznany za ojca amerykańskiej kawalerii, to właśnie tam – w imię wolności – Pułaski zapłacił cenę najwyższą. Na wieść o jego śmierci, Jerzy Waszyngton wyznaczył dla wart obozowych hasło: „Pułaski”, a odzew: „Polska!”.

  Tadeusz Kościuszko to jedna z najbardziej zasłużonych postaci polskiej historii, bohater walk o niepodległość Polski i Ameryki, uczestnik wojny z Rosją w 1792 r. wódz i Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej w powstaniu 1794 r. Wzorowy przykład patriotyzmu i tradycji niepodległościowych w czasach walki o byt Rzeczpospolitej.

  Próbę odzyskania utraconej niepodległości podejmował również Piotr Wysocki (bohater rodem z Warki) w 1830 r. dając sygnał do walki w powstaniu listopadowym. Rok 1918 – to uwieńczenie polskich dążeń do odzyskania upragnionej wolności. Postacią wybitną w tych dążeniach był Ignacy Jan Paderewski – ambasador sprawy polskiej przed i w czasie I wojny światowej.

  Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, od ponad 53 lat kultywuje pamięć o tych wielkich Polakach, których połączyło jedno – pragnienie wolności! Do realizacji filmu Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego zaprosiło cenionego aktora teatralnego i filmowego Rafała Królikowskiego. Scenariusz został przygotowany przez zespół Muzeum pod dyrekcją Iwony Stefaniak. Producentem jest Awangarda Media Group, reżyserem i adaptacją scenariusza zajęła się Agnieszka Uścińska.  Zdjęcia do filmu realizuje Jarek Wątor. Patronat medialny nad filmem objęła TVP Historia. Film będzie emitowany w dniach 25 – 31 grudnia tego roku na kanałach TVP Historia, TVP Kultura, OTV (Warszawa), TV Dami i TV Zebra (Radom). Po emisji telewizyjnej będzie można go zobaczyć również na kanale YouTube i w mediach społecznościowych Muzeum.

  Film edukacyjno – promocyjny pt. „Pragnienie wolności. The urge for freedomsfinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022

  Już dziś zachęcamy do zobaczenia tej realizacji.

  Oto harmonogram emisji filmu i spotu reklamowego:

  FILM:

  TVP HISTORIA 25 grudnia o godz. 16.25

  TVP HISTORIA 30 grudnia o godz. 13.25

  OTV( Warszawa) 30 grudnia o godz. 12.50

  TV Dami ( Radom)– 25,26 grudnia –  pętla cały dzień

  TV Zebra ( Radom) – 26 i 27 grudnia – o godz. 8.00, 14.00, 20.00.

  SPOT:

  TVP HISTORIA, TVP KULTURA, TVP Info, w dniach 25-31.12.2020

  TV Dami (Radom) – w dniach 25-29 grudnia

  TV ZEBRA (Radom) – w dniach 24-30 grudnia  (emisja reklamy przed Dziennikiem, przed programem Kontrast Plus )

  Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce
  Muzeum im. K. Pułaskiego w Warcehttps://www.muzeumpulaski.pl
  Misją Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce jest kultywowanie pamięci i ochrona materialnego dziedzictwa po polsko-amerykańskim bohaterze Kazimierzu Pułaskim, polskim wychodźstwie, szczególnie do USA oraz ochrona materialnego i duchowego dziedzictwa kulturowego ziemi grójeckiej i Warki.

  NAJPOPULARNIEJSZE