Więcej
  Strona głównaInstytucjePonad 8 mln zł na inicjatywy lokalne

  Ponad 8 mln zł na inicjatywy lokalne

  Warka, podobnie jak 4 sąsiednie gminy z Powiatu Grójeckiego – Chynów, Jasieniec, Grójec i Goszczyn, ponownie znalazły się na mapie Lokalnych Grup Działania (LGD). Po wielomiesięcznych przygotowaniach, zaangażowaniu sporej grupy osób udało się opracować Lokalną Strategię Rozwoju, która została pozytywnie oceniona przez Samorząd Mazowsza. Pod koniec poprzedniego roku Prezes Stowarzyszenia LGD „Jabłkowa Kraina” Andrzej Zaręba wraz z Sekretarz Zarządu Moniką Maciak podpisali z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem umowę o na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju. Dzięki niej na konkursy dla organizacji pozarządowych, samorządów, instytucji samorządowych, przedsiębiorców i osób fizycznych trafią środki wysokości ponad 8 mln zł. Pierwsze konkursy zorganizowane zostaną jeszcze w tym roku.

  Czym są Lokalne Grupy Działania? To organizacje pozarządowe zajmujące się redystrybucją środków unijnych Programu LEADER, który jest częścią Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. LGD składają się z przedstawicieli 3 sektorów – publicznego, społecznego i gospodarczego. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Jabłkowa Kraina” powstała w 2021 roku. Wśród liderów, którzy zainicjowali powstanie nowej LGD pojawili się przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i społeczników z 5 gmin: Chynów, Goszczyn, Jasieniec, Grójec i Warka. Obszar „Jabłkowej Krainy” liczy ponad 60 tys. mieszkańców. Liczba mieszkańców przekłada się bezpośrednio na kwotę jaką LGD będzie dysponowało na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju. Dokument LSR to dokument o charakterze partycypacyjnym. W tworzenie naszego LSR zaangażowani byli przedstawiciele różnych społeczności i sektorów z obszaru LGD a powstałe założenia oparte są na wnioskach ze spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami wszystkich 5 gmin.

  W najbliższej perspektywie 2024-2027 stawiać będziemy na:

  • Aktywną społeczność w lokalnych środowiskach,
  • Działania edukacyjne dla osób w niekorzystnej sytuacji,
  • Rozwój przedsiębiorczości w zakresie usług dla ludności,
  • Promocję walorów i dziedzictwa historyczno-kulturowego obszaru LSR,
  • Rozwój współpracy i podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców budujących markę lokalną oraz zastosujemy dobre praktyki jako narzędzie rozwoju obszaru naszej Lokalnej Grupy Działania.

  Działania te będą wdrażane poprzez projekty grantowe, konkursy, projekty partnerskie oraz operacje własne. Na ostatnim zebraniu Zarządu LGD 12 lutego m.in. zatwierdzony został harmonogram naborów wniosków na rok 2024, który dostępny jest na stronie www.jablkowakraina.pl. Na rok 2024 zaplanowane zostały nabory w ramach celu „Obszar wyposażony w niekomercyjną infrastrukturę publiczną przy przedsięwzięciu: Łączenie obszarów wiejskich poprzez rozwój lokalnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej” w ramach którego do rozdysponowania przewidziano środki wysokości 375.000,00 €.

  Zachęcamy do śledzenia strony www oraz fb/LGDjablkowakraina

  Biuro LGD

  Redakcja Warka24.pl
  Redakcja Warka24.pl
  Naszą redakcję tworzą mieszkańcy Warki, instytucje oraz organizacje. Jeśli interesujesz się naszym miastem, lubisz pisać artykuły, śledzisz na bieżąco wyniki sportowe bądź uczestniczysz w kulturalnym życiu miasta to zapraszamy Cię do współpracy z portalem. Dołącz do naszego grona!

  NAJPOPULARNIEJSZE