0.9 C
Warka
środa, 30 listopada, 2022
Więcej
  Strona głównaInstytucjeAPEL! Segregujmy odpady prawidłowo!

  APEL! Segregujmy odpady prawidłowo!

  Szanowni Mieszkańcy Gminy Warka,

  Dziękujemy Państwu za pozytywne przyjęcie zmiany systemu gospodarowania odpadami poprzez wprowadzenie obowiązkowej segregacji odpadów komunalnych i stosowanie się do nowych obowiązków nakładanych przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

  Niestety w ostatnim czasie  mieszkańcy gminy Warka zbyt słabo segregują wytwarzane odpady komunalne. Głównym problemem w tej kwestii jest duża ilość odpadów zmieszanych (niesegregowanych), która przyczynia się do obniżania poziomów recyklingu. W składzie odpadów zmieszanych oddawane są odpady, które powinny znaleźć się w kolorowych workach (niebieskim, żółtym, zielonym, brązowym) na odpady segregowane.

  W ciągu ubiegłego roku pracownicy Urzędu Miejskiego w Warce oraz pracownicy firmy odbierającej odpady komunalne zauważyli wiele nieprawidłowości w zakresie gospodarki odpadami. W związku z powyższym zwracamy uwagę na to żeby:

  • przede wszystkim dokonywać dokładniejszej segregacji odpadów komunalnych,
  • wokół pojemników na szkło znajdujących się na terenie miasta nie pozostawiać szkła w workach czy reklamówkach, ani też innych odpadów,
  • nie wrzucać odpadów remontowo – budowlanych do pojemników na odpady komunalne. W chwili powstania odpadów remontowo – budowlanych, można je dostarczyć własnym transportem do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Grójeckiej 24 w ilości do 0,5 m³ na nieruchomość rocznie. W przypadku większego samodzielnego remontu należy zamówić kontener na odpady remontowo – budowlane. Jeżeli remont przeprowadzony jest przez firmę to NIE MOŻNA dostarczyć odpadów do PSZOK. Firma zgodnie z przepisami prawa zobowiązana jest za pomocą podmiotu posiadającego odpowiednie pozwolenia przekazać do utylizacji odpady i uiścić stosowną opłatę,
  • nie pozostawiać gromadzonych odpadów komunalnych przy koszach ulicznych, tylko przed swoją nieruchomością w dniu obioru odpadów,
  • w zabudowie wielorodzinnej nie pozostawiać przy pojemnikach odpadów wielkogabarytowych poza wyznaczonymi terminami odbioru. Poza wyznaczonymi terminami takie odpady można nieodpłatnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Grójeckiej 24;
  • rzetelnie i terminowo zgłaszać osoby zamieszkujące daną nieruchomość (dzieci, osoby starsze, osoby niepełnosprawne, pracownicy sezonowi);
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny podpisać umowę na odbiór odpadów powstających w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 

  Niestety, zła segregacja odpadów komunalnych może doprowadzi do wzrostu kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów, a to spowoduje konieczność podwyższenia stawek opłat od mieszkańca. 

  Jednocześnie przypominamy, iż wobec osób, które nie wywiązują się prawidłowo z obowiązku segregacji odpadów może zostać naliczona opłata podwyższona za odbiór odpadów komunalnych za miesiąc lub miesiące, w których ujawniono nieprawidłowości

  Dbajmy o nasze wspólne sprawy!

  Urząd Miejski w Warce

  Redakcja Warka24.pl
  Redakcja Warka24.pl
  Naszą redakcję tworzą mieszkańcy Warki, instytucje oraz organizacje. Jeśli interesujesz się naszym miastem, lubisz pisać artykuły, śledzisz na bieżąco wyniki sportowe bądź uczestniczysz w kulturalnym życiu miasta to zapraszamy Cię do współpracy z portalem. Dołącz do naszego grona!

  NAJNOWSZE

  NAJPOPULARNIEJSZE